Sign In

gene : MCM2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene228
Name WN66_00227
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00227
standard_name MCM2
Note YBL023C~MCM2~Verified
description Protein involved in DNA replication; component of the Mcm2-7 hexameric helicase complex that binds chromatin as a part of the pre-replicative complex; relative distribution to the nucleus increases upon DNA replication stress
Dbxref SGD:S000000119
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 188405
End Position 191011

Sequence: 2607bp

Add 1kb Flanking
ATGTCTGATA ATAGAAGACG TAGACGTGAG GAAGATGATT CGGACTCAGA AAATGAGCTA CCGCCATCCT CACCTCAGCA ACATTTTAGA GGGGGGATGA
ACCCAGTTTC ATCACCTATT GGTTCTCCAG ATATGATTAA CCCTGAAGGT GACGATAATG AAGTTGACGA TGTACCAGAT ATTGATGAAG TTGAAGAACA
AATGAACGAA GTAGATTTGA TGGACGATAA TATGTATGAG GATTATGCGG CTGATCATAA TAGAGATAGA TATGATCCAG ATCAAGTTGA CGACAGGGAA
CAACAAGAAC TATCTTTAAG CGAACGTCGC CGCATTGATG CTCAACTAAA TGAAAGAGAT AGGCTATTGA GAAATGTTGC CTACATAGAT GACGAGGACG
AAGAACAAGA AGGTGCAGCG CAACTTGATG AAATGGGCCT TCCTGTGCAA AGACGAAGAA GGAGAAGGCA GTATGAGGAC TTAGAGAATA GTGATGACGA
TCTATTGAGT GACATGGACA TTGACCCATT AAGAGAAGAA CTTACTTTAG AATCTCTGAG TAACGTTAAG GCTAACAGTT ACTCGGAATG GATAACACAA
CCTAATGTCT CAAGAACTAT TGCCAGAGAG TTAAAATCAT TCCTGCTGGA ATATACAGAT GAAACGGGTC GTTCTGTATA TGGTGCACGT ATTAGAACAT
TAGGTGAAAT GAATTCTGAA TCTTTGGAGG TTAATTATAG ACACTTAGCG GAGTCCAAAG CCATCCTGGC ACTATTTTTA GCTAAATGTC CAGAAGAAAT
GTTGAAAATA TTCGATCTCG TGGCTATGGA GGCAACAGAA TTGCATTACC CAGATTATGC CCGTATTCAC TCCGAAATTC ACGTAAGAAT CTCTGATTTT
CCAACAATAT ACAGTTTACG TGAATTGCGT GAGTCTAATT TGTCCTCTCT AGTACGCGTC ACTGGGGTGG TGACAAGAAG AACAGGAGTC TTCCCTCAAT
TAAAATATGT CAAATTCAAT TGTTTGAAAT GTGGCTCCAT TTTGGGCCCA TTTTTTCAAG ATTCTAATGA AGAAATTAGA ATCTCATTCT GTACAAACTG
CAAATCAAAA GGTCCCTTTA GAGTCAATGG AGAAAAAACT GTGTACCGAA ATTATCAAAG GGTTACGCTC CAGGAAGCTC CCGGAACCGT TCCTCCAGGC
CGTCTACCAA GACATAGAGA AGTCATTTTG TTGGCGGATT TGGTAGATGT ATCCAAGCCA GGTGAGGAGG TAGAAGTTAC CGGCATCTAC AAAAATAACT
ACGATGGTAA CTTGAATGCA AAGAACGGAT TCCCCGTTTT TGCAACAATT ATCGAGGCAA ATTCTATAAA AAGAAGAGAG GGCAATACAG CTAACGAAGG
CGAAGAAGGG TTGGATGTTT TCAGTTGGAC TGAAGAAGAA GAGCGTGAAT TTAGAAAGAT TTCTAGGGAT CGTGGTATAA TTGATAAAAT TATATCATCG
ATGGCACCGT CTATCTATGG TCATAGAGAT ATTAAAACTG CAGTCGCGTG CTCATTATTT GGGGGTGTTC CAAAAAACGT CAATGGAAAA CATTCTATTC
GTGGTGATAT CAATGTGTTA TTATTAGGTG ATCCAGGTAC TGCCAAATCT CAAATCTTAA AATACGTCGA GAAAACAGCG CATAGAGCGG TCTTTGCAAC
TGGTCAGGGT GCTTCGGCTG TCGGTCTGAC AGCATCCGTC AGGAAAGATC CTATTACTAA AGAATGGACC TTAGAAGGGG GGGCGCTAGT ATTGGCTGAT
AAGGGTGTTT GTTTAATTGA TGAATTCGAT AAGATGAACG ATCAGGATCG TACATCTATT CATGAGGCTA TGGAACAGCA AAGTATTTCC ATTTCCAAGG
CCGGTATTGT TACTACATTA CAAGCGCGCT GCTCAATTAT TGCTGCGGCA AATCCTAATG GTGGTAGATA TAATTCAACC TTGCCTTTAG CTCAGAATGT
CAGTTTGACC GAGCCTATTC TTTCTAGATT TGATATTTTA TGTGTTGTCA GAGACCTTGT TGATGAAGAG GCAGACGAAA GATTGGCTAC ATTTGTTGTC
GATTCTCATG TAAGATCCCA TCCAGAAAAC GATGAAGATC GTGAAGGCGA AGAGCTTAAA AATAATGGCG AATCGGCGAT AGAACAAGGA GAAGATGAAA
TAAATGAGCA GCTTAATGCA AGGCAAAGAA GACTTCAAAG ACAAAGGAAG AAGGAGGAAG AGATCTCGCC TATTCCACAG GAATTATTGA TGAAATATAT
TCACTATGCG AGGACAAAAA TATACCCTAA ATTGCATCAG ATGGATATGG ATAAGGTTAG CAGGGTATAT GCGGATTTGA GAAGAGAAAG TATTTCTACA
GGTTCGTTTC CAATCACAGT TCGTCATTTA GAATCTATTC TAAGAATTGC AGAATCTTTT GCTAAAATGA GACTATCTGA ATTTGTGTCT TCTTATGATT
TGGATAGAGC TATCAAAGTT GTAGTTGATT CCTTTGTTGA TGCCCAAAAA GTCAGTGTTC GCCGCCAACT CCGCAGGTCT TTCGCAATTT ATACCTTGGG
TCACTAA