Sign In

gene : ALG14

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene335
Name WN66_00330
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00330
standard_name ALG14
Note YBR070C~ALG14~Verified
description Component of UDP-GlcNAc transferase; required for second step of dolichyl-linked oligosaccharide synthesis; anchors catalytic subunit Alg13p to ER membrane; similar to bacterial and human glycosyltransferases; both human homologs ALG13 and ALG14 are required to complement yeast alg14 mutant
Dbxref SGD:S000000274
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 385811
End Position 386524

Sequence: 714bp

Add 1kb Flanking
ATGAAAACGG CCTACTTGGC GTCATTGGTG CTCATCGTAT CGACAGCATA TGTTATTAGG TTGATAGCGA TTCTGCCTTT TTTCCACACT CAAGCAGGTA
CAGAAAAGGA TACGAAAGAT GGAGTTAACC TACTGAAAAT ACGAAAATCG TCAAAGAAAC CGCTCAAGAT TTTTGTATTC TTAGGATCGG GAGGTCATAC
TGGTGAAATG ATCCGTCTTC TAGAAAATTA CCAGGATCTT TTACTGGGTA AGTCGATTGT GTACTTGGGT TATTCTGATG AGGCTTCCAG GCAAAGATTC
GCCCACTTTA TAAAAAAATT TGGTCATTGC AAAGTAAAAT ACTATGAATT CATGAAAGCT AGGGAAGTTA AAGCGACTCT CCTACAAAGT GTAAAGACCA
TCATTGGAAC GTTGGTACAA TCTTTTGTGC ACGTGGTTAG AATCAGATTT GCTATGTGTG GTTCCCCTCA TCTGTTTTTA TTGAATGGGC CTGGAACATG
CTGTATAATA TCCTTTTGGT TGAAAATTAT GGAACTTCTT TTGCCCCTGT TGGGTTCCTC CCATATAGTT TATGTAGAAT CGCTGGCAAG GATTAATACT
CCTAGTCTGA CCGGAAAAAT ATTATATTGG GTAGTGGATG AATTCATTGT CCAGTGGCAA GAATTGAGGG ACAATTATTT ACCAAGATCC AAGTGGTTCG
GCATCCTTGT TTAA