Sign In

gene : -

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene336
Name WN66_00331
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00331
Note YBR071W~Verified
description Protein of unknown function found in the cytoplasm and bud neck; mRNA expression may be regulated by the cell cycle and/or cell wall stress; overexpression of YBR071W affects endocytic protein trafficking
Dbxref SGD:S000000275
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 387001
End Position 387636

Sequence: 636bp

Add 1kb Flanking
ATGCTAAGAC GCTCTAAAAA TTCCAGCACT AACACAAACG CAGACACCAA GAAAAGACAA TCCATGCATT TAGGATCCAA AAGTTCGCTA ATCTCGCTGA
CTAGCGAATT TGGCCATGGA CACTCCAAGA CGAAGCAGAA AAAGGAGGAG GGCACAGCTC CTTCTCAATT CCTGTCTCCT ACGAATAAGA GAAGCACATC
TAGTCAGTCA AAGTTAAAAA GGAGCAGCTT GTTACTGGAC GAAACACTGC TTAAAGACTA CCACTCGGCC ATGAGGCACA TGCAAACAAA CGCTGCAAAG
GAAGAAAAGC TGCGGATGGC TCCATCACCA ACGCAGTCAA CGAGGAGCGA ATCAGACGCC AGTCTTTCCT CCACCAAGAG CTCGATCTCT TCCATATTTT
CCCAAGATAA TGACTATTCC ATTCACGATT TGTTGTACGA AGATATTGAA GAGATGGATA AAACAGACGC TTTCAAAATT AACAACACAA TAGCAATCGA
TGATTCTAAA GCTCTCTTTG TCTTCTGTTC AAACGACTCC TCCTCAAGGA CAGCGTCTAT CGAAACATTG CACGAATCAA ATTTGGACAA CCTGGATATG
GGTTCCAGTA GAAGGACATC GTTGGACTTT TTTTAA