Sign In

gene : URA7

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene210
Name WN66_00209
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00209
standard_name URA7
Note YBL039C~URA7~Verified
description Major CTP synthase isozyme (see also URA8); catalyzes the ATP-dependent transfer of the amide nitrogen from glutamine to UTP, forming CTP, the final step in de novo biosynthesis of pyrimidines; involved in phospholipid biosynthesis; capable of forming cytoplasmic filaments termed cytoophidium, especially during conditions of glucose depletion; URA7 has a paralog, URA8, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000000135
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 157483
End Position 159222

Sequence: 1740bp

Add 1kb Flanking
ATGAAGTACG TTGTTGTTTC AGGTGGTGTC ATTTCGGGTA TCGGTAAAGG TGTTCTTGCA TCTTCAACTG GTATGCTAAT GAAAACCCTC GGTTTAAAGG
TTACGTCAAT TAAAATTGAC CCTTATATGA ACATTGATGC AGGTACTATG TCTCCTTTGG AACATGGTGA ATGTTTCGTG CTTGACGACG GTGGTGAAAC
AGATTTGGAC TTGGGTAACT ACGAGAGATA CCTTGGAGTT ACTTTGACTA AAGATCATAA CATTACTACT GGTAAAATAT ACTCGCACGT TATTGCTAAG
GAAAGAAAAG GTGACTATTT AGGCAAAACC GTGCAAATTG TCCCTCATTT GACCAACGCT ATCCAAGATT GGATTGAGCG CGTGGCCAAA ATTCCTGTAG
ATGACACCGG TATGGAACCA GATGTTTGTA TCATTGAATT GGGTGGGACA GTTGGTGACA TTGAAAGTGC TCCTTTTGTG GAGGCACTAA GACAATTCCA
ATTTAAAGTT GGAAAGGAAA ATTTTGCCTT GATACACGTT TCTCTAGTTC CTGTCATCCA CGGTGAACAA AAAACTAAGC CAACTCAAGC TGCCATCAAA
GGTTTGAGGT CTCTTGGTTT AGTTCCAGAT ATGATCGCCT GTAGATGTAG TGAAACTTTG GATAAACCAA CAATCGATAA GATTGCCATG TTTTGTCATG
TGGGGCCTGA ACAGGTGGTT AACGTTCACG ATGTTAATTC TACTTATCAC GTCCCATTGT TGCTACTGGA ACAAAAGATG ATTGATTACT TACACGCCAG
ATTAAAGTTA GATGAAATAT CACTTACAGA AGAAGAAAAA CAAAGAGGCC TGGAATTATT GTCTAAATGG AAGGCCACAA CAGGTAACTT CGATGAATCC
ATGGAAACAG TGAAGATTGC TTTGGTTGGG AAATACACCA ACTTGAAAGA TTCTTATCTA TCAGTGATAA AAGCATTGGA ACATTCATCC ATGAAGTGTC
GTCGTAAGTT AGACATTAAA TGGGTGGAAG CTACTGATTT GGAACCTGAA GCACAAGAAA GCAACAAAAC TAAATTTCAT GAAGCATGGA ACATGGTCAG
TACCGCAGAC GGTATCTTAA TCCCCGGTGG TTTTGGTGTT AGAGGTACTG AAGGTATGGT TTTGGCTGCT AGATGGGCTC GTGAAAATCA CATTCCATTC
TTAGGGGTTT GCCTGGGTTT ACAAATTGCC ACCATTGAAT TTACACGTAG TGTGTTGGGA AGAAAAGACA GTCATTCGGC AGAATTTTAT CCAGACATTG
ATGAAAAAAA TCACGTTGTC GTTTTCATGC CTGAAATTGA CAAGGAAACC ATGGGGGGCT CAATGAGATT AGGTTTGAGA CCAACATTTT TCCAAAATGA
AACTGAATGG AGTCAAATCA AGAAGTTATA CGGTGACGTC TCCGAAGTCC ATGAAAGACA CCGTCACCGT TACGAAATCA ATCCAAAGAT GGTTGATGAA
TTGGAAAACA ACGGGTTGAT CTTTGTAGGT AAGGACGACA CTGGAAAGCG TTGTGAGATT TTGGAATTAA AGAATCACCC ATACTATATT GCTACTCAAT
ATCACCCAGA ATACACATCA AAGGTCTTAG ATCCATCCAA ACCATTTTTG GGTTTAGTTG CTGCTTCCGC TGGTATCCTT CAAGATGTCA TTGAAGGTAA
GTACGATCTT GAGGCCGGCG AAAACAAATT CAACTTTTAA