Sign In

gene : HIR1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene246
Name WN66_00245
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00245
standard_name HIR1
Note YBL008W~HIR1~Verified
description Subunit of the HIR complex; HIR is a nucleosome assembly complex involved in regulation of histone gene transcription; contributes to nucleosome formation, heterochromatic gene silencing, and formation of functional kinetochores
Dbxref SGD:S000000104
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 223482
End Position 226004

Sequence: 2523bp

Add 1kb Flanking
ATGAAAGTGG TAAAGTTTCC ATGGTTGGCT CACCGTGAAG AATCGCGAAA ATATGAAATA TACACAGTCG ATGTTAGCCA CGATGGGAAA AGGTTGGCCA
CAGGCGGCCT AGATGGCAAG ATTAGGATAT GGTCCATAGA TTCCATTTTG CGTTGCATGG AACTAGAATC TCTAACTCCT GAGATACCTC TTCCGCAAGA
CTTGCAGATG CCGTTATGTA GCATGAGTAG GCATACCGGC TCGATAACAT GTGTCAAATT CTCACCGGAT GGAAAGTACC TTGCAAGTGG ATCCGATGAT
CGAATTTTAC TGATATGGGC TCTTGACGAG GAGCAAAGCT CACAACCCGC CTTTGGTTCT GAGCATGAGA GAGAGCATTG GACAGTTCGT AAAAGATTGG
TTGCACACGA TAACGACATA CAAGACATTT GCTGGGCGCC AGACTCCAGC ATACTAGTGA CAGTTGGTTT AGATAGATCT GTCATAGTCT GGAACGGTTC
TACATTTGAA AAACTGAAGA GATTTGACGT ACATCAATCA CTTGTTAAGG GCGTTGTTTT TGATCCCGCT AATAAGTATT TTGCGACTAC ATCTGATGAT
AGAACCATGA AGATATTTAG ATATCACAAG ACGGGGGATA TTTCTTTTAC AATAGAGCAT ATAATCACCG AGCCATTCAA AGAATCACCC TTGACTACTT
ATTTTAGAAG GCCATCGTGG TCTCCCGATG GGCAACATAT TGCAGTTCCG AACGCCACTA ATGGGCCCGT AAGTTCTGTG GCAATTGTAA ATAGAGGAAC
TTGGGATACA AATGTTAGTT TAATTGGTCA TGATGCACCT ACAGAAGTCG CAAGGTTTAA TCCTAGATTG TTTGAGAGAA ATGCGGGTGT CAAGCAAAAA
AAAGACGATG ACCCAGAAAA TGCTCTAGTG GGGCAAAACG ATGATAAAGT TCACCATTTT GATAAAAACA TCGACTCTGT TGTGGCAACA GCTGGGCAAG
ATAAATCCTT AGCGGTCTGG AGTACAAGTA GACCAAGGCC AATATTAGTT GCTTTCGATA TCGCAAATAA ATCAATTACT GATATGTCTT GGAATCCAGA
CGGCTCTTTA TTATTTGTTG CGTCATTAGA CTCTTCAATC ACCTTGTTTA AATTCGAAAA TAATGAACTA GGCAAGCCAA TTCCTTTGGA AAAAAATATG
GAGCAGTTAT ATAGGTACGG TGTTGACAAG GACTCATTAG ATTTCCCTGA AAGTATCAAC CAACTGTTAC TCGAAGATCA GACAAAATCA TTTAAGCATA
CAAAAATTTC AACATCGAAA CCAGGTGAAA ACCACCCGAC ACTTGCAACA AATTCAGCTT CAAATCAAAA AGATAACAAT GATGCTTCTG TCTCTAGAAG
TGAACATATA AATATCTTGA TTCCAAAGAG GAAAAAGGAT GCTATACTGA ATAAAGCCGT AACTCTTAAA AGCGGTAAAA AGCGTGTGGC ACCGACATTG
ATATCGACTT CATCATCTTC TCCCTTTTCT AATGGAATCA AAAAGCCTAC ATTGGATAGT AAAAGGATTG AAAATAATGT AAAATCATCC ACCAAGACCA
TTAACAGTAA AAATACATTG CTAAATGTGC CAGAAGGCGT TGAAAAGAAA ATTAGTATCT CATCGTTCCC ATTGCCAAGG TTGGGCATAC ATTCTTTGAT
TATGGGTACA AAAGAAAGGA GTGCATGGAA AATCTCAAAT TCAGAGCTGG AGAATGATGA TGCAGATAAT GCGGGTGGTA AGGGTTCAGA TGGTACGAGC
AACAGTATTG ACGACATTGC AGTTCTCTCA GAGGAAGAAA ATGACTTTCA TAGGATGACT TTGAACGCCA AGCTAACCCA GGAGAAGATC TGGAGCGAAG
AGCCGACAAC ACGATGCCTT CTGCAGTCCG ATGTCATACC AGACACAGAT GTTGTCGTTC TTGAGGGGGG TAGTTTAGAC GATATAGCCG TTTTAGAAAT
AAGAAACGGT GTTGAGAGAT CAATACAATT TGATTCTGAA GCACTTTTAG ATAATCCTAC CAGAATCTTA GGCTATCAAG GAGGTAAAAG AACCATCGAG
ACCTTTATTC CAGAAGTTAT CATTTGTGCA ATAGGATCAA AAGATTGTAA GTGCTGGTGC CTAGCTTCAG CTAATGGCTC TATTTACATA CTTTCATACA
ATGGACAGCA GAGAATCCCA AAAATTTGCC TAGGACATAA AGTTATTAAA ATGGTAACAT CAAGCAAATA CCTCCTTGTT CTAACTGAAA GAGGTTTATT
TTTTGCATGG GACTTGCTGG ATTTAAAATT AGTACTGCGA AATGTACCTA TATTACCAAT TTTGAACGGT CAGCCAATTC ATGGAAACAA GGTAAGAATC
AACAAGGTTA TTAAATGCTT TCGTTTGGAT GGTTCTAGTT GTGATTTGCT TTTAGAGGTT GGCGATCCTA AAAATGTGTA TAAATGGACT AAGGATCTGG
GTTGTTGGTC GTTATATAAA TAA