Sign In

gene : ORC2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene325
Name WN66_00320
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00320
standard_name ORC2
Note YBR060C~ORC2,RRR1,SIR5~Verified
description Subunit of the origin recognition complex (ORC); ORC directs DNA replication by binding to replication origins and is also involved in transcriptional silencing; interacts with Spp1p and with trimethylated histone H3; phosphorylated by Cdc28p
Dbxref SGD:S000000264
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 367241
End Position 369103

Sequence: 1863bp

Add 1kb Flanking
ATGCTAAATG GGGAAGACTT TGTAGAGCAT AATGATATCC TATCGTCTCC GGCAAAAAGC AGGAATGTAA CCCCAAAAAG GGTTGACCCA CATGGAGAAA
GACAACTGAG AAGAATTCAT TCATCAAAGA AGAATTTGTT GGAAAGAATC TCGCTTGTAG GCAACGAAAG GAAAAATACA TCTCCAGATC CGGCACTCAA
ACCTAAAACG CCAAGTAAAG CTCCCCGTAA ACGTGGAAGA CCAAGAAAGA TACAGGAAGA ATTAACTGAT AGGATCAAGA AGGATGAGAA AGATACAATT
TCCTCTAAGA AAAAGAGGAA ATTGGACAAA GATACATCAG GTAATGTCAA TGAGGAAAGC AAGACTTCTA ACAACAAGCA GGTGATGGAA AAGACGGGGA
TAAAAGAGAA AAGAGAACGC GAAAAAATAC AGGCAGCGAC CACAACATAT GAAGATAATA TGACTCCACA AACTGATGAT AATTTTGTAT CAAATTCACC
CGAGCCACCA GAACCTGCAA CACCATCTAA GAAGTCTTTA ACCACTAATC ATGATTTTAC TTCGCCCCTA AAGCAAATTA TAATGAATAA TTTAAAAGAA
TATAAAGACT CAACCTCCCC AGGTAAATTA ACCTTGAGTA GAAATTTTAC TCCAACCCCT GTACCGAAAA ATAAAAAGCT CTACCAAACT TCGGAAACCA
AGTCAGCAAG CTCGTTTTTG GATACTTTTG AAGGATATTT CGACCAAAGA AAAATTGTCA GAACTAATGC GAAGTCAAGG CACACCATGT CAATGGCACC
TGACGTTACC AGAGAAGAGT TTTCCCTAGT ATCAAACTTT TTCAACGAAA ATTTTCAAAA ACGTCCCAGG CAAAAGTTAT TTGAAATTCA GAAAAAAATG
TTTCCCCAGT ATTGGTTTGA ATTGACTCAA GGATTCTCCT TATTATTTTA TGGTGTAGGT TCGAAACGTA ATTTTTTGGA AGAGTTTGCC ATTGACTACT
TGTCTCCGAA AATCGCGTAC TCGCAACTGG CTTACGAGAA TGAATTACAA CAAAACAAAC CTGTAAATTC CATCCCATGC CTTATTTTAA ATGGTTACAA
CCCTAGCTGT AACTATCGTG ACGTCTTCAA AGAGATTACC GATCTTTTGG TCCCCGCTGA GTTGACAAGA AGCGAAACTA AGTACTGGGG CAATCATGTG
ATTTTGCAGA TCCAAAAGAT GATTGATTTC TACAAAAATC AACCTTTAGA TATCAAATTA ATACTTGTAG TGCATAATCT GGATGGTCCT AGCATAAGGA
AAAACACTTT TCAGACGATG CTAAGCTTCC TCTCCGTCAT CAGACAAATC GCCATAGTCG CCTCTACAGA CCACATTTAC GCTCCGCTCC TCTGGGACAA
CATGAAGGCC CAAAACTACA ACTTTGTCTT TCATGATATT TCGAATTTTG AACCGTCGAC AGTCGAGTCT ACGTTCCAAG ATGTGATGAA GATGGGTAAA
AGCGATACCA GCAGTGGTGC TGAAGGTGCG AAATACGTCT TACAATCACT TACTGTGAAC TCCAAGAAGA TGTATAAGTT GCTTATTGAA ACACAAATGC
AGAATATGGG GAATCTATCC GCTAACACAG GTCCTAAGCG TGGTACTCAA AGAACTGGAG TAGAACTTAA ACTTTTCAAC CATCTCTGTG CCGCTGATTT
TATTGCTTCT AATGAGATAG CTCTAAGGTC GATGCTTAGA GAATTCATAG AACATAAAAT GGCCAACATA ACTAAGAACA ATTCTGGAAT GGAAATTATT
TGGGTACCCT ACACGTATGC GGAACTTGAA AAACTTCTGA AAACCGTTTT AAATACTCTA TAA