Sign In

gene : HSP26

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene337
Name WN66_00332
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00332
standard_name HSP26
Note YBR072W~HSP26~Verified
description Small heat shock protein (sHSP) with chaperone activity; forms hollow, sphere-shaped oligomers that suppress unfolded proteins aggregation; long-lived protein that is preferentially retained in mother cells and forms cytoplasmic foci; oligomer activation requires heat-induced conformational change; also has mRNA binding activity
Dbxref SGD:S000000276
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 388620
End Position 389264

Sequence: 645bp

Add 1kb Flanking
ATGTCATTTA ACAGTCCATT TTTTGATTTC TTTGACAACA TCAACAACGA AGTTGATGCC TTTAACAGAT TGCTGGGTGA AGGCGGCTTA AGAGGCTACG
CACCAAGACG TCAGTTAGCA AACACACCCG CAAAGGATTC TACTGGCAAG GAAGTTGCTA GACCAAATAA CTATGCTGGC GCTCTTTATG ATCCCAGAGA
TGAAACCTTA GATGATTGGT TCGACAATGA CTTGTCCCTG TTCCCATCTG GTTTCGGTTT CCCTAGAAGT GTCGCAGTTC CAGTTGATAT TTTGGACCAT
GACAACAACT ACGAGTTGAA AGTCGTGGTT CCTGGTGTCA AAAGCAAGAA GGACATTGAT ATTGAGTACC ATCAAAACAA GAACCAAATT TTGGTTTCTG
GTGAAATTCC ATCTACCTTG AATGAAGAGA GTAAAGACAA GGTCAAGGTC AAGGAGAGCA GCTCTGGTAA GTTCAAGAGA GTCATCACTT TGCCAGACTA
CCCAGGTGTG GATGCAGACA ACATTAAAGC AGACTACGCA AATGGTGTTT TGACATTAAC AGTTCCAAAA TTGAAGCCTC AGAAGGATGG TAAGAACCAC
GTCAAGAAGA TTGAGGTTTC TTCTCAAGAA TCGTGGGGTA ACTAA