Sign In

gene : ACH1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene236
Name WN66_00235
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00235
standard_name ACH1
Note YBL015W~ACH1~Verified
description Protein with CoA transferase activity; particularly for CoASH transfer from succinyl-CoA to acetate; has minor acetyl-CoA-hydrolase activity; phosphorylated; required for acetate utilization and for diploid pseudohyphal growth
Dbxref SGD:S000000111
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 207612
End Position 209192

Sequence: 1581bp

Add 1kb Flanking
ATGACAATTT CTAATTTGTT AAAGCAGAGA GTTAGGTATG CTCCCTATCT GAAAAAAGTT AAGGAAGCTC ACGAGCTTAT TCCATTGTTC AAGAATGGTC
AGTACCTTGG GTGGTCCGGT TTTACAGGAG TGGGTACTCC CAAGGCAGTG CCGGAGGCAC TGATAGATCA CGTGGAGAAG AACAATTTAC AAGGGAAGTT
GAGATTCAAC CTTTTTGTTG GAGCTTCTGC TGGTCCAGAG GAGAACCGTT GGGCTGAACA CGACATGATC ATTAAGAGAG CCCCTCATCA AGTAGGGAAA
CCCATTGCAA AGGCAATTAA CCAGGGTAGA ATTGAGTTCT TTGATAAACA TCTGTCCATG TTCCCTCAGG ATCTGACATA CGGGTTCTAC ACCAGGGAAA
GAAAAGACAA CAAAATCCTT GATTATACTA TAATCGAGGC AACGGCCATT AAAGAGGACG GGTCTATCGT CCCAGGTCCC TCTGTCGGTG GTTCTCCAGA
ATTCATTACA GTCAGTGATA AAGTGATTAT TGAGGTTAAC ACGGCTACGC CTTCGTTCGA GGGTATTCAC GATATAGACA TGCCCGTGAA CCCACCTTTC
AGGAAACCAT ACCCATATCT GAAAGTGGAC GACAAGTGTG GTGTTGACTC CATCCCGGTT GATCCTGAAA AGGTTGTTGC GATTGTGGAG TCCACCATGA
GGGACCAGGT CCCACCAAAT ACGCCCTCTG ACGACATGTC CAGGGCTATT GCAGGTCATT TGGTCGAGTT TTTCAGAAAC GAGGTAAAAC ATGGTAGGCT
ACCTGAAAAC CTGCTGCCTT TACAAAGTGG TATAGGTAAC ATTGCTAACG CTGTCATTGA AGGGCTTGCT GGCGCCCAAT TCAAGCACTT GACTGTATGG
ACGGAAGTGC TGCAGGACTC GTTCTTGGAT CTTTTCGAGA ACGGATCTTT GGACTACGCC ACTGCTACTT CCGTGAGATT GACTGAAAAG GGTTTCGACA
GAGCCTTTGC AAACTGGGAA AATTTCAAAC ACAGATTGTG TTTGAGATCT CAAGTTGTCT CGAACAATCC GGAAATGATC CGTAGATTGG GTGTCATCGC
CATGAATACC CCAGTAGAAG TTGACATTTA CGCGCACGCC AATTCTACAA ATGTGAATGG TTCCCGTATG TTGAACGGGT TGGGTGGATC TGCTGATTTC
TTGAGAAATG CAAAGTTGTC CATCATGCAT GCCCCCTCTG CAAGACCAAC TAAAGTAGAC CCTACCGGTA TCTCTACCAT TGTTCCTATG GCCTCTCATG
TAGATCAAAC TGAGCATGAC CTGGACATCT TGGTCACTGA CCAAGGTTTG GCGGATCTAA GAGGTCTATC GCCTAAGGAA AGAGCCCGTG AAATCATCAA
CAAGTGTGCT CATCCCGATT ATCAAGCTTT GTTGACCGAT TACTTGGACA GAGCAGAGCA TTACGCTAAA AAGCACAATT GCTTGCATGA ACCACACATG
CTAAAGAATG CTTTCAAGTT CCACACCAAC TTAGCTGAAA AGGGTACAAT GAAGGTCGAC AGCTGGGAAC CAGTTGACTA G