Sign In

gene : ECM2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene330
Name WN66_00325
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00325
standard_name ECM2
Note YBR065C~ECM2,SLT11~Verified
description Pre-mRNA splicing factor; facilitates the cooperative formation of U2/U6 helix II in association with stem II in the spliceosome, function may be regulated by Slu7p
Dbxref SGD:S000000269
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 375174
End Position 376268

Sequence: 1095bp

Add 1kb Flanking
ATGAATGATG AAATTAATGA GCCACCGCCC AATATATGTG AGCAGTGCTT AGGTGATGAG GCTAATATAC GAATGACTAA AATTCCACAA GGCTCTGAAT
GTAAGATTTG TACCTTACCG TTCACCTTAT ACCATTTTAA GACGTCTAAA CGAAGCAATA ATATCATTAA AACATTAATA TGTGTACGGT GCGCCACTCA
GAGAAACATT TGTCAATGCT GTATGCTTGA TTCAAGATGG CACATCCCTA TACAACTGCG GGATCATTTA ATATCCCTTG TGAACGAGGA AAACGTTATG
ACGGAGGAAG CAAAAAACGA CATGATGAAA AGGTTTCTGT CACTAAAAAA CGTGAAATTA GGAGGAGCTC AGATTACGAG TGATCCGTCA GAAGCAGATA
ATATCGTTGA TAAATTGAAA AATATACTTC TGCGAGCAAC ATCAGATGGC CCAAGTACTC CGTTAATAAA AAACACAACT GCATTGTATA AAAATGAAAA
AGGTGCAAAT GAGGTCAAAA ACTTGGAAAA GTACGCGTCC GTGGACATTT CTCATATTTT GAAGAAACTA CCCTTGAATG AATCGTTTTT AAAAAACCCC
TCCACCAAAT CATTTTTTCT GTATAATATT GATGCCTCGA TCCCTGAATG GAAAATAACT GATACAGTTT CGCAATTATT GGGTATAAAG AAATGGAAGG
ATGGAAATTC ATTGTCATTA ATAGTCAACC ACAAGGCGAA GTGTGGTGGC CTAAGATTTC AATCTAGTGA ATTGGGGGAG CGGTTTGTCA GTAAAATAAG
TGAGACACTT GTCACACCAA AGGGCCTAAA GAGAGGAGTT TTACTTATTG ACCGTTTTAG AATCTTTATC ATTCCGTGGT CGTCTGGCTT TTCAGCTGCG
TCATTCGGAA CCAACACTGC AGAAAATATA AAACTTAGTT TAAGTTTGAA TAAGCTCATT CAATTGGAGC TAGGGCTTTC TTTTCCTACA AAAAGCACAG
ATAACGCAAA GAATGACAAG AAAAAGACAT CAAAAAAAGT TCATAAGGCC AGATCAAAGA AATCGAAACC TCGCGCTAAC AAGTTAACAA TATAG