Sign In

gene : EDE1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene201
Name WN66_00200
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00200
standard_name EDE1
Note YBL047C~EDE1,BUD15~Verified
description Scaffold protein involved in the formation of early endocytic sites; putative regulator of cytokinesis; homo-oligomerization is required for localization to and organization of endocytic sites; has a network of interactions with other endocytic proteins; binds membranes in a ubiquitin-dependent manner; may also bind ubiquitinated membrane-associated proteins; interacts with Cmk2 and functions upstream of CMK2 in regulating non-apoptotic cell death; homolog of mammalian Eps15
Dbxref SGD:S000000143
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 141389
End Position 145534

Sequence: 4146bp

Add 1kb Flanking
ATGGCATCTA TTACTTTTAG AACTCCATTA TCCTCTCAGG AACAAGCCTT TTATAATCAG AAATTTCACC AATTGGATAC GGAAGATCTC GGGGTGGTCA
CTGGCGAGGC AGTCAGACCG CTCTTCGCGT CTTCTGGTCT TCCAGGGCAA TTACTATCGC AAGTGTGGGC TACCGTCGAT ATAGACAATA AAGGGTTTTT
GAACTTGAAC GAGTTTTCGG CTGCTTTGAG AATGATCGCT CAATTGCAAA ATGCTCCCAA CCAACCAATT TCCGCTGCCC TATATGAGAG CACACCTACT
CAACTGGCTT CTTTTTCTAT AAATCAGAAC CCAGCCCCTA TGCAAAGCGG TAGTGCAACC GGCAATACAA ACAACACTGA TATTCCTGCC TTATCCTCAA
ATGATATTGC TAAATTTTCA CAACTGTTTG ATAGGACAGC AAAGGGTGCT CAAACTGTTG CTGGTGATAA AGCCAAGGAT ATATTTTTAA AGGCAAGATT
ACCAAATCAA ACTTTAGGTG AAATTTGGGC TCTTTGTGAT AGAGACGCAT CCGGTGTCTT AGACAAATCT GAGTTTATAA TGGCCATGTA TTTGATCCAA
CTATGTATGT CTCATCATCC TAGTATGAAC ACACCACCGG CCGTGTTGCC TACTCAGCTG TGGGATTCTA TTCGTTTAGA ACCTGTTGTT GTTAATCAAC
CAAACAGGAC TACTCCTTTG AGTGCTAACT CCACTGGCGT ATCTTCACTA ACAAGACACT CTACTATATC ACGTCTATCT ACTGGTGCAT TCAGTAATGC
TGCTTCAGAT TGGTCTTTAA GTTTTGAAAA AAAACAACAG TTTGATGCAA TTTTTGATTC ATTAGATAAG CAACATGCTG GTTCGCTAAG CTCTGCTGTG
TTGGTTCCAT TCTTCTTATC CTCTAGATTA AACCAAGAGA CGTTAGCCAC CATCTGGGAC TTAGCTGACA TCCACAACAA TGCTGAATTC ACCAAATTGG
AATTTGCTAT TGCCATGTTC TTAATTCAAA AAAAGAATGC TGGTGTCGAA TTACCGGATG TTATCCCCAA TGAATTATTA CAGTCCCCCG CTTTAGGACT
TTATCCGCCA AACCCACTTC CTCAACAACA AAGTGCACCT CAAATTGCCA TCCCCTCAAG AGCAAGTAAG CCTTCTTTAC AGGATATGCC ACACCAAGTT
TCTGCCCCAG CAGTTAATAC TCAACCAACA GTTCCACAAG TTCTTCCTCA AAACTCAAAT AACGGTTCTT TGAATGATTT ACTGGCTTTG AACCCTTCAT
TCAGCTCTCC TTCTCCCACT AAAGCACAAA CTGTGGTTCA AAACAACACA AATAATAGTT TTTCATATGA TAATAACAAT GGCCAAGCAA CATTACAACA
ACAACAGCCA CAGCAGCCTC CACCTTTAAC TCACTCCTCC TCTGGATTGA AGAAATTTAC TCCCACCTCA AACTTCGGTC AAAGTATAAT CAAGGAAGAA
CCAGAGGAAC AAGAGCAACT AAGGGAATCC AGTGATACTT TTAGCGCTCA GCCTCCGCCA GTTCCAAAAC ATGCTTCAAG TCCAGTCAAA CGTACAGCTT
CAACAACACT GCCACAAGTT CCCAACTTTT CTGTGTTTAG CATGCCAGCA GGCGCTGCCA CTAGCGCTGC CACTGGTGCT GCTGTAGGCG CCGCAGTGGG
TGCTGCTGCT TTAGGCGCAT CCGCTTTTTC AAGATCTTCC AATAATGCAT TCAAGAACCA GGATTTATTT GCAGATGGTG AAGCTTCTGC TCAGTTATCT
AATGCTACCA CAGAAATGGC TAATTTATCT AACCAAGTAA ACTCCCTGTC CAAGCAGGCA AGTATAACTA ATGACAAAAA GTCAAGAGCG ACCCAGGAGT
TGAAACGTGT TACTGAGATG AAAAATTCCA TTCAAATCAA ATTGAACAAT TTACGTTCTA CCCATGACCA AAATGTTAAA CAAACGGAAC AACTGGAAGC
ACAAGTACTT CAAGTAAACA AAGAAAACGA AACATTAGCG CAACAGTTGG CTGTATCCGA AGCAAACTAC CATGCCGCTG AGTCCAAACT CAATGAACTA
ACTACTGATT TGCAAGAATC TCAAACAAAG AACGCAGAAT TAAAAGAACA AATTACGAAT TTGAACTCGA TGACAGCCTC CTTACAGTCA CAATTAAATG
AAAAACAACA ACAGGTCAAG CAAGAAAGGT CAATGGTAGA TGTTAATTCA AAACAGCTAG AGTTGAATCA AGTCACAGTA GCAAACTTGC AGAAGGAAAT
CGATGGTCTT GGCGAAAAGA TAAGCGTTTA CTTAACTAAA CAAAAGGAGT TAAATGACTA CCAAAAGACC GTGGAGGAGC AACACGCACA ATTACAAGCT
AAATACCAGG ATCTGTCCAA CAAGGATACT GATTTAACGG ACCGTGAAAA ACAATTGGAA GAACGTAACA GACAAATTGA AGAACAAGAA AATCTCTACC
ATCAGCACGT TTCTAAATTG CAAGAAATGT TCGACGATCT ATCACAGAGA AAAGCTTCTT TTGAAAAAGC TGATCAAGAG TTAAAGGAGA GAAACATCGA
ATACGCTAAC AATGTGAGAG AGTTATCCGA AAGACAAATG AATTTAGCTA TGGGACAATT ACCTGAGGAT GCTAAGGACA TTATTGCGAA AAGCGCCTCT
AATACAGATA CAACAACCAA AGAAGCCACA TCAAGAGGAA ATGTTCACGA AGACACTGTA TCCAAATTTG TCGAAACTAC TGTTGAGAAT TCAAACTTGA
ATGTTAATCG GGTTAAAGAC GATGAAGAAA AGACAGAAAG AACCGAAAGT GACGTATTTG ATAGAGACGT TCCAACTTTG GGATCTCAAA GCGATAGTGA
AAATGCCAAT ACAAACAACG GCACCCAGTC AGGAAATGAG ACAGCAAATC CAAACTTAAC TGAAACATTA AGTGATAGGT TTGATGGTGA TTTGAATGAA
TATGGTATTC CAAGAAGTCA ATCCTTGACA TCGTCTGTTG CAAACAATGC TCCTCAATCC GTAAGAGATG ATGTTGAGCT ACCGGAAACG TTGGAAGAAC
GTGACACCAT CAATAATACT GCGAATAGAG ATAATACTGG AAACTTATCT CACATTCCTG GTGAATGGGA AGCTACCCCA GCTACCGCTT CTACTGATGT
TTTGAGCAAC GAAACTACAG AAGTTATTGA AGACGGAAGT ACCACAAAAA GGGCTAATTC AAATGAAGAC GGTGAGTCGG TCAGTTCTAT CCAAGAATCT
CCAAAAATCT CTGCTCAACC AAAAGCAAAG ACAATAAATG AAGAGTTTCC ACCAATTCAG GAATTGCATA TTGACGAAAG CGATTCATCC TCTTCAGACG
ATGATGAGTT TGAAGATACC AGAGAAATTC CATCAGCAAC AGTGAAGACC CTTCAAACTC CCTATAATGC CCAGCCCACA TCAAGTTTGG AAATCCACAC
GGAACAAGTC ATAAAATATC CCGCTCCAGG CACTTCTCCT TCACATAATG AAGGTAACTC AAAAAAGGCA AGCACCAATT CCATTTTGCC TGTTAAGGAC
GAATTTGATG ATGAATTCGC AGGGTTAGAA CAAGCGGCTG TGGAGGAAGA TAATGGTGCT GATTCGGAAT CTGAATTTGA GAATGTTGCG AATGCTGGGT
CGATGGAGCA ATTTGAAACC ATAGACCATA AGGATCTCGA TGACGAACTA CAAATGAACG CTTTTACAGG GACGTTAACT AGTTCCTCTA ACCCAACTAT
CCCAAAACCA CAAGTACAAC AACAGTCAAC CAGTGACCCT GCTCAAGTAA GCAACGATGA GTGGGACGAG ATTTTTGCTG GATTTGGTAA CTCCAAAGCT
GAACCAACCA AAGTAGCTAC CCCAAGCATT CCACAACAAC CAATTCCATT GAAGAATGAT CCTATCGTTG ATGCTAGCTT GTCAAAAGGT CCAATAGTTA
ACCGCGGGGT TGCAACTACT CCAAAGTCTC TAGCCGTCGA GGAGTTAAGT GGCATGGGAT TTACTGAAGA AGAAGCGCAC AATGCCTTGG AAAAGTGCAA
CTGGGATCTA GAAGCCGCCA CTAACTTTTT GTTGGATAGT GCTTAG