Sign In

gene : SLM4

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene343
Name WN66_00338
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00338
standard_name SLM4
Note YBR077C~SLM4,EGO3,GSE1,NIR1~Verified
description Component of the EGO and GSE complexes; essential for integrity and function of EGO; EGO is involved in the regulation of microautophagy and GSE is required for proper sorting of amino acid permease Gap1p; gene exhibits synthetic genetic interaction with MSS4
Dbxref SGD:S000000281
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 398394
End Position 398882

Sequence: 489bp

Add 1kb Flanking
ATGGTGATGC TCCATTCTAA AAACGTTAAA GGGTTTCTGG AAAACACTTT GAAACCGTAT GATTTGCATT CGGTAGACTT CAAGACATCG TCTTTGCAAT
CGTCTATGAT TATAACCGCC ACTAATGGGG GTATACTGTC CTATGCGACG TCAAACAACG ATGTACCGAA AAATTCCATA AACGAAATAA ACTCGGTCAA
TAACTTGAAA ATGATGAGCT TATTGATTAA GGATAAGTGG TCAGAGGATG AAAACGATAC TGAGGAACAG CACTCCAATA GCTGTTACCC TGTGGAAATC
GACTCCTTTA AGACAAAAAT ATATACTTAC GAAATGGAAG ATTTACATAC CTGTGTCGCA CAGATACCCA ATAGCGACCT TTTGCTATTG TTCATTGCGG
AAGGTAGCTT CCCTTACGGA CTACTGGTAA TTAAAATTGA AAGAGCTATG AGAGAGTTGA CTGATTTGTT TGGCTACAAG CTAGGTTGA