Sign In

gene : REB1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene309
Name WN66_00304
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00304
standard_name REB1
Note YBR049C~REB1,GRF2~Verified
description RNA polymerase I enhancer binding protein; DNA binding protein that binds to genes transcribed by both RNA polymerase I and RNA polymerase II; required for termination of RNA polymerase I transcription; Reb1p bound to DNA acts to block RNA polymerase II readthrough transcription
Dbxref SGD:S000000253
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 340996
End Position 343428

Sequence: 2433bp

Add 1kb Flanking
ATGCCTTCAG GTCATAACGA TAAAAACGCA AATCAAGAGT CTGTGGAAGA GGCTGTTTTG AAATATGTCG GTGTAGGTCT AGATCACCAG AACCATGACC
CTCAATTGCA TACGAAGGAT CTGGAAAACA AACACTCGAA AAAGCAGAAT ATTGTGGAAA GTAGTAGTGA TGTTGATGTT AATAACAATG ATGACAGTAA
TAGAAACGAG GATAATAATG ATGATTCTGA AAATATTAGC GCATTGAATG CGAACGAATC ATCTTCGAAT GTGGATCATG CCAACTCCAA TGAACAACAT
AACGCAGTTA TGGATTGGTA TTTAAGGCAA ACAGCGCATA ATCAACAAGA CGACGAAGAT GACGAAAACA ATAATAACAC TGACAACGGC AATGACAGTA
ATAATCACTT TTCTCAATCT GACATAGTCG TGGATGACGA CGACGACAAG AATAAGAAAG ATGCGGGTGT TGGTGTGGAC GATGATCATC AATCTATGGC
GATGGCCGCC GTCGCTGCTG CTTACACTCT ATCGAAAAAT AACAATAATA ATAACAGTAT TGCGAACGAT AGCAATTCGC GTAAAAGACA GCATGATAAC
GGAAATAATC ATGAGAATTC ACAGAAAAAG CGGAAAAACA ATAATGATGA CGATGACAGA CAAATTGGAA ACGTAGATCC GGAATTAACC ACCTTGGGTG
ATGCAGATGA CAACGATACT AATAATGATG TGATTGATCG TGATCAACTG GTCCATAAGG CCATTATCGA CGCTGATTCG ATTACCCAAC ATCCTGATTT
CCAGCAATAC TTGAATACTG CGGCTGATAC TGACGATAAC GAAAAATTAA AGCATATTAA AGATCATTTG ATGCGTACAC ACGGTTTGAA TCATCAGAAC
AAGAATCACA ATGATGATAC AGATGATTTA TCAAATAGTA CAAAGCAATA CTCTGAACTG CAGAAAGACT CTATGCTGGA TAGTTCCCTC AACAAATCTA
GAAATTATAT GGAAGTCTTG CCCAAAGTTA TCTCTCAAGA TACTCAACCA CACCAACAAA AATCTCCCTC TCATGATAAT GAAGCTGGCA GCGTGGACAA
TTCAGAAATA TCTCAACTAC TTCAATCAGC CGCCACAAAG GCATCATCTT TGGTATCTTT ATCCTCATCC TCAGCAACGC CATCGACTTC AAGGTCTAAC
AATAGCAAAG CTTTTGATAA AGCCGAAGAC GCCGCTTTAG AAAGATTTAT TAACGAGTAT GAGGCCATTG AACGTTTGAC TAGACAACAA GTTTGTGAAA
GGATATGGAG TTCCGACAGG CCAAAGGACA ACTTTTGGAA TAATATTTAC AAAGTCTTAC CCTATAGATC TAGCTCCTCT ATCTACAAAC ACATGAGAAG
AAAATATCAC ATTTTTGAAC AACGTGGTAA ATGGACCGCG GAGGAGGAAC AAGAGCTAGC TAAATTATGT GCAGAAAAAG AAGGTCAATG GGCAGAAATA
GGTAAAACCT TAGGCAGAAT GCCAGAAGAT TGTAGGGATC GTTGGAGAAA CTACGTAAAA TGTGGTACCA ATAGAGCATC AAATAGATGG TCCGTTGAAG
AAGAAGAGCT TCTGAAAAAG GTTATCAGCG ATATGTTGGA AGAAGCCCAG CAACAACAGT CTCAATTGCA TCCAAACTTA TTGGAAGAAG AACAGCATTT
ACTGCAAGAT GACCAGAATG ATCATCGCAA TAACGATGAA GACGATGATG ATACAGCTTC TGCAGCAGCA GCTGCTGCTG CTGCTATTCA AGAACAACAA
CAACTTCTTC AACAAAAGCA GCAAGATGAT GACGATGCTA TTGCCGCTGC TGCCGCTGCT GCTTCTTCAT CCCTGGGAGA AAACAAAGAC GAAGACAAAC
CCCACGAGTC ATTAGGTATA CAGCTCGATG ATAATTCCCA GAACTCAATG GTACCTGCTC CATCAGCAAC AAGCACACAT TCTAAAAGTT TGTCAAATAC
AATCAGACGT CACAATAATA AACTGAGGAA ATCTTTGATG GGTAACGGTA AGTTAGATTT CAAAGACATC ATTAACTGGA CCATTGTCAG TGAGCGTATG
GGCGGTACGA GATCACGTAT TCAATGTCGT TATAAATGGA ATAAATTGGT CAAAAGGGAA GCAATTGCCA AAATTCAGAC TGTAAAAGAT GATGATATGT
TATGGATTTT TGAAAAATTA AGAGATTTAG GTATAACAGA AGATTCTCAA GTAGATTGGG ATGAACTTGC AGCTTTGAAG CCTGGCATGA AATTAAATGG
GTTAGAGTTG AAATTGTGCT ATGAAAGAAT GAAGAAAAAG GTCAAAGGCT ATAAGCAAAA ATCAATCAAT GAAATCAGTA AAGAGCTAGT TGATTATTTT
AGCTCCAATA TTTCAATGAA AACAGAAAAT TAA