Sign In

gene : UBP14

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene322
Name WN66_00317
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00317
standard_name UBP14
Note YBR058C~UBP14,GID6~Verified
description Ubiquitin-specific protease; specifically disassembles unanchored ubiquitin chains; involved in fructose-1,6-bisphosphatase (Fbp1p) degradation; similar to human isopeptidase T
Dbxref SGD:S000000262
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 360261
End Position 362606

Sequence: 2346bp

Add 1kb Flanking
ATGGCAGAAG CAGTACTAGA AAACGTTAAC GTTCCTGCAG TCGTTTCAAA AGATGAGTGT ATTTATTGCT TTGAATCCCC TTATAATGAA CCATTGGCCG
TCAATGCATC ACCTAAACAT TCATTGAATA TATGCTTAAA CTGTTTCCAA GCTACGTGCA ACAGACATGT TCCACTCCAT ACCCGAGTCA CAGAATATGC
TTGCGATACC ATACATTCCA ATTATTTAAC TATTGCTAAA GTGGAGAAAC CTAAGCAAGA AAATGTAGAC GAAAATAATA ACAACAAAAA AATAAAGCTA
CAGGTAATTG AGACGTCAGA AGACGACACC CACAACACTA TTTGGAGTTT ACAAAGGTTC AATGGTGAAA ATGTTCCCAG GACCGTACTT TTGAAATCGA
CAGACTCTGA CATTTCTTCT ACGGCCTTGG AGAAGATTGA AAAGATATTA AAGGCGAAGT CACAAGACTT CGAGGATAAG AAGAACTCCT GGGTGTTAGA
AATCAGCACC TGTCCACATA CAGAAAACTT TCAAATTCCA TCTAAGCCCG AAAATACTGT GAATTTAAAC CAATGCTCTT CCTGTGATTT GACTCAAAAT
CTCTGGTTAT GTCTACATTG TGGTAATATC GGATGTGGCA GGGAACAAAT CGGGATTGAT GGTCACTCAC ATGCTTTGGA TCATTATCGG AGTAATAATA
ATCACCCATT AGCTATCAAA TTAGGGTCTT TAAGCTCTTC AACCTATGAT CTGTATTGTT ACGCATGTGA CGACGAAACT AGATTTCCAG ATAATGTTAA
TTTAGGCAGT GCACTACAAA TATACGGAAT TAACATACAA GAAAAGATTG CGGATGAAAA GACTCTGGTT CAATTACAAG TGGAACAGAA CGAAAATTGG
CAATTTAGAA TGGTCGATTC TAGCGGTAAA GAATTTGAAA AATTATCCGC TAGTAAGAAT TATGGCTGTG GTCTGATCAA TTTAGGTAAT TCCTGTTACT
TAAATTCGGT TATACAAAGC TTGGTGAATG GTGGCGTCCC GAATTGGTCC TTGGATTTTC TAGGAAGTAA ATTTCCACTG GATGTTGTAT ATCCGGACAA
TAATTTAAAG TGCCAATGGA TCAAGCTACT CAATGCCATG AAATGTGAAC CCGAACTATA TCCAAATGGT ATCAAACCTA CTACTTTCAA GAAATGCATT
GGGCAAAATC ATCAGGAATT CAGTTCCAAT AGACAACAGG ATGCGATGGA ATTTCTAACC TTCCTTTTAG ACTTGTTAGA CAAGAAATTT TTTTCAAGTA
GTTCTTCAGG TATCCCAAAT CCCAACGATT TAGTTAGATT TATGATGGAG GATAGGCTCC AATGTAACAT TTGCGGGAAG GTTAAATATT CTTATGAACC
CACAGAGGCT ATACAGATTC CCTTAGAGGA GAATGATGAA CCTCAAGATA TGTTAGAGAG AATCAAGGCG TATTTTGAAG GGCAGACGAT TGAATTTAAA
TGTGCTAATT GTAAGGAAAA GGTTACCGCA AATAAAAAAC CTGGTTTCAA ATCTCTTCCT CAAACGCTTA TTTTGAACCC AATAAGGATT AGATTACAGA
ACTGGATTCC TGTTAAGACA AGTAATGAGC TTTCTTTACC AGGTTTAATA GACAGGGATG ATATGCTAGA TGTTTCGTCT TATTTTTCAC AAGGATTTGA
TCCTCAAACT GAAAACTTAT TGCCTGATGA GGACGAAAAC CGTAGCTCTT TTACGCCAAA CCAATGCAGT ATTTCTCAAT TAATTGAAAT GGGCTTTACT
CAAAATGCTA GCGTGCGCGC CCTATTTAAC ACCGGAAACC AAGACGCTGA GAGCGCTATG AATTGGCTAT TCCAGCATAT GGATGACCCT GATTTAAATG
ATCCCTTTGT CCCGCCTCCT AATGACCCCA AGAAAGATAA GAGAGAAGTG GATGAGGTAT CATTGACTTC AATGTTATCC ATGGGACTAA ATCCCAACTT
ATGTCGTAAA GCCTTGATAC TCAACAACGG AGATGTTAAT CGTAGTGTTG AATGGGTATT TAACAACATG GATGATGATG GAACACTTCC CGAACCTGAA
GTGCCAAATG AAGAACAGCA ACAAAAAAAG GATCTTGGAT ATTCGACCGC TAAACCGTAC GCTTTAACTG CAGTTATTTG TCATAAGGGA AATTCTGTCC
ATTCTGGCCA CTATGTTGTT TTTATTCGTA AACTAGTGGC AGAAAAATGG AAGTGGGTTC TTTATAACGA TGAGAAACTA GTTGCTGCCG ACAGCATTGA
AGATATGAAA AAAAATGGTT ATATTTATTT CTATACAAGA TGCTAA