Sign In

gene : POL12

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene214
Name WN66_00213
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00213
standard_name POL12
Note YBL035C~POL12~Verified
description B subunit of DNA polymerase alpha-primase complex; required for initiation of DNA replication during mitotic and premeiotic DNA synthesis; also functions in telomere capping and length regulation
Dbxref SGD:S000000131
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 164988
End Position 167105

Sequence: 2118bp

Add 1kb Flanking
ATGAGCGGAT CTATCGATGT CATCACTCAT TTTGGGCCTG ATGCAGACAA GCCGGAAATC ATCACTGCAT TAGAGAATTT AACTAAACTG CATGCATTGT
CCGTCGAGGA TCTATACATT AAATGGGAGC AGTTCTCCAA TCAAAGGCGT CAAACTCACA CAGATCTGAC TTCCAAGAAC ATAGATGAGT TTAAACAATT
TTTACAATTA CAAATGGAAA AGCGTGCTAA CCAAATTTCA TCGTCCTCTA AGGTAAACAC ATCCACAAAA AAACCAGTGA TTAAAAAAAG TTTGAATTCA
AGTCCCTTGT TTGGCCTTAG TATTCCAAAG ACTCCGACTT TAAAAAAAAG AAAGTTACAT GGTCCCTTTT CACTCAGTGA TTCCAAGCAA ACATATAATG
TAGGCTCTGA GGCAGAAACA AATGAAAAAG GAAATAGTTC TTTAAAATTG GAGTTTACTC CAGGCATGGC AGAAGATGCT GTGGGTGACA GTGCTCCATT
GTCCCACGCT AAAAGCTCGG ATGCCAAGAC TCCCGGCTCG TCGACATTCC AAACTCCAAC AACAAACACT CCTACCACAT CGAGGCAAAA TGTTCCTGCT
GGTGAAATTT TGGATTCTTT GAACCCTGAA AATATTGAAA TATCATCTGG TAATCCAAAT GTAGGCCTTC TTTCGACTGA AGAACCATCA TATAACCAGG
TCAAAGTAGA ACCATTTTAT GATGCTAAAA AGTATAAATT CAGAACAATG AGGCAAAACT TACAGGAAGC GTCTGATGTC CTCGATGATC AAATTGAATC
GTTTACTAAG ATTATTCAAA ATCACTATAA GTTATCTCCA AACGACTTCG CTGATCCAAC TATTCAATCT CAGTCCGAAA TTTATGCTGT TGGAAGGATA
GTTCCAGATT CGCCGACCTA CGACAAGTTT TTGAATCCAG AATCGCTTTC CCTAGAGACC TCAAGAATGG GCGGCGTTGG AAGAAGGGTA AGGTTAGATC
TATCGCAGGT CAACGAGCTT TCGTTTTTCT TAGGCCAAAT TGTGGCATTC AAAGGTAAAA ATGCTAATGG GGATTACTTC ACCGTTAACT CTATTTTGCC
GCTACCTTAT CCAAACTCCC CAGTGTCCAC ATCGCAGGAA CTGCAGGAGT TTCAAGCAAA TTTGGAAGGT TCTTCTTTGA AGGTTATCGT GACCTGTGGC
CCATACTTTG CAAATGATAA CTTCTCCCTC GAATTGTTGC AAGAATTTAT CGATAGTATA AATAATGAGG TAAAACCTCA CGTCTTGATA ATGTTTGGCC
CATTTATAGA TATCACCCAT CCTCTGATAG CGAGTGGTAA ATTGCCAAAT TTTCCCCAGT TCAAGACACA GCCCAAAACA TTGGACGAGC TTTTTTTGAA
GTTATTTACT CCTATTCTAA AAACCATATC ACCACATATC CAAACCGTAT TGATACCCTC CACAAAAGAT GCAATTTCTA ATCACGCCGC ATATCCACAA
GCTTCTTTAA TTAGAAAGGC TTTACAGCTG CCTAAAAGGA ACTTCAAATG CATGGCTAAT CCTTCATCTT TTCAAATAAA TGAGATATAC TTCGGTTGCT
CAAACGTTGA TACATTCAAA GATCTAAAGG AAGTCATAAA AGGCGGTACT ACCTCATCAA GATATAGATT AGATCGTGTT TCTGAGCATA TTTTACAACA
GCGCAGGTAT TACCCCATAT TTCCAGGTAG TATTCGTACA AGAATAAAAC CAAAAGACGT ATCTACGAAG AAGGAAACCA ATGATATGGA AAGCAAAGAA
GAAAAAGTTT ATGAACATAT ATCTGGTGCA GATTTAGACG TGAGTTATCT GGGACTAACA GAGTTTGTTG GTGGGTTCTC GCCTGACATA ATGATTATAC
CCAGTGAATT ACAACACTTT GCAAGAGTTG TCCAAAACGT AGTTGTTATA AATCCCGGAA GATTTATTAG AGCAACAGGT AACAGGGGAT CCTATGCACA
AATTACTGTC CAATGCCCTG ATCTTGAAGA CGGGAAATTG ACGCTTGTTG AAGGTGAAGA GCCAGTTTAT CTACACAACG TGTGGAAGCG CGCTAGAGTT
GACTTGATTG CTAGTTGA