Sign In

gene : SCT1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene242
Name WN66_00241
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00241
standard_name SCT1
Note YBL011W~SCT1,GAT2~Verified
description Glycerol 3-phosphate/dihydroxyacetone phosphate sn-1 acyltransferase; dual substrate-specific acyltransferase of the glycerolipid biosynthesis pathway; prefers 16-carbon fatty acids; similar to Gpt2p; gene is constitutively transcribed
Dbxref SGD:S000000107
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 217363
End Position 219627

Sequence: 2265bp

Add 1kb Flanking
ATGCCTGCAC CAAAACTCAC GGAGAAATCT GCCTCTTCCA AGAGCACACA GAAAACTACG AATTACAGTT CCATCGAGGC CAAAAGCGTC AAGACGTCGG
CTGATCAGGC ATACATCTAC CAAGAGCCTA GCGCTACCAA GAAGATACTT TACTCCATCG CCACATGGCT GTTGTACAAC ATCTTCCACT GCTTCTTTAG
AGAAATCAGA GGCCGGGGCA GTTTCAAGGT ACCGCAACAG GGACCGGTGA TCTTTGTTGC GGCTCCGCAT GCTAACCAGT TCGTCGACCC TGTAATCCTT
ATGGGCGAGG TGAAGAAATC TGTCAACAGA CGTGTGTCCT TCTTGATTGC GGAGAGCTCA TTAAAGCAAC CCGCCATAGG GTTTTTGGCT AGTTTCTTCA
TGGCCATAGG CGTGGTAAGG CCGCAGGATA ATTTGAAACC GGCAGAAGGT ACTATCCGCG TAGATCCAAC AGACTACAAG AGAGTTATCG GCCACGACAC
GCATTTCTTG ACTGATTGTA TGCCAAAGGG TCTCATCGGG TTACCCAAAT CAATGGGATT TGGAGAAATC CAGTCCATAG AAAGTGACAC GAGTTTGACC
CTAAGAAAAG AGTTCAAAAT GGCCAAACCA GAGATTAAAA CTGCTTTACT CACCGGCACT ACTTATAAAT ATGCCGCTAA AGTCGACCAA TCTTGCGTTT
ACCATAGAGT TTTTGAGCAT TTGGCCCATA ACAACTGCAT TGGGATCTTT CCTGAAGGTG GGTCCCACGA CAGAACAAAC TTGTTGCCCC TGAAAGCAGG
TGTGGCGATT ATGGCTCTTG GTTGCATGGA TAAGCATCCT GACGTCAATG TTAAGATTGT TCCCTGCGGT ATGAATTATT TCCATCCACA TAAGTTCAGG
TCGAGAGCGG TTGTTGAATT CGGTGACCCC ATTGAAATAC CGAAGGAACT AGTCGCCAAG TACCACAACC CGGAAACGAA CAGAGATGCA GTGAAAGAAT
TATTAGATAC CATATCGAAG GGTTTACAAT CCGTTACCGT TACATGTTCT GATTATGAAA CTTTGATGGT GGTTCAAACG ATAAGAAGAC TATATATGAC
ACAATTTAGC ACCAAGTTAC CGTTGCCCTT GATTGTGGAA ATGAACAGAA GAATGGTCAA AGGTTACGAA TTCTATAGAA ACGATCCCAA AATAGCGGAC
TTGACCAAAG ATATAATGGC ATATAATGCC GCCTTGAGAC ACTATAATCT TCCTGATCAC CTTGTGGAGG AGGCAAAGGT AAATTTCGCA AAAAACCTCG
GACTTGTTTT TTTTAGATCC ATCGGGCTCT GCATCCTCTT TTCGTTAGCC ATGCCAGGTA TCATTATGTT CTCACCTGTC TTCATTCTAG CCAAGAGAAT
TTCTCAAGAA AAGGCCCGTA CCGCTTTGTC CAAGTCTACA GTTAAAATAA AGGCTAATGA TGTCATTGCC ACGTGGAAAA TCTTGATTGG GATGGGATTT
GCGCCCTTGC TTTACATCTT TTGGTCCGTT TTAATCACTT ACTACCTCAG ACATAAACCG TGGAATAAAA TATATGTTTT TTCCGGGTCT TACATCTCGT
GTGTTATAGT CACATATTCA GCCTTAATCG TGGGTGATAT TGGTATGGAT GGTTTCAAAT CTTTGAGACC ACTGGTTTTA TCTCTTACAT CTCCAAAGGG
CTTGCAAAAG CTACAAAAGG ATCGTAGAAA TCTGGCAGAA AGAATAATCG AAGTTGTAAA TAACTTTGGA AGCGAATTAT TCCCCGATTT CGATAGTGCC
TCCCTACGTG AAGAATTTGA CGTCATCGAT GAAGAGGAAG AAGACCGAAA AACCTCAGAA TTGAATCGCA GGAAAATGCT AAGAAAACAG AAAATAAAAA
GACAAGAAAA AGATTCGTCA TCACCTATCA TCAGCCAACG TGACAACCAC GATGCCTATG AACACCATAA CCAAGATTCA GATGGCGTCT CATTGGTCAA
TAGTGACAAT TCCCTCTCTA ACATTCCATT ATTCTCTTCT ACTTTTCATC GTAAGTCAGA GTCTTCCTTA GCTTCGACAT CCGTTGCACC TTCTTCTTCC
TCCGAATTTG AGGTAGAAAA CGAAATCTTG GAGGAAAAAA ATGGATTAGC AAGTAAAATC GCACAGGCCG TCTTAAACAA GAGAATTGGT GAAAATACTG
CCAGGGAAGA GGAAGAGGAA GAAGAAGAGG AAGAAGAAGA AGAAGGGAAA GAAGGAGATG CGTAG