Sign In

gene : SLA1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene247
Name WN66_00246
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00246
standard_name SLA1
Note YBL007C~SLA1~Verified
description Cytoskeletal protein binding protein; required for assembly of the cortical actin cytoskeleton; interacts with proteins regulating actin dynamics and proteins required for endocytosis; found in the nucleus and cell cortex; has 3 SH3 domains
Dbxref SGD:S000000103
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 226462
End Position 230196

Sequence: 3735bp

Add 1kb Flanking
ATGACTGTGT TTCTGGGCAT TTATAGGGCC GTCTATGCCT ATGAGCCGCA GACACCAGAA GAACTGGCCA TCCAAGAAGA CGATCTGTTG TACCTCTTAC
AGAAGTCAGA CATTGACGAT TGGTGGACAG TAAAGAAAAG AGTCATTGGT TCCGATAGCG AAGAACCGGT GGGTCTAGTG CCCTCCACTT ACATTGAAGA
AGCTCCTGTT TTGAAGAAGG TAAGAGCCAT TTATGATTAT GAACAGGTGC AAAATGCTGA TGAAGAATTG ACGTTTCATG AAAATGACGT TTTTGATGTA
TTCGATGATA AAGATGCTGA TTGGCTGTTG GTTAAGTCTA CCGTTTCCAA TGAATTCGGC TTCATTCCAG GCAATTACGT CGAACCAGAG AATGGGTCCA
CTTCCAAGCA GGAACAGGCT CCCGCTGCCG CTGAAGCTCC TGCAGCTACT CCTGCAGCCG CTCCTGCTTC TGCTGCCGTA CTACCCACCA ACTTTTTACC
ACCTCCTCAA CACAATGATA GAGCTCGTAT GATGCAAAGT AAAGAAGACC AAGCTCCAGA TGAGGATGAA GAGGGCCCTC CTCCTGCCAT GCCTGCAAGA
CCAACGGCTA CTACCGAAAC TACTGATGCC ACCGCTGCGG CTGTTCGATC TCGTACAAGA CTATCATACA GCGATAACGA TAATGACGAT GAAGAGGATG
ATTACTATTA CAACAGCAAC AGCAACAACG TTGGAAATCA CGAATACAAT ACAGAGTATC ACTCTTGGAA CGTTACCGAA ATCGAGGGAA GGAAAAAGAA
GAAGGCCAAG CTATCAATCG GTAACAACAA GATAAACTTC ATACCCCAAA AGGGGACTCC TCATGAGTGG TCAATTGATA AATTGGTCTC TTATGATAAC
GAAAAGAAAC ACATGTTCTT GGAATTTGTT GATCCATATA GAAGCCTTGA ATTACACACT GGTAATACCA CCACATGTGA AGAGATCATG AACATTATTG
GTGAATATAA AGGTGCTTCC CGTGATCCTG GGTTGAGAGA AGTCGAAATG GCTTCCAAAT CCAAAAAGAG AGGTATTGTT CAATATGACT TCATGGCTGA
ATCACAGGAC GAATTAACCA TAAAATCAGG CGATAAAGTC TACATTTTAG ATGATAAAAA ATCTAAGGAC TGGTGGATGT GCCAACTGGT TGATTCAGGG
AAAAGCGGTC TCGTTCCTGC ACAGTTTATT GAGCCTGTTC GTGACAAAAA ACATACTGAA TCTACAGCAA GCGGTATCAT CAAGTCTATC AAGAAAAACT
TCACCAAATC TCCATCTAGG TCGAGATCTA GATCAAGATC TAAATCCAAT GCCAATGCCA GTTGGAAAGA TGATGAACTA CAAAACGATG TTGTAGGTAG
TGCTGCCGGT AAAAGGTCAA GAAAAAGTTC ATTGTCCTCT CACAAAAAAA ACTCTTCGGC GACCAAAGAT TTCCCCAATC CAAAAAAATC GCGTCTATGG
GTTGATAGAA GTGGTACTTT CAAAGTGGAT GCAGAATTCA TTGGATGTGC TAAGGGGAAA ATCCACTTGC ACAAGGCTAA TGGTGTCAAG ATTGCTGTCG
CCGCTGATAA ACTATCCAAT GAAGATTTAG CGTATGTGGA AAAAATTACT GGGTTCTCCT TAGAGAAATT TAAGACGAAT GATGGGTCTA GTTCCCGTGG
CACTGATTCA AGAGACTCTG AAAGAGAAAG AAGAAGGAGA TTGAAGGAGC AGGAGGAAAA AGAACGCGAT AGGAGATTGA AAGAGCGTGA ATTATACGAA
TTGAAAAAAG CCAGAGAACT CCTAGATGAA GAAAGATCAA GGTTGCAAGA AAAGGAATTG CCTCCAATAA AACCACCAAG ACCAACCTCT ACTACCTCCG
TTCCAAATAC GACGTCCGTA CCACCAGCCG AAAGCAGCAA TAACAACAAC TCCAGTAACA AATATGATTG GTTCGAATTT TTCTTGAATT GCGGCGTTGA
TGTAAGCAAT TGTCAAAGAT ATACAATAAA TTTTGATAGA GAACAGCTTA CTGAAGACAT GATGCCTGAC ATCAATAACT CAATGTTAAG AACCTTGGGT
CTGCGCGAAG GTGATATTGT TAGAGTAATG AAACATCTTG ACAAGAAATT TGGAAGAGAA AATATTGCAT CAATTCCTAC AAATGCCACT GGAAATATGT
TTTCACAACC TGATGGTTCA TTGAACGTTG CTACAAGTCC GGAAACCTCA CTGCCTCAGC AATTGTTGCC ACAAACAACA AGTCCTGCTC AAACAGCTCC
TTCCACATCA GCTGAGACAG ATGATGCTTG GACTGTTAAA CCGGCTTCTA AGTCTGAATC TAATTTACTC TCTAAGAAAT CAGAATTTAC TGGTTCCATG
CAGGATTTAT TAGACTTGCA ACCTTTAGAA CCTAAAAAGG CAGCTGCCTC GACACCTGAA CCAAACCTAA AAGATTTGGA ACCCGTGAAA ACTGGCGGCA
CCACTGTTCC TGCTGCTCCG GTTTCATCTG CTCCGGTTTC ATCTGCTCCC GCTCCATTGG ATCCATTCAA AACCGGTGGC AACAATATCT TACCCTTATC
TACTGGCTTT GTGATGATGC CAATGATTAC TGGGGGCGCT ATGCTGCCTA TGCAAAGAAC CGGCGGCTTC GTTGTACCAC AAACAACTTT TGGTATGCAA
TCGCAAGTTA CTGGTGGTAT CCTACCTGTT CAAAAGACAG GAAATGGGTT AATTCCTATC TCTAACACTG GCGGCGCAAT GATGCCACAA ACTACGTTCG
GCGCAGCAGC TACCGTCTTA CCTCTGCAAA AAACTGGAGG TGGCCTAATA CCAATTGCCA CCACAGGAGG TGCGCAATTC CCGCAAACTT CATTCAATGT
CCAGGGGCAA CAACAACTTC CAACAGGTTC AATATTACCT GTCCAAAAAA CTGCTAATGG ATTAATTTCA GCTAATACTG GTGTCTCAAT GCCAACTGTA
CAAAGAACAG GCGGCACTAT GATTCCACAA ACATCATTTG GCGTTTCACA GCAATTAACA GGTGGTGCAA TGATGACCCA ACCTCAAAAT ACAGGGAGTG
CCATGATGCC TCAAACATCC TTCAATGCTG TACCACAAAT TACTGGAGGA GCAATGATGC CTCAAACGTC CTTCAATGCT TTACCACAAG TTACAGGGGG
AGCAATGATG CCTTTGCAGA GAACTGGTGG TGCTTTGAAT ACATTTAATA CTGGAGGCGC CATGATTCCC CAGACTTCGT TCAGCTCTCA AGCTCAAAAC
ACTGGCGGAT TCCGGCCGCA ATCCCAATTC GGTTTGACTT TACAAAAAAC CGGAGGTATT GCGCCATTAA ACCAGAACCA GTTCACTGGT GGAGCCATGA
ATACTTTAAG TACAGGGGGC GTTCTTCAAC AACAGCAACC ACAAACGATG AATACCTTCA ATACTGGTGG TGTTATGCAA CAGCCCCAAA TGATGACTAC
TTTCAATACT GGTGGTGCTA TGCAACAACC ACAGATGATG AACACATTCA ACACCGGTGG AATTATGCAA CAACCACAGA TGATGAACAC TTTTAACACT
GGGGGTGCTA TGCAACAACC ACAACAACAA GCATTACAGA ACCAACCTAC TGGATTTGGG TTTGGTAATG GACCTCAACA ATCAAGGCAA GCCAACATAT
TCAATGCTAC TGCATCAAAT CCGTTTGGAT TCTAG