Sign In

gene : AKL1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene324
Name WN66_00319
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00319
standard_name AKL1
Note YBR059C~AKL1~Verified
description Ser-Thr protein kinase; member (with Ark1p and Prk1p) of the Ark kinase family; involved in endocytosis and actin cytoskeleton organization
Dbxref SGD:S000000263
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 363450
End Position 366776

Sequence: 3327bp

Add 1kb Flanking
ATGTCGATCA CGAATGGTAC TTCTAGAAGC GTTTCGGCAA TGGGCCATCC GGCGGTAGAG AGGTACACTC CAGGCCATAT TGTCTGCGTA GGCACACATA
AAGTTGAAGT GGTAAATTAT TTAGCAGAAG GTGGCTTTGC TCAAATTTAC GTGGTGAAAT TCCTAGAGTA TCTTAATGAA TTTGATAATA CAGCAAGTGT
TCCCTTAAAG ATTGGCGATG TCGCATGTCT GAAAAGAGTA TTAGTTCAAG ATGAGAATGG ATTGAACGAG ATGAGAAATG AAGTGGAGGT AATGAAGAAA
TTGAAAGGGG CCCCAAATAT AGTACAATAC TTCGATTCCA ACGCCTCTCG CCGTCGTGAT GGCGTTCAAG GATTTGAGGT TCTTTTGCTA ATGGAATTGT
GTCCAAACAA ATCTTTGCTA GATTATATGA ACCAACGATT GTCAACGAAA CTGACAGAAG CTGAAATTGT GAAAATTATG TATGACGTTG CTCTTTCTAT
CTCTCAAATG CACTACCTTC CTGTGCCCTT GATCCATCGC GATATCAAGA TTGAAAATGT CTTGGTAGAT GCCAAAAACA ATTTCAAGCT AGCTGATTTT
GGGTCCACGT CGACATGTTT CCCAATTGTC ACTACTCATC AAGATATTGC TCTTTTGACT CAAAACATCT ATGTGCATAC TACTCCGCAG TATAGGTCCC
CTGAAATGAT TGACCTTTAC AGATGTCTGC CCATTAACGA AAAATCAGAC ATATGGGCTT TGGGAGTTTT CCTTTACAAA TTATTATTTT TCACCACCCC
TTTTGAAATG ACAGGTCAAT TTGCTATATT ACATTCCAAA TATGAATTTC CTGTCAACAA ATATTCATCA AAACTAATCA ACTTAATCAT TATCATGTTG
GCGGAAAACC CAAATTTGAG ACCGAACATT TATCAAGTAT TATACCATTT ATGTGAGATT TTAAATGTGG AAGTTCCAAT CGAGGATAAG TATGCGGAAG
GTGCCTATAA TTTTTCTAAA TATACGCAGT TTCAGAATAA ATTACAAAAT GTTCAATTGC AAATGTACCA GCTACAACAA AAGAAAATTA TGCAGAACAA
TAAATTGAGT GACTCAGAAG AAAACTTACT GAATGACATG TTTCTTTCTT CTTTTGAAAT CTCATCCAAA CTTCCCATGA ACGCTAGTGA CGGTCATGCC
GCTGTTTCTA GAATACCATC TCAAAATGTC GGCCAAGAAC TTGAAGAAGA GAAAGAAAGT CAATCCGATC AGAGGAAGTC TACCCTGTCC GAAGATAAAT
CGTCAAGAAC AACATCGAAT GCTAACAGTT CTGGTACAGC CAATAATCCT CAAGAAATCA ATACAATCCA GTCTCCAGGT ATAGAGGACA AATCAATTTT
TGAAAATAAA ACTCCTGGAG AGTTATATTA TCCAAGCGTG AGCGAATTAG ATACTTATTT GGACAAAGAA TTGGTCAAAC AATCAAGTGA TCCGACTATT
TCTGAACAAA GTCCTCGTTT GAATACCCAA TCACTACCAC AGAGGCAAAA GAGCACAAGC TCTTATTCTT CAGGTGGCAG ATCAATGAAG AGCACATCAT
ATGGTGCAGC AACGATCGGG TCAGACGAAG CCTTGGCGAA CGAGAAAACT GCTGGTATTA GTAAGATGAA ACAACATAAA TCGAATAATC CCTTTCCAAA
AATGAATGTT GCATACCATT CTACGAATGA ATTAAGCAAT GACGCAAGTA ACTTTTTCCT GGAAGAACAA CAGCAAGGCC AGAGATATCA GCAAGCTCAA
AATCAAACAG GTACACAAGG GAATACCTTT CCAGATGAAT CTCAGTATCA ATCTAGAGTT GAACAACAGC AGCAACAACA GGACCAACCC AAAGGACCTG
CTAATTATAG TCAAAGAAAT TTCTACACTG GGAGGGATCG GTCCAATAAA CCTATGCAGT TGGGTGGAAC TATTGCTGGA GATAGTGGTA ATAGAAGAGT
CAACTTTCAG AATATTTCTC AAAATTACGC CACGAACTCC CAGTCAGGAT ATCTCCCAAG TCAAAATTCC CCAGCAATTC CAATGGTGAG ACCTGTTATT
TCCATGAATC AGCAGCAAGC GCAACAGATA CAAGCCCAAC AATTGCAGGC ACAACAGATG CAGGCAAAGC AACAGATGCA AGCCAAGCAG CAGATGCAAG
TTCAGCAACA ACTGCAAGTC CAACAGCAAA TGCAAATTCA AAATGCAAAT AATAATGGTA CTTACGTCTC TGATAGAACA AATCATACCA CAGAAGATAT
GAGAAATGCT CAGGGGGGTG AACCTCCAAT TCTTGCAGGA AATTCTGCAA ATGAACCAAT GCACTCATCC TCTAAAAATG AAGCTCTCTT AATTGAACTA
TCTCCATTAA AAGAAGATGC AGGAAAGCAA TCTTTGCAAG ATACAAATGA GCCTCAAACT GGCGGTATCG AAGATGCCGG CGGTTCAGGA ACTATCAAAG
GCTCGAACAA TAATCGAAAT GGCGTTTTAA ATTTAAGTTT GAATGAGATG GACTTATCAA GAGATGATAC TGGTGCTGCT GTCTCCTCCT TTTCATCGTC
TTCATCGTCT GCATCAATTC AACAAGCTAA GCTTTCTGGA CGCAAAGGTT CAAGTAAGAG GAACAATTAT TCAACAGACG AATTGGGAGA TAGTATGGTC
TCCAGCGAAA GCATTGATAT TGATTTGGAT GATGCAAGGA GAGGAAAAAC AGCTGAAAGA AGACCACTCC ATAATGAAAG AGGTCATAAA GACCAGGCAA
GATCAAGTGA TGCTAGTAAG TCTAATCAAT TCAAAAGCAA GGACTTCAGC AGCGTATCAA CAAGGCAACC GCGGCAGTCA TTGGATCTGA ATTTCCAGGA
AGTAAATCTG TCTTCACCAA CGTTAACTCA AGAGCATAGA AATAAAAACG ACTCGCCAGC ACCAAATTCA CATCACTCGT ATAGAGTTCC ACCTCATGCT
TCCACCGCAA TAACTGAGAA TAAGCGCCAC AGTACTGGTC ACGAACTGTC AACCCGGTCA AATGGCAAGC ATGAAACACA CAGGACTGGT TCCAAGCAAA
GGCACGATTT GGAAAGATAC CGGCATTCGA AGGATAAGGA TAGCAATAGC AGCATTACTA TTAGCACCTC AACTCCATCA GAGATGAGAA AATCCTTCGC
TAGGGCCCGT CAATCGCTTG ATTTGGAAAG GGTCCGTCGT GAAGCGATGG CAAGTAGTGC ATCCAGTGGT GGTGGCAGTA ACGGGAAAAG AAGATCTTTT
TTCTCAGTCT TTAGAAGCGA GAAATGA