Sign In

gene : GIP1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene305
Name WN66_00300
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00300
standard_name GIP1
Note YBR045C~GIP1~Verified
description Meiosis-specific regulatory subunit of the Glc7p protein phosphatase; regulates spore wall formation and septin organization, required for expression of some late meiotic genes and for normal localization of Glc7p
Dbxref SGD:S000000249
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 334784
End Position 336703

Sequence: 1920bp

Add 1kb Flanking
ATGGAAACTA TTTTGCAGCC AAAGGCTAGA CCATTTGAGT CTTTGAAAAG AAAACGTTTT AGAGAATGGT TGAGGCCGTC GACTGCGCAT GGATCCCTGT
TGCATTCTGA TACATTAGAT TTGCGTGACT TTGCAAAACC TAATCCCGCT GACACATTTT CTAATCTTGA TTCTGGTCAT TGTCCTTTGG TCACAACTCC
AATAAAATAT GAGTGCCCAG ATGGAAAGAG TTCTTTTTTC CGAGGAGACA CTAAATTTGA AACCCTGTTC AGTAATAGAA AATTCTATGA GTTCAAAGAT
AATTTGAAAA GGGGATTGAA GAAAATACGT CATGGGAGAA ACGGACATCA AAGCGAAAAG AGATGTCCAG TTGTTGAAGA AACAAAAAAG TCTGTGTCAG
ATAATCTGGA CAAACCAGAC AATAATACGC CCTGTTTCGA CAGATTCCAC ACAAATTCGA AAGAATTTGA AACGCAATTT GATCATTCAA ATAGGAGCCA
AAATTCCGAG AAGGCTTATC TAGACAATGA ATCCTGTTGG AACCTAAGTG AGAAATTTAT TCCTTTTAAT AATTTAAAAT ATGAAGATTT GAAACATTTT
GAAGAGAATT TGCAAAGCTT AGCGCCTGCA ACTTTTACTC CAATTGAATC AAATGAATCG CTTGATAGGT CAGATTCGAC ACGTGGCACA AAACGAAGCA
TTCGCAATGA TTCCAGTGAT ACAACATCTG AAAAGAGGCT ATGCTTAAAA CAATACTCAG ATGAACCTGA ATCGGATCAT TCGATGGAAA GTACACCATC
CATTTACATT ACCAAAGAAG TTCAAGAAAG AATTGAAGCA TTAAGCTCCA CGGATTCGTT TTTAATTGAA AAAGTAGATT TTCCCTCTAA CAAAATTGGT
TCCAGTGCCT CCGATTATGA AAGTGATAAC GAATACAGAA ATATGGATGA GGATTCAATA AACGATGTTA CCACTGAGAA AGAGGGAAAT GTGGTCATAC
CAGACTCTAA TACTAGCACG GTGGACGCAA TGGAAAAACC AATTGAAGTG AGCTCGGCCT TAAAAGATGA TACATTGGAT AAAGACATAG ATGATGCGAG
CAGTAGCTAT TCGGATGATG TAGAGACCAC ATTCGAGCCA GTTGAATCTG AGGAACTTTC CGATTTATCT GATACAAGCT CAAGTGGAAG TAGTAAAATT
TATACTATCC CCACATTTCG CGGCCTTACT AATAGGACCA ATATATCACA AATTCTTTCA AAAGTTGGTA AAGCTGATTT AAGCCAAGAT AACTTAACGC
ATTTGATCAA AAGTCATCAA AAAAAGAAAA GATGCGTGAA TTTTAGAAAT AAAAGATTCT ATGATGCTTT CAATCCATAT GTTGATAACG AAGAAGATGC
AGAGTTATCT GACAGCGAAA ACATTTCAGA AATGGATACA GATCTTTGTA TAAAGGATCG GAGTACCTCA AGTGTTAGGT TTGATGAAAA CTCACGTCTT
TTAATCTACA AAAAATCTAA AAAGTTAAAC AAAGATGAGA CTCAAAGTGG TTATTCGACT ACTGAAATGA GGTCAATTCT AAAGACAAAG ATGAATTCAC
AGCATGATGA GGAGTCTCAG AGAGCTTCGA AGTGTGACAC AGTAGGTGTA GCCCAATTTT TACATTATTT TCAATATACA GAGTATAAAA GGCAGAGAAA
TGAAGCAGAA AATTATAGAC TGAGAGGAGA GCAACTAAGC AAGTACTATT CTGAAGAATA TCCTTTGGAT TTTGCGGCTG TTGAATGCGA AGATTCCGTT
AATGATAAAT CTGATATCAT ACTTAGTATG AGAGCTACGG AAAGAAACAT TGGTAGGCAA CTGAAAGGTA TAAGTAGTCA AGGGGCACAA ATTATATCGC
TTGATGAGGA TGTTTTTTGA