Sign In

gene : ALK2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene244
Name WN66_00243
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00243
standard_name ALK2
Note YBL009W~ALK2~Verified
description Protein kinase; along with its paralog, ALK1, required for proper spindle positioning and nuclear segregation following mitotic arrest, proper organization of cell polarity factors in mitosis, proper localization of formins and polarity factors, and survival in cells that activate spindle assembly checkpoint; phosphorylated in response to DNA damage; ALK2 has a paralog, ALK1, that arose from the whole genome duplication; similar to mammalian haspins
Dbxref SGD:S000000105
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 221002
End Position 223053

Sequence: 2052bp

Add 1kb Flanking
ATGAATTTTG ATGCGGTAGC AGATCAGCAG ATGACTGACA GAAGGTATTT TGCTCTCGAA GTAGCAGAAA GCGATGATGC CGACAGCTCA TTAAATTCTT
CATCCATGGG AAGCCCCGCA GTGGATGTAG GAAGAAAAGT TTACAAAATC ACTTCGCACA AGGGTTCAGC AGAAGATGAG AGTCAATCCT TTTTTACTTC
TTCAGATTCT CCAACATCCA AAACAAGGCC TGTAGGTAAA ACCATCGAAA ACGATGATTA CTATGGTAAA AGATCTTCTA CAGGTTCATC GCTCAAACAA
CTCTTCAATA AAATTAATAT TAATGATACC GCTCACTCTT CAAACAAAGA AAATGTATCT CAGTCGGTGC TATCGGAAAA CAAGCTGCTC TCTCCATCTA
AAAGGTTGTC GAAGCAAGGT CTTACAAAGG TGACTAACTC CAAGTTTCGT ACACCCTTGA GACCTATTTC AAACCAATCG ACTTTATCAA GGGATGAGCC
TGTTAAAGAT TTTAGATCAC TTAAGTTTCG GAGCGGTAGT GATTTCAAAT GCTGGGGTGA CGAGAAGACA AGTTCTCATG TTCATTCATC CAGTGTGAAC
TCAGTTAATT CCTTTACTTC TACCACCTCT TCTTCAAAGT GGAAGTTCTG GAAAAATGAT AACCTATTGT CGAGGTCGCT ATCTTCCAGA TCTGTGAGTG
ACCAAGATCC GAACTTTGTT CAGCCAAAAC CAACCAATTC GTTACAAAAG AAGTCTTCAA TTTCAAGTTT TCACAATTCT ATTTTTGGTG GTGGCAAACA
CACAGAGAAG AAGAGGAATT CTGGATTTAT TATGCCCGAT CATCAGAGCA CGAAGGAGCT AAACCACAAA CATTCATCAT CGAACCTTTC CTTTAGAAGT
TTGAAGCATA AAACATCACA TTCTTCACTA AATAAGCTCA AAGTAAGGCG TAAAGGAAAT ACACAAGAAC TGAATCATCC GATCAAAAAA ACTTGCCAAA
TATCATTGCC TGTTCCAGAC CAAGTCTCAA AGGACAAGAT TCAACTGAAA TTGAAAAATT CAACATCATT GGCATCCTTA TCTTCAGAAG TCACTCCCAT
AAACACTTTG GACTACAATG ATTCAATTTT GCAACAAATA TTACAACTTT GTGATGTTAA GTATATATTA CATGATCTAC GTGAAGCTCA GTCATTAGGC
TTGTTTACGT TGAATACTAG ATCGGTTCAG CTGTCTCATA ACTTTTGGCA AACTTATCAT AGCGATATGC AAACTTATCA TAGCGATATG CAAACTTCAC
TCATTTGCAA GAAAGTATGT CTAGGGGCTC TAAGTGATTT GACTACTTCA AACTTGATAT CCTTACATGA ATTGAAATCA TTACGGTTAA TACAAGGAAC
TAGCGGTGTC GCCAATTTAC TGCAAGCTTA TGTTGTGCCC TCAAATCAAT GTGAAAATGA CCAAAACTTG ATACTGTACT TATTTTTCAA ATACCAGGGA
ACTCCTCTAT CAAGGTGCTC TAACATTGAT TACTCTCAAG CATTGTCTAT TTTCTGGCAG TGCAGCAGTA TTTTATATGT TGCTGAATCC AAATTTCAGC
TCGAACACAG GAATCTAACT TTGGACCATA TTTTGATAGA CTCTAAAGGG AATGTTACTT TAATTGATAT GAAGTGCTGT CGTTTCTTGA ATATAGACAA
CAATAAGGCT TCCTATACAA GATTAGACCA TCATTATTTC TTCCAAGGCC GGGGGACTCT TCAATTCGAG ATATATGAAC TGATGAGAAG CATGCTGCCT
CAGCCAATAT CCTGGGCTAC ATTTGAACCA AGAACAAACC TATTATGGTT ATATCACCTA AGTAGCAGCC TGCTAAAAAT GGCCAAAAAA GCCGTAGTCA
GCGGCGCTTT GAACCGGGAA GAAAATATCT TAATCGAGTT GACGCACTTA CTCGATCCTG CTCGAAAACA TTCCAAAACA ATTTTCAAAA AGGAACTTGT
TATAAGAACT TGCGGTGATT TGTTATCTTT GAAGGGAGAA ATAATGCAGT AA