Sign In

gene : RRN6

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene239
Name WN66_00238
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00238
standard_name RRN6
Note YBL014C~RRN6~Verified
description Component of the core factor (CF) rDNA transcription factor complex; CF is required for transcription of 35S rRNA genes by RNA polymerase I and is composed of Rrn6p, Rrn7p, and Rrn11p
Dbxref SGD:S000000110
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 212890
End Position 215574

Sequence: 2685bp

Add 1kb Flanking
ATGAGTGAGG AACAAATTCC AAGCTCAGAT GTGTTAGGCT CGCAATTGGG TGTTGGTGTA CAAGGCGCCA GTCTTTACTG TCCGCAAGAA AATTACACTA
CGAAGAAGCA AGAAAAGCCA CAATGGCTAA GACCAGTAGA TGATACATTG GCCGAGGATG CACTAGACCT TCATATAGTG GTCAAAAGTC TGCTTTGTGA
TACTGCCATA AGATATATTT CCGACGACAA GGTTTTGCAA GAATCAGATG CCGACGATGA TCTCATAACT AGCGATATTG ATGAAGATAC GGACAATCAG
GGGGATACAT CTATAGTGGT CAATCCAGTG ATACCCGTGG TACCGAAAGA TGTCCATTTT TTTAAGAAAG TTGACGTTGG TAATGATTCT ATGTTTGGTG
TGAACTGCGA TACGCCAGTT TCATTTCAAG ATTACATTCC TTCAGATTTG CTGCGCAACT TAGATGATAC ATTACAAGAA AGTACTAACT CTTCGAGGCC
GATGCAAGAC GCCTTCTTTT GGGATCCTAC TGTGGCTAAT CGACTGGACT CTCAATATAT TCAGACAGCA TCAGATTTAA GAAATTATAG AGACGGAACC
GAAATCATAG CATATGCCTC GGGTAAAACA GGCTCAGTCC TAAATATAGC AGTTCTGACA CGACAAAATA CATTGCATTT AAACCGACAT AACAATGTAA
CGAGTATCGA ATTGCATTCA CCTATCAAGA GTATTAAGAT ACCGGGGGCC TCTGAGTCCA TCGGGCGGAG ATCAAACCTG GTGGGCATAA TCACCGAAAA
TTCTTTCCAA ATCTTTAGAA TTGAAAGTGT CCACTCAAGA TCATGTGATG TCATGGTTAG TAGTTCAGAA CCACTGTATT TTGTTGAAAT AGACGACCTT
CAGGTGGTAG ATTTTGCATT CAATCCTTGG GACTTACAAC AATTCGCAAT CATTGATATA AAAGGTAACT GGAGTATCGG GAGGATACCA AAGAATTTCA
ATAATAATAA CAAAAGGAAA CTACAGTTAA TAGATAACCT CCACGGTACG ATTTTTGATC CAGAAGAATT ATCGTCATGG AAAAGAATAG AATGGTTTTC
ACACTTCCAA AAAATACTGG TCTTTGATAG GTCCAAAATG ATTGAGATCG ACTTTATGAA CAATTGGCAA ACGGAAGTAG TACAAGCGAA AGCATGGTCA
AACATACGTG ATTATAAGAG GATAGACGAT AAAAATGGTA TTTTACTCAC TTCAAGGGAA ATAATTATCG TAGGGGCATC AGAATCAAAT GATCCAGTGA
GAAGAATATC TTGGAAACAC GATCTGGATC CAGATGATAC TACGCTCAGA ATCACTGTAC AAAAGGTTAA AAAGCCTGAC CATATTCTTC TGGTGGCCTT
TGTATATTCG ATGCGGCATA AACGCATCTA TATGCATGTA TTTTCCCATA GGAAAGCAAA CTTGTTTCAA TCCTTAGGAT GCTCAACAGT TCTTGAAATT
CCGGGTGGGA CCCCCACCGG TATAGAGACA ATCTTAACAC TGGATCATAT AGACGATGAA TCTCGGAGAG AGGAGGATGC AGATGAAAAA TTTGAGTTAG
TTGTAGATTT TTTAGTCAAA CTAAGGAACT CATCCGAGGT TTATTACTAT GCTTTATCAA ACACTCAAAA CTCCGAACCG AACAAACAAG AAACCCCCAT
CATTGTCGAC AATCCCGAAT GGGCGTCACT TTTCAATAAC ACTGATGAAC GTGAAAAGGA GAGTATCGGT GCACTGGTTT CTCAAATTAA GTTGAAGGAA
AGAGAGCGCA TATCTCGAGT CCAAAATTTA ATTGAGCATG AAAACAGTCA CGACGAAGAT AAATATCTCC AAGATTTGGG ATATCGCTTA TCTATAGCTA
CAAACGAATT GCTTGAATCT TGGCAGAAGA CGAAAGATGA AAGCATCCTT AGTGGGTCTT TGAGCCATTC AAAATTGAAA AACCTTGTGG AGAATTCAGA
TTCCTTCGCG AGTATACCTG AATTTTCTTC ATTACTAGAT CAGTTTTTCC AGTACTATCA GGATCAGGAT GTGACATTTA TTGGTTTTGA GAAATTGCTA
CATTTGTTTT TACATGAAGA CGTTCCGGGC TTGGATATCT TTTACAACAA ATTATTGCAA TGTTGGGTTT TGGTATCCCC GCAAGCGGAA CTGCTGACAA
AGGAGATAGT CAAAGACATT ATCTGGAGTT TAGCAAGATT TGAAAAACCA TCACTTTTTG AACCGATTCA AAACGAAATT TCACGATCAC TAAGTGGTCC
TTACCAGGAT ATTATCTCCT CTTGGGATAT GGATGATATC AATGAAGAAG ATGAATCGAA TGAATTTAAT TTTGATAGTC AATTTTCAGC ACCCTTTAAT
GGCAGGCCTC CATTTAATTT AAATTCGCAA TCTCAAATTC CAACGATCAA ATCATCACAA AGTAGCGGAC TGGCAAGGAG GAAAAGAATA TTAAAGACAC
AATCACAAAA AGCTACTCCG TTATCACAAT CCACTCAAAA CTTAAGTGTC CTGCCAGATT CAATGACACC AGCATTTACT CTAATGCAGC CCCCTTCCTC
GCAGATATCA TTTGTGAACG ATTCACAACC GCGTAATTCT CAAAAAGCCA AAAAGAAGAA GAAAAGGATC CGGGGGTTTG GATAA