Sign In

gene : PEP1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene234
Name WN66_00233
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00233
standard_name PEP1
Note YBL017C~PEP1,VPS10,VPT1~Verified
description Type I transmembrane sorting receptor for multiple vacuolar hydrolases; cycles between the late-Golgi and prevacuolar endosome-like compartments
Dbxref SGD:S000000113
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 200329
End Position 205068

Sequence: 4740bp

Add 1kb Flanking
ATGATATTAC TTCATTTTGT CTATTCTCTT TGGGCCTTAC TTCTCATTCC TTTAACTAAT GCCGAAGAAT TCACCCCCAA AGTGACAAAG ACTATCGCGC
AAGATTCATT TGATATATTA AGCTTTGATG ATTCCAACAC TTTAATTAGA AAACAAGACA CCTCCGTTAC TATAAGCTTT GACGATGGTG AAACATGGGA
AAAAGTTGAA GGCATTGAAG GCGAAATCAC TTGGATATAC ATCGACCCCT TCAATAGACA TGACAGAGCC GTTGCAACGG CAATGAATGG GTCGTACCTT
TATATAACCA ATGATCAAGG TAAGTCATGG GAGCGTATAA CGCTACCTGA CTCCGGAGAA AGTATTTCAC CTCGTGAATG CTATATAGAA ACCCATCCCT
TGAATAAGAA CTATTTTCTT GCAAAGTGCA ACTATTGTGA GAAAACAGAA GTAAACAATG ACAATGAAGA GAATTCGGGG GACGAAGAGG GACAATTTGA
AATATTTAAT ATTACACGTT GCACAGACAA GGTTTTTGCA AGTAATGATG GTGGAAAATC CTTTTCTGAG ATCAAGTCTT CTCTAGAAAG GAACGAAAAT
AGTCCTATCA GCATTTCTGA TTGTGGCTTT GCCAAGACCA GCAAAGATTC TGACCTTGAA AGTAGTGATA CCTCAATAAT CTGTCTTTTT CAAAATATGC
AGCTTATTAT GGATGAGTTT AGTTCTCCTT ACACCGAAAG TAAATTGGTC CTAACTACGG ACTGGGGCAA ATCACTAAAA GAATTTGACC AATTTAAAGA
TAAGGTCGTC AATGGTTACA GGATATTGAA ATCTCACATG GTTGTCTTAA CCCAGGGCGA CAGATATAAT GATATGTCTT CCATGGATGT GTGGGTATCA
AATGATCTGT CAAACTTTAA AATGGCTTAC ATGCCTACTC AGTTAAGGCA TTCTATGCAA GGAGAAATAT ATGAGGACGC TATGGGAAGA ATTATCTTGC
CCATGAGTAG GGAAAGAAGT GATCAAGAGG AGGATAAGGG CATCGTGTCT GAAATTTTAA TTTCCGACTC ACAAGGGTTA AAATTTTCCC CCATCCCATG
GACCGCAAAT GAGGTGTTTG GTTATATTAA TTTTTATCAA CCTACTTACT TGAAAGGAAC GATGATTGCC TCACTTTACC CTCTATCTAG GCGTCGTAAC
CGTAAAGGAA AAGCCAAAGG AGTAAAGAGT AAGGGGGTAA CCAAAATATC TGTTGATAAT GGCCTCACAT GGACAATGTT AAAAGTTGTT GATCCAGATA
ACGCAGACTC ATTCGACTGT GATATTACTG ATTTTGAGAA TTGTTCGCTT CAAAATATGT TTTACACACG GGAGGGTTCC ACTCCAACCG CCGGAATTCT
AATGACAACA GGTATTGTTG GCGATGGTAG TGTCTTCGAC TGGGGAGATC AAAGAACCTT TATTTCTAGG GATGGTGGCT TAACATGGAA ACTCGCCTTT
GATTTTCCTT GTTTATACGC TGTTGGTGAT TACGGAAATG TTATTGTGGC TATACCGTAT AATGCGGATG AAGACGACGA TCCTCAATCC GAATTTTATT
ACTCTTTAGA CCAAGGTAAA ACTTGGACCG AATATCAGCT AGAAACTACT ATCTACCCAA ATGAAGTAAT GAATACAACG CCCGACGGAT CTGGAGCTAA
ATTTATTCTA AATGGGTTTA CTTTGGCGCA TATGGATGGT ACAACGAATT TCATCTATGC AATTGATTTT TCAACAGCCT TTAATGATAA GACATGCGAA
GAAAATGATT TCGAGGATTG GAATTTAGCT GAGGGGAAGT GTGTCAATGG AGTCAAGTAC AAGATCAGAA GAAGAAAACA GGACGCTCAG TGCTTGGTGA
AGAAAGTTTT TGAAGACTTA CAATTATTTG AGACTGCTTG TGACAAGTGT ACCGAGGCTG ATTACGAATG CGCGTTTGAA TTTGTTAGGG ACGCGACCGG
GAAATGCGTA CCAGACTACA ACCTAATCGT TCTCTCTGAC GTATGTGATA AGACAAAGAA AAAAACTGTG CCTGTAAAAC CATTGCAACT AGTTAAAGGT
GATAAATGTA AAAAACCAAT GACAGTCAAA TCAGTGGATA TTTCGTGTGA GGGAGTTCCA AAGAAGGGAA CGAATGATAA AGAAATAGTG GTTACAGAAA
ACAAATTTGA TTTCAAGATT CAATTCTATC AATACTTTGA CACAGTCACC GACGAATCCC TCCTCATGAT CAATTCAAGA GGAGAAGCTT ATATATCTCA
TGATGGTGGA CAAACAATAA AAAGGTTCGA CAGTAATGGT GAAACAATTA TTGAAGTTGT GTTTAATCCA TACTACAATT CTTCAGCTTA TCTGTTTGGT
TCCAAAGGTA GCATTTTCTC TACCCATGAT AGGGGATACT CTTTTATGAC TGCTAAATTG CCCGAGGCTA GGCAGTTAGG TATGCCATTA GACTTTAACG
CTAAGGCACA GGATACATTT ATCTATTATG GTGGTAAGAA TTGTGAGTCA ATCTTAAGTC CGGAATGTCA TGCGGTAGCA TACCTGACCA ATGATGGGGG
CGAAACGTTT ACGGAAATGC TTGATAATGC AATTCATTGT GAGTTTGCGG GCTCACTTTT CAAATATCCG TCAAATGAGG ATATGGTTAT GTGTCAAGTG
AAGGAAAAGT CTTCGCAGAC AAGAAGCTTA GTTTCTTCTA CTGATTTTTT CCAGGATGAT AAAAATACCG TCTTTGAAAA TATTATCGGC TACTTATCCA
CTGGTGGCTA TATCATCGTT GCTGTTCCTC ATGAGAACAA CGAATTGAGA GCATACGTAA CTATCGATGG TACTGAGTTT GCCGAGGCAA AATTCCCATA
TGATGAAGAT GTTGGGAAGC AAGAGGCATT CACTATATTA GAGTCTGAGA AAGGATCGAT ATTCTTACAT TTAGCAACAA ACTTAGTACC AGGACGCGAT
TTTGGCAATC TTTTGAAATC CAACTCAAAT GGTACTTCTT TTGTCACGTT GGAGCATGCC GTTAATAGAA ACACATTCGG CTATGTTGAC TTTGAAAAAA
TTCAAGGTCT CGAAGGCATT ATTCTCACCA ACATCGTTTC AAATAGTGAC AAGGTCGCCG AGAATAAAGA AGACAAACAA TTGAAGACGA AGATCACCTT
TAATGAAGGT TCAGATTGGA ACTTTTTGAA ACCTCCGAAG AGGGATTCAG AAGGAAAAAA GTTTTCTTGC AGCTCCAAAT CACTGGATGA GTGTTCATTG
CACTTACATG GCTATACTGA ACGTAAGGAT ATTAGAGATA CATATTCTTC CGGTTCTGCA TTAGGAATGA TGTTCGGCGT TGGCAACGTT GGTCCTAACC
TTTTACCATA TAAAGAATGT TCCACCTTCT TCACCACCGA TGGTGGCGAA ACGTGGGCTG AAGTTAAGAA GACTCCTCAC CAATGGGAAT ACGGTGACCA
CGGTGGGATT TTAGTTTTAG TTCCTGAAAA CTCAGAAACT GATTCTATTT CCTATTCTAC CGATTTTGGT AAAACATGGA AAGATTATAA ATTCTGCGCT
GGTAAGGTTT TAGTAAAGGA TATAACCACT GTTCCCAGGG ATTCTGCTTT GAGATTTTTG CTGTTTGGAG AGGCAGCAGA TATTGGAGGC AGCTCATTTA
GAACGTACAC AATTGATTTT AGAAACATCT TCGAAAGACA ATGTGATTTC GACATCACTG GTAAGGAAAG CGCAGATTAT AAATACTCTC CTCTGGGTTC
CAAAAGCAAT TGCCTATTTG GTCACCAAAC CGAGTTTTTA CGTAAAACCG ATGAAAATTG TTTTATTGGG AATATTCCAC TTTCTGAATT TTCAAGAAAT
ATCAAAAACT GTTCTTGTAC AAGACAAGAT TTCGAGTGTG ATTACAACTT TTACAAAGCT AACGATGGTA CTTGTAAATT AGTCAAAGGA CTAAGCCCAG
CAAATGCTGC AGACGTTTGT AAAAAAGAGC CAGATTTAAT CGAATATTTT GAATCGTCAG GCTACAGAAA GATCCCTCTA TCAACCTGTG AGGGTGGCCT
GAAATTGGAT GCTCCCTCAT CACCACATGC TTGCCCAGGA AAAGAAAAAG AATTCAAGGA AAAGTACTCA GTAAGTGCCG GTCCCTTTGC ATTTATTTTC
ATTTCAATTC TTTTAATAAT TTTCTTTGCC GCATGGTTTG TATATGACAG AGGTATCAGA AGAAATGGGG GATTTGCAAG GTTTGGAGAA ATTAGGCTAG
GTGACGATGG TTTAATAGAA AACAATAATA CTGACAGAGT TGTCAATAAC ATTGTGAAAT CAGGATTTTA CGTTTTCTCA AATATCGGGT CTCTTTTACA
GCACACAAAA ACTAATATAG CGCATGCTAT CTCCAAAATT AGAGGAAGGT TTGGAAACAG AACAGGTCCA AGCTACTCAT CCCTGATCCA TGATCAATTT
TTGGATGAAG CAGATGACCT GCTTGCTGGC CACGATGAAG ACGCCAATGA CTTATCCAGT TTCATGGATC AGGGTAGTAA TTTTGAAATC GAAGAAGATG
ATGTTCCAAC ACTTGAAGAA GAGCATACAT CATATACAGA TCAACCTACG ACCACCGATG TTCCAGATAC ATTACCAGAA GGAAATGAGG AAAACATCGA
CAGGCCTGAT TCTACAGCGC CATCTAACGA AAACCAGTAG