Sign In

gene : PIM1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene229
Name WN66_00228
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00228
standard_name PIM1
Note YBL022C~PIM1,LON1~Verified
description ATP-dependent Lon protease; involved in degradation of misfolded proteins in mitochondria; required for biogenesis and maintenance of mitochondria
Dbxref SGD:S000000118
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 191359
End Position 194760

Sequence: 3402bp

Add 1kb Flanking
ATGCTAAGAA CAAGAACCAC AAAGACCCTT AGCACAGTGG CGAGGACCAC AAGAGCTATC CAATATTACC GATCTATCGC TAAGACTGCT GCAGTTTCTC
AAAGAAGGTT CGCATCGACC TTGACCGTGC GTGACGTAGA GAATATCAAA CCTAGCCATA TTATTAAGAG TCCAACATGG CAAGAGTTCC AGCATCAATT
GAAGGATCCA AGGTACATGG AACACTTTGC ACAACTTGAT GCACAGTTTG CTCGGCATTT CATGGCTACA AACAGCGGCA AAAGTATTCT GGCGAAAGAT
GATAGTACAT CTCAGAAAAA GGATGAAGAT GTCAAGATAG TACCTGATGA AAAAGATACA GACAATGATG TTGAGCCCAC GCGAGATGAT GAAATTGTTA
ATAAGGACCA AGAAGGTGAA GCTTCGAAAA ACTCCAGAAG CGGAGCTTCT GGAGGTGGAC AGTCATCATC CAGTCGATCG GATTCTGGAG ATGGAAGTTC
GAAACAAAAG CCCCCAAAGG ATGTACCAGA AGTATACCCG CAAATGCTAG CATTACCAAT AGCCAGACGG CCCTTATTTC CAGGGTTCTA CAAGGCGGTT
GTGATATCGG ACGAAAGAGT TATGAAGGCA ATCAAGGAAA TGTTAGACCG CCAGCAACCC TACATTGGTG CTTTCATGTT GAAGAACTCG GAAGAAGATA
CTGATGTAAT CACAGATAAA AATGATGTAT ACGATGTTGG TGTTCTGGCT CAAATAACTA GCGCTTTCCC GAGTAAAGAC GAAAAGACGG GCACTGAAAC
AATGACTGCT CTTTTATATC CTCACAGGAG AATAAAAATT GATGAATTAT TTCCACCAAA CGAGGAAAAG GAAAAATCAA AAGAACAAGC AAAGGACACG
GATTCTGAAA CGACCGTCGT TGAAGACGCT AACAACCCAG AAGACCAAGA AAGCACCAGC CCTGCTACGC CTAAGTTGGA GGATATTGTG GTGGAGAGGA
TACCAGACTC AGAATTGCAA CATCATAAGA GAGTAGAAGC CACTGAAGAA GAGTCTGAAG AATTAGACGA TATTCAAGAA GGTGAGGACA TTAACCCCAC
AGAATTCTTA AAAAATTATA ATGTTTCCCT TGTCAATGTG TTGAATTTAG AAGATGAACC GTTTGATAGA AAGTCACCCG TTATTAATGC GCTAACATCA
GAAATCTTGA AGGTATTTAA AGAAATTTCT CAATTGAACA CGATGTTCAG AGAACAAATT GCAACTTTTT CTGCTTCAAT TCAATCTGCG ACCACGAACA
TTTTTGAGGA ACCAGCTAGA TTGGCAGATT TTGCCGCTGC TGTTTCTGCC GGCGAAGAAG ACGAATTACA AGACATACTG TCATCTTTAA ACATTGAGCA
CAGGCTAGAA AAGTCGCTAC TCGTCCTTAA GAAAGAATTG ATGAATGCCG AATTACAGAA CAAAATCTCC AAAGATGTAG AGACAAAGAT TCAAAAGAGA
CAAAGAGAAT ACTATTTGAT GGAACAATTA AAGGGCATTA AAAGAGAATT AGGTATTGAC GACGGCCGTG ACAAATTGAT TGACACTTAT AAAGAAAGAA
TCAAGTCATT AAAATTGCCT GATAGCGTTC AAAAAATTTT CGATGATGAG ATAACTAAAT TAAGTACCTT GGAGACTTCT ATGTCCGAAT TTGGCGTTAT
CAGAAACTAT TTGGATTGGT TAACATCGAT CCCATGGGGA AAACATTCCA AAGAACAGTA TTCCATTCCG AGAGCAAAGA AAATTTTAGA TGAAGATCAT
TATGGTATGG TAGATGTCAA GGATCGTATC TTGGAGTTTA TTGCCGTCGG TAAACTATTG GGTAAAGTCG ATGGTAAAAT CATATGTTTC GTAGGACCCC
CAGGTGTTGG TAAAACGTCC ATAGGTAAAT CTATCGCTAG AGCTCTTAAC AGGAAATTCT TCCGATTTTC TGTAGGCGGT ATGACCGACG TGGCAGAAAT
AAAAGGTCAT AGGAGAACAT ATATTGGCGC CTTACCTGGC AGAGTAGTTC AAGCATTGAA GAAGTGCCAA ACTCAAAATC CTTTGATTTT GATAGATGAA
ATCGATAAGA TTGGACACGG CGGCATACAC GGCGATCCGT CCGCGGCATT GTTAGAAGTA TTGGACCCTG AACAAAACAA CAGCTTCTTG GATAACTACT
TGGATATTCC TATTGACTTA TCAAAAGTGC TTTTCGTTTG CACTGCTAAC TCTTTGGAAA CTATTCCAAG ACCTTTACTG GATCGTATGG AAGTCATTGA
GTTGACAGGA TATGTTGCTG AAGACAAGGT TAAGATTGCC GAGCAGTATT TAGTTCCAAG TGCCAAGAAA AGCGCTGGTC TAGAAAACTC TCATGTTGAT
ATGACAGAAG ATGCAATAAC AGCGTTAATG AAGTACTACT GTAGAGAAAG TGGTGTAAGG AATTTGAAAA AACACATCGA GAAAATATAC CGTAAAGCAG
CCCTACAAGT GGTAAAGAAG TTGAGTATTG AAGATTCCCC AACGTCATCA GCCGACAGCA AGCCTAAAGA AAGCGTTTCT TCCGAAGAAA AGGCGGAAAA
TAACGCCAAA AGCTCATCGG AGAAGACTAA GGACAATAAT TCGGAAAAGA CAAGCGATGA CATTGAAGCC TTAAAGACCT CTGAAAAGAT CAATGTTTCC
ATATCCCAGA AAAACCTAAA AGATTACGTT GGGCCTCCAG TCTACACTAC AGACCGGTTA TACGAAACAA CTCCACCAGG GGTAGTTATG GGGTTGGCGT
GGACTAATAT GGGAGGTTGC TCACTTTATG TAGAATCTGT CCTTGAACAA CCTTTACACA ACTGCAAGCA TCCAACATTT GAAAGGACCG GGCAACTGGG
AGATGTTATG AAGGAATCAT CAAGACTTGC TTATTCATTC GCCAAGATGT ATTTAGCACA AAAATTCCCT GAGAACAGAT TTTTTGAAAA GGCGTCTATC
CACTTGCATT GTCCTGAAGG TGCTACCCCT AAAGATGGTC CATCTGCAGG TGTCACTATG GCCACTTCCT TCCTTTCCCT AGCATTGAAT AAGTCGATTG
ACCCAACGGT TGCGATGACC GGTGAATTGA CACTTACCGG TAAAGTTTTA CGTATCGGTG GGTTGAGAGA AAAAGCTGTG GCCGCTAAAA GATCTGGTGC
CAAGACTATT ATTTTCCCTA AAGATAACTT AAATGATTGG GAGGAACTTC CAGACAATGT AAAGGAAGGG TTGGAACCTT TAGCTGCTGA TTGGTATAAT
GATATATTCC AAAAATTATT CAAGGATGTG AATACGAAAG AAGGTAATTC AGTATGGAAG GCTGAATTTG AGATTTTGGA TGCTAAAAAG GAAAAGGACT
AA