Sign In

gene : STU1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene215
Name WN66_00214
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00214
standard_name STU1
Note YBL034C~STU1~Verified
description Component of the mitotic spindle; binds to interpolar microtubules via its association with beta-tubulin (Tub2p); required for interpolar microtubules to provide an outward force on the spindle poles
Dbxref SGD:S000000130
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 167343
End Position 171884

Sequence: 4542bp

Add 1kb Flanking
ATGTCGTCCT TCAACAATGA GACCAATAAT AACAGCAACA CTAATACACA TCCAGACGAT TCCTTCCCTT TGTATACCGT ATTCAAGGAC GAGTCTGTAC
CCATCGAGGA AAAAATGGCA CTGCTTACAC GGTTCAAAGG ACATGTAAAA AAGGAACTAG TTAACGAATC GTCGATCCAA GCTTATTTCG CTGCGTTACT
GTTCATCTCC GGCCATTACG CTTACCGTTC GTACCCGCGG TTAATCTTCC TATCACATTC CTCGCTTTGT TACCTTATCA AACGTGTGGC CATGCAGTCT
CCAGTACAAT TCAATGACAC TCTAGTTGAG CAATTACTAA ACCACTTAAT TTTCGAGTTG CCTAATGAGA AGAAATTTTG GCTGGCTTCC ATTAAAGCCA
TTGAAGCCAT TTATTTGGTT AATCCATCGA AGATCCAAGC TATTCTAGCA AATTTCTTGC GAAGACCAAG TGAAAACCAA AACGGAGATT ACCTGAATAG
GATAAAATCT ACATTATTGA CCATCGATGA GTTGATCCAG ATCAACGAGA AAAATAATTC AAATCATTTG CAACTACTGA GGTTTTTCAT GCTGTCTTTC
ACCAACCTTT TAAATAACAA CCTAAATGAA CACGCAAACG ATGATAACAA TAATGTAATA ATAGAGCTTA TTTTCGATAT AATGTACAAG TATTTGAAAA
TGGATGACGA AAATTCACAG GATCTGATAG ATGGATTTAT TAACGATTTA GAAGTTGAGA AATTCAAGCA AAAATTCATA AGTTTAGCAA AGTCACAGGA
CCAGCATGGT TCACAAGAAG ATAAATCGAC CTTGTTTGAC GAAGAGTACG AGTTTCAATT ACTATTAGCC GAAGCGAAAT TGCCGCAGTT ATCAAACAAC
TTGAGCAGTA AAGACCCAGC GATGAAAAAA AACTATGAGT CTTTGAACCA ATTACAACAA GACTTGGAGA ATTTGTTGGC ACCGTTCCAA AGTGTAAAGG
AAACAGAACA AAATTGGAAG CTAAGGCAAT CAAATATAAT TGAATTAGAC AACATTATAT CCGGCAACAT TCCCAAAGAT AATCCAGAGG AATTTGTCAC
TGTAATAAAG GAGGTGCAGT TGATTGAGTT GATTTCAAGA GCTACCTCGT CGTTGAGGAC AACGTTATCA TTAACTGCAT TACTTTTCCT CAAGAGGCTA
ATCCATATCC TAAACGATCA GTTGCCCCTA TCAATATTGG ACCAAATATT TGTCATTTTC AAGAACTTGT TATCATCTAC CAAGAAAATC TCTTCACAAA
CTGCATTTCA TTGTTTAATT ACTTTGATCA TTGATATAAA TCATTTCCAT AATAAACTAT TCCAATTATC TTTTTTATTA ATAAATGAGA AAACCGTAAC
ACCGAGATTT TGCTCTGCAA TACTGCTGCG TAGCTTCCTG ATTAAGTTCA ACGACTCCAA TCTTTCGCTC AACAATTCAA ATACAACGTC GCCAACCTCA
AAGTTGGAGA ATAACATCAT ATACATCGAA GAATGGCTAA AAAAGGGCAT TTCAGATTCA CAGACAACCG TTAGAGAGGC AATGAGGTTA ACTTTTTGGT
ATTTCTACAA ATGTTATCCT ACAAATGCCA AAAGATTATT GAGTTCTTCC TTTTCTCCAC AGTTGAAAAA AGCAACAGAA TTGGCAATCC CTGCTCATTT
GAATATAAAC TATCAAGTTT CCAGGGTGTC CTCTACTGCC TCCGCCTCCT CTGCAACGTC TCGATTGTAC TCTCATTCTT CGAATAATTC TTCAAGAAAA
ACCAGTTTAC TGGAGCAGAA AAGGAACTAT CCAAGTTATG CCCAACCGAC TCAATCTTCC TCCACCTCCC TACTCAACGC TCCTGCAGTC ACAGCTGGTG
GAAGTGTCAT AGCCAGTAAA CTATCAAATA AGCTGAAAAC AAACTTAAGG TCTACTAGTG AATATTCAAG TAAAGAAAAT GAAAAAAGGG CAAGGCATCA
TGACAGTATG AACTCTGTTT CAAACAGCAA CACCAAAGAT AATAATAATG TTACTAAAAG AAAAGTTAGT GCCCCTCCTT CTTCTACTGC CGCCACAAAA
GTATCTGAAA ATTACACAAA TTTTGATGAC TTTCCGTCAA ACCAAATCGA CTTGACTGAT GAGTTATCAA ATAGTTACTC TAACCCTTTG ATAAAGAAAT
ATATGGATAA AAATGATGTT TCGATGTCAT CTTCTCCAAT CTCATTAAAA GGCAGTAATA AACTTGGTGA ATATGAAACC CTTTACAAAA AATTCAATGA
TGCTTCGTTT CCAGCTCAGA TCAAAGATGC TTTACAGTAT TTACAAAAGG AGTTACTGTT GACATCGCAA CAGTCATCAT CAGCCCCAAA ATTTGAATTT
CCCATGATTA TGAAAAAGCT ACGCCAAATT ATGATAAAGT CACCAAATGA TTTCAAGCCA TTTTTGAGTA TAGAGAAGTT TACAAATGGA GTTCCCTTAA
ATTACCTCAT TGAGCTATAT TCTATTAATA GTTTTGATTA CGCGGAAATC TTAAAGAATA GAATGAATCC TGAAAAGCCC TACGAGCTTA CTAACTTGAT
TATAACCATC GCGGATTTAT TCAATTTCTT GAATGCCAAT AATTGTCCGA CTGATTTCAA ACTATACTAT ATGAAATACA AAACCACTTT TTTCAATTAT
AATTTCAAGT TACTTTTAGA GATTTTCCGT AACTTGAACA TAAAACATGA TAACACTCTG AGGTCAGGAA CGAACGATCT CATGCCTAAA ATATCAATGA
TACTCTTTCA AATCTACGGT AAAGAGTTTG ACTACACATG TTATTTCAAT CTAATTTTTG AAATTTATAA ATTCGATAAT AATCGTTTTA ATAAATTGCT
AGCTGATTTT GACATTGTAT CTACCAAGAT GAAAATCTGT CATGAACTTG AAAAGAAGGA TGCCAACTTT AAGGTAGAAG ACATCATTTC TAGAGAAAGT
TCTGTAAGCT TCACTCCCAT CGACAATAAA AAATCTGAAG GGGATGAGGA ATCCGACGAT GCTGTAGACG AAAATGATGT TAAGAAATGC ATGGAAATGA
CAATGATTAA TCCCTTCAAA AACTTGGAAA CTGATAAAAC ACTAGAGTTG AAGAATAACG TTGGAAAAAG AACATCAAGC ACAGACAGCG TAGTTATTCA
TGATGATAAT GACAAAGATA AAAAGCTTTC AGAAATGACG AAAATAGTAA GTGTCTATCA ACTGGACCAG CCAAACCCAG CAAAGGAGGA AGATGATATA
GATATGGAAA ATTCTCAAAA ATCTGATTTG AATTTAAGTG AAATTTTTCA AAACAGTGGT GAAAATACCG AAAGGAAATT GAAGGACGAT AATGAACCAA
CAGTAAAATT CAGTACAGAT CCTCCAAAGA TAATAAATGA GCCAGAAAAA CTTATTGGAA ATGGGAATGA GAATGAAAAG CCTGATTTGG AAACAATGTC
ACCAATCAAA ATAAACGGGG ACGAGAATAT GGGTCAAAAG CAAAGGATCA CAGTAAAGAG AGAAAGAGAC GTAGCACTAA CTGAACAAGA CATAAACTCC
AAAAAGATGA AACTAGTTAA TAACAAAAAA TCAGAGAAGA TGCATTTGCT TATCATGGAT AATTTCCCAA GGGATTCCTT GACTGTATAT GAAATTAGTC
ATCTTTTAAT GGTTGATTCT AATGGCAACA CTTTGATGGA TTTTGATGTC TATTTCAATC ACATGTCAAA GGCAATAAAC AGGATAAAAA GTGGATCGTT
CACTATGAAA CATATAAATT ACCTGATCGA ACCCTTGATT ACTTGTTTTC AAAATCAAAA AATGACCGAT TGGTTGACGA ATGAAAATGG TTTTGATGAA
CTACTGGATG TTGCTATTAT GCTTTTGAAA TCTACTGATG ACACGCCTTC AATTCCATCA AAAATATCCA GTAAGTCCAT AATTCTCGTT CATTGTCTTT
TGGTTTGGAA AAAGTTTCTA AATACACTAA GCGAGAATGC CGACGATGAT GGCGTTTCGG TGAGAATGTG TTTCGAAGAA GTATGGGAAC AGATCCTTTT
AATGCTTAAT AAATTTTCTG ATTATGGAAA CGAAATCTAT AAATTAGCGC AAGAGTTCAG GGACAGTCTA ATGTTATCGC ACTTTTTCAA AAAACATTCG
GCAACAAGAA TTCTAAGCAT GTTGGTTACT GAAATTCAGC CTGACACCGC TGGTGTGAAA GAAACATTTT TAATTGAGAC CTTATGGAAG ATGCTGCAAT
CTCCTACCAT TTGCCAACAA TTCAAGAAAT CTAATATATC AGAGATTATC CAAACAATGA GCTATTTCAT TATGGGGACT GATAATACTT CGTGGAACTT
CACCAGTGCC GTGGTATTAG CTCGTTGTTT GAGAGTCCTC CAAACTACTC CAGATTATAC TGAGCAAGAA ACCGAACGAT TATTCGATTG TTTGCCTAAG
AATGTCTTTA AAATGATCAT GTTCATCGCC TCAAACGAAT AG