Sign In

gene : AAR2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene170
Name WN66_00169
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00169
standard_name AAR2
Note YBL074C~AAR2~Verified
description Component of the U5 snRNP complex; required for splicing of U3 precursors; originally described as a splicing factor specifically required for splicing pre-mRNA of the MATa1 cistron
Dbxref SGD:S000000170
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 100225
End Position 101292

Sequence: 1068bp

Add 1kb Flanking
ATGAATACTG TACCATTCAC ATCTGCTCCG ATTGAGGTAA CTATAGGGAT CGATCAGTAT TCCTTTAATG TCAAGGAGAA TCAGCCATTT CACGGAATCA
AGGACATCCC CATTGGACAC GTTCATGTCA TTCATTTTCA GCATGCAGAT AATTCCAGCA TGAGGTATGG CTACTGGTTT GACTGTAGAA TGGGAAACTT
TTACATTCAG TATGATCCTA AAGATGGCCT TTACAAAATG ATGGAAGAAA GGGATGGCGC AAAATTCGAG AATATTGTTC ACAACTTCAA GGAACGGCAG
ATGATGGTTT CTTATCCGAA AATTGACGAA GATGATACCT GGTACAATCT TACCGAGTTT GTGCAGATGG ATAAAATCCG AAAGATAGTA AGGAAAGATG
AAAACCAGTT CTCTTACGTA GATTCTTCGA TGACCACAGT TCAAGAAAAT GAGCTGCTAA AATCCAGCTT GCAAAAAGCA GGTTCTAAAA TGGAAACCAA
GAATGAAGAT GATCCTGCAC ATTCTTTAAA CTATACAGTA ATAAACTTCA AATCTAGAGA AGCCATAAGG CCTGGCCATG AAATGGAGGA TTTTTTAGAC
AAGTCTTACT ACTTGAACAC TGTAATGCTA CAAGGAATTT TTAAAAATTC AAGTAATTAT TTTGGGGAGT TGCAGTTTGC GTTCTTAAAT GCCATGTTTT
TTGGTAACTA CGGGTCGAGT TTGCAATGGC ACGCTATGAT CGAACTGATA TGTTCAAGCG CTACGGTGCC TAAACATATG CTCGATAAAT TAGACGAAAT
CTTATATTAT CAGATAAAGA CATTGCCTGA ACAATACTCA GACATCTTGT TGAATGAACG AGTTTGGAAT ATTTGTCTGT ATTCGTCATT TCAAAAAAAC
TCCCTACACA ACACAGAAAA GATAATGGAA AACAAATATC CAGAATTGCT TGGTAAAGAC AATGAAGACG ACGCTCTTAT TTACGGTATC AGTGATGAAG
AAAGGGATGA CGAGGATGAT GAGCACAACC CTACCATTGT TGGCGGTCTC TATTACCAAA GGCCATAA