Sign In

gene : COR1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene203
Name WN66_00202
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00202
standard_name COR1
Note YBL045C~COR1,QCR1~Verified
description Core subunit of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex; the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (bc1 complex) is a component of the mitochondrial inner membrane electron transport chain
Dbxref SGD:S000000141
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 147637
End Position 149010

Sequence: 1374bp

Add 1kb Flanking
ATGCTAAGAA CAGTAACTTC AAAGACTGTA TCTAACCAGT TCAAGAGGTC TTTGGCTACA GCTGTAGCAA CCCCCAAGGC CGAAGTAACG CAATTATCTA
ACGGTATAGT TGTAGCCACT GAGCATAATC CTTCCGCTCA CACAGCCTCT GTCGGTGTTG TCTTCGGCTC CGGTGCTGCC AACGAAAACC CTTATAACAA
CGGGGTTTCC AATTTATGGA AGAACATCTT TCTATCCAAA GAAAACTCTG CTGTTGCCGC CAAGGAAGGT TTGGCATTGT CTTCCAATAT CTCCAGAGAC
TTCCAATCTT ACATTGTATC TTCTTTGCCA GGTTCTACCG ATAAATCACT AGACTTCTTG AATCAGTCTT TCATCCAACA AAAGGCTAAT TTGCTATCTT
CTTCTAACTT CGAGGCCACG AAGAAATCTG TCTTGAAGCA AGTTCAAGAT TTTGAAGAAA ACGACCATCC CAACAGAGTT TTGGAACATT TACACTCCAC
CGCCTTCCAA AACACTCCAT TATCTTTGCC TACTAGAGGT ACTTTGGAGT CCTTGGAGAA TTTAGTTGTT GCTGATCTGG AATCTTTTGC CAATAACCAT
TTCTTGAATT CAAATGCTGT TGTTGTTGGT ACCGGTAATA TCAAACATGA GGATTTAGTA AATTCCATCG AATCCAAAAA CCTAAGTTTG CAAACCGGTA
CCAAGCCCGT ACTCAAGAAA AAGGCCGCTT TCTTGGGTTC CGAAGTTAGA TTGAGAGACG ACACCTTGCC AAAGGCGTGG ATTTCGCTGG CTGTGGAAGG
TGAACCTGTC AATTCACCAA ATTATTTTGT TGCTAAATTA GCCGCCCAAA TTTTCGGCTC ATACAACGCC TTCGAACCCG CTTCTAGATT ACAAGGTATC
AAATTGTTAG ACAACATACA GGAGTACCAA TTATGCGACA ATTTCAATCA TTTCTCTCTT TCTTACAAAG ATTCCGGTTT ATGGGGGTTC TCTACGGCCA
CGAGAAACGT TACCATGATT GACGACCTCA TCCATTTCAC TTTGAAACAA TGGAACAGAT TGACCATTTC TGTCACTGAT ACTGAAGTTG AACGTGCCAA
ATCGCTGTTG AAATTACAAT TAGGGCAGTT ATACGAATCT GGTAATCCCG TCAATGACGC TAACTTGTTA GGCGCAGAAG TCCTAATCAA GGGCTCCAAA
CTGTCTCTGG GTGAGGCTTT CAAGAAAATT GATGCAATCA CAGTCAAAGA TGTTAAGGCT TGGGCCGGTA AGAGATTATG GGACCAAGAT ATTGCTATTG
CTGGTACAGG CCAAATTGAA GGGTTATTAG ATTACATGAG AATCAGAAGT GACATGTCCA TGATGAGATG GTAA