Sign In

gene : APL3

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene212
Name WN66_00211
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00211
standard_name APL3
Note YBL037W~APL3~Verified
description Alpha-adaptin; large subunit of the clathrin associated protein complex (AP-2); involved in vesicle mediated transport
Dbxref SGD:S000000133
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 160704
End Position 163781

Sequence: 3078bp

Add 1kb Flanking
ATGGATCGCA AAAAAACACT TATAAACTCA AGTGTTTCTA ATAATAACAG TACCATCAAG GGCCTACAGT TATTCATTGC AGATCTTCGT TCTGCACAAC
AAGCACAAGA GCAGGAAAAG AGAATACAAT CTGAAATTGT CAAAATTAAA CAGCATTTCG ATGCTGCAAA GAAAAAACAA GGCAATCACG ACAGATTAGG
TGGCTATCAA AGAAAGAAGT ACGTTGCCAA GCTAGCCTAT ATATATATTA CTTCTAATAC GACAAAACTA AATGAAATTT TATTCGGGTT GGAGCAAACG
GTAGAGCTGT TGAAGTCCAG CATATTTTCT GAAAAATTCA TTGGATATAT GACCCTTGAG TTGCTTTATG AACGTAGTGA AGTTGTTGCC AAAGTTAACG
ATGAGGTGAA TTATCAACTG ATGAAAGATC TCTCTTCTTC CGATGATAAT TTCGTAATGT TGGCGCTGAA TTTTGTTGGT GTAGTAGGAG AACTTACGAA
CCGTCTAGCG TACAACGATG ATATCACAAC AGGAGTATTC AAGATATTAA GATCACCGAC CTCCTCCATT TATCTCAAGA AAAAATCAGC ATTGTCATTT
CTAGCACTAT TGAAAAGTAA TCATTCTATA CTGACCGAAG ATTTACAACG TAAGCAACTA TGGATACAAA GGATATTAAG CTTATTGGAT GATACGGAAA
ACTATAGGTT AACTTTAGCT ACGATTCCGT TAATAGAATT CATTGCAAAA TACATTGATC CCAGTTACTG TACGAGACTA TTACCACAGC TAACAGAAAT
TTTGTACAAT TGTGTTGTTG TTGGTACTTC AAGATCTAGT GACAATCAGT TTCCGTTAGA ATATACGTTC GCGAATATGC CAAATCCTTG GCTTATCACA
AAAGTTGTCT CTTTGTTGAG CATATTGATT GCCTCACCAA CTGAGAGGGA TTCTGGCTCA TTACTACAAA CCAACAACAT AGATAATGAA TTACTAAATA
AACTTCGAAA GTGTGTTTCC GTTGCCATCG AATTAGGAAC CAGACAAGCT CAAGATCCCA TGGAACGTAT CGTCCAAAAC ACAGTATTGT TTTCATTGAT
CAATTTCGCC TCTAAGCTAG ATCCGTCGGA TGAAGCTATC AGCAATTCTG TGACAGCCTT ATGTTCCCTG CTAACATCTA AGGAAATTAA TATTCGGTAT
TTAACGCTAG ATTCATTGGT CAAATTATGC TCATCAAGCG GGAAACCTGC AATTGATGCC GTTCGTTACA AGAATTTGGA TATGATTTTT CATCTTTTGA
ACACAGAAAG AGATTCATCT ATTGTTAGGA AGGTTGTTGA CTTGTTATAT ACCTTTACTG ATGTTGAAAA CGTTAAGATT ATTGTGGACG GTTTACTGCA
GTATATTTTA TCTCCGAAAA ATCTTGCTGA ACCGCAAATA AAATCTGATA TTGCAGTTAA AATAGCTATT TTGACCGAGA AATATGCCAC GGATATCAAT
TGGTTTGTAA TTATTTCGTT GCAGTTGCTA TCATTAACTT CAAATACAAC TATTAACGAT GATGAGATCT GGCAACGACT ATGTCAAATT GTAGTGAACA
ATCCATCTTT ACATAGAATA ACATGTGAAC GGTTGGTGGA CTATTTATGT AAAAAGCAAG CATCTGAAGC TATTATTAAA GCTGCGGCTT TTCTACTAGG
GGAGTACTCA AGTCTCATAA CAGACAGGAT TTCAAGCGCA AATTTATTTA CTTTGTTTGC CGAGAAATAT TTTAGTGCAC CAAATGTGGC TAAGGCGATG
ATATTGACTA CGATGATCAA GTTGTACAAG ACCTCACCTG AGATCGGCTC CAACGTCATC AAATTTTTCC AATTGGAATT GAACTCTCTT GATATTGAGT
TGCAAACAAG ATCCTTCGAA TATCTCAACA TTATTCAACT GGCTAAGGTG AACGGAAATA CAGATATTTT GCAAATTTTA TTTGAACCAA TGCCGCCTTT
TAACAGCAAA TCTAATCCAT TATTGAAGAG ATTAGGGTCA CTGCCGGCAT CAGCGGGTAG CACAACTTTA ATAAATACAC CATCCGAAGC ATCCTCCTCC
ACGCCTGACT TACTATCAAA AAGAGCAAAC TCTTCCAGGT CGATCATGGT TCCCATGCCC CCACCATCTC GTAGGAACAC CATTGATGAT GTAAATTCCA
AAATTAGTTC ATCTGAAGAC TTTTCAGGAA AGGACTCTTA TTATTCAAGG CAGATCCTCG CTCCAAATTG GAGGGAAGGT TTCACAAGAA TGATTTCGCA
TAAGCAGGGT GTGCTTTTCA CATCATCTTT GATGAAAGTT TTCTATCGGA TAACCACTCC TGATGCACAA CAGCCATACG TGTTTCATAT ATCTCTTGCC
TTCATTAACC TGACTGAGTG GGAAATCACG GGATTATCCA CACAGATTAT CCCTTCAAAA ACGCAAGGTA ATCCTGAGTA TTTAATTATG AATATTAATA
CACCTTCTAC TGCTACTATT GGGCCCCATA AAAGGGCAGA GCAAAGCTAT GAAGTTTCAA TAAGAAAACC TTTCGACGTT GAAGATAGTC CAATTTTGGC
AATTCATTTC AAATGTGGCG GTAGTACAAA CACTATCAAT TTGAAAACTG CCATAGGCAT GACTACAACA CTAATTAGCA GCGATGTCAA TCCTAGCATG
CATTTGAATT TGGCACAGTT CATCAGCCGT TGGAAGACTT TGAGCGATGC TTTGGGAAAA GAGGGAGAAT ACCAAAAATC TGGCATAAAG CTCAACAAGG
ATTTTAGAAA AGTTGAAACA ATCAGTTTAG AAGACGGACT TCTACTATTG ACGCAAACAG TGAAGAGGTT GGGCTTTGAT ATAGTCGATC AGACCAGTGT
TCGTAGTACA TTGTTTGTCT CGGGTATTAT TCATACGAAA AGTGAGGGAA ACTTCGGTTG TTTAATGAAG ATACAATACC AGGTAAATGG AACAGTTAAT
GTTACCTGTA AAACAACGAC GGCCGGTCCC CTGGCGAAGT ACATTGTCGA ATGTATAAAG AATGTGCTTA CGAAGTAA