Sign In

gene : NCL1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene227
Name WN66_00226
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00226
standard_name NCL1
Note YBL024W~NCL1,TRM4~Verified
description S-adenosyl-L-methionine-dependent tRNA: m5C-methyltransferase; methylates cytosine to m5C at several positions in tRNAs and intron-containing pre-tRNAs; increases proportion of tRNALeu(CAA) with m5C at wobble position in response to hydrogen peroxide, causing selective translation of mRNA from genes enriched in TTG codon; loss of NCL1 confers hypersensitivity to oxidative stress; similar to Nop2p and human proliferation associated nucleolar protein p120
Dbxref SGD:S000000120
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 186022
End Position 188070

Sequence: 2049bp

Add 1kb Flanking
ATGGCTAGAA GAAAGAATTT CAAAAAAGGG AACAAGAAGA CTTTTGGTGC TCGTGATGAC TCGAGAGCTC AAAAAAACTG GTCTGAACTG GTAAAGGAAA
ATGAAAAATG GGAAAAATAC TATAAGACTT TAGCTCTTTT CCCAGAAGAT CAATGGGAAG AATTTAAAAA GACATGTCAA GCTCCACTTC CTCTAACTTT
TAGAATTACA GGTTCTAGAA AGCATGCCGG TGAGGTCCTG AATTTGTTTA AAGAAAGACA TCTACCAAAC TTGACTAATG TTGAGTTTGA AGGTGAGAAG
ATTAAGGCCC CTGTAGAATT ACCTTGGTAT CCAGACCATC TTGCTTGGCA ATTGGACGTT CCTAAGACGG TTATTAGAAA GAATGAACAA TTCGCAAAAA
CTCAGAGATT TTTAGTTGTT GAAAATGCCG TTGGTAATAT CTCAAGACAA GAAGCCGTTT CAATGATTCC TCCAATCGTT CTAGAAGTAA AACCCCATCA
CACTGTTTTG GATATGTGTG CTGCTCCTGG CTCCAAAACT GCTCAATTAA TCGAAGCCTT GCACAAGGAT ACAGATGAAC CATCTGGTTT CGTTGTAGCT
AATGATGCCG ATGCCAGAAG ATCTCATATG TTGGTTCACC AATTGAAGAG ATTGAACAGT GCCAACTTGA TGGTTGTCAA CCATGACGCC CAATTCTTCC
CACGTATCAG ATTACATGGC AACTCAAATA ACAAGAATGA TGTTTTAAAA TTTGACAGAA TCCTGTGTGA CGTTCCATGT TCTGGTGATG GTACCATGAG
GAAAAATGTT AATGTTTGGA AAGACTGGAA CACACAAGCA GGTCTTGGTT TGCATGCTGT TCAGCTGAAT ATATTAAACA GGGGTTTGCA TCTTCTAAAG
AACAACGGTA GATTGGTTTA CTCAACCTGT TCTTTAAATC CTATTGAAAA TGAAGCGGTT GTTGCCGAAG CGTTAAGAAA GTGGGGTGAC AAGATTAGAT
TAGTTAACTG TGATGATAAG CTTCCTGGCC TAATAAGATC CAAGGGTGTA TCCAAATGGC CTGTCTATGA CAGAAATTTG ACTGAGAAAA CCAAAGGAGA
CGAAGGTACA CTAGATAGTT TCTTTCCACC ATCTGAAGAA GAGGCATCGA AATTCAATTT ACAAAATTGT ATGAGGGTTT ATCCTCACCA ACAAAACACA
GGCGGATTTT TCATTACTGT TTTCGAAAAA GTCGAAGATA GCACTGAGGC GGCTACAGAG AAACTATCTT CTGAAACCCC AGCTCTAGAG TCTGAAGGAC
CTCAAACAAA GAAAATAAAG GTAGAAGAAG TCCAAAAGAA AGAAAGACTA CCACGTGACG CGAACGAAGA GCCTTTTGTT TTCGTTGATC CACAGCACGA
AGCTTTAAAA GTTTGTTGGG ATTTCTACGG CATCGATAAT ATTTTCGACA GAAACACTTG TTTAGTGCGT AACGCCACTG GTGAACCAAC AAGAGTGGTT
TACACTGTGT GTCCAGCATT GAAGGACGTT ATTCAAGCGA ATGACGATAG GTTGAAGATT ATTTATTCTG GTGTAAAATT GTTTGTCTCT CAAAGAAGTG
ATATCGAATG TTCATGGAGA ATCCAAAGTG AATCATTGCC AATAATGAAA CACCATATGA AATCTAATAG AATTGTTGAA GCTAATTTAG AGATGTTAAA
ACACTTGTTA ATCGAATCTT TCCCTAACTT TGACGACATT CGTTCGAAGA ACATCGATAA TGATTTTGTT GAAAAGATGA CAAAATTAAG CTCTGGTTGC
GCCTTTATTG ATGTGTCAAG AAATGACCCT GCCAAAGAAA ACTTATTCTT GCCTGTGTGG AAAGGCAACA AGTGTATCAA TTTGATGGTT TGTAAAGAAG
ATACTCATGA GCTATTATAT AGGATCTTTG GTATTGATGC GAATGCCAAG GCTACTCCAA GCGCTGAAGA AAAAGAAAAA GAAACGACTG AATCTTCCGC
AGAAACTACT ACCGGAACCT CTACTGAAGC TCCTAGCGCT GCTAATTGA