Sign In

gene : RPG1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene345
Name WN66_00340
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00340
standard_name RPG1
Note YBR079C~RPG1,TIF32~Verified
description eIF3a subunit of the eukaryotic translation initiation factor 3 (eIF3); subunit of the core complex of eIF3; essential for translation; part of a Prt1p-Rpg1p-Nip1p subcomplex that stimulates binding of mRNA and tRNA(i)Met to ribosomes; involved in translation reinitiation; eIF3 is also involved in programmed stop codon readthrough
Dbxref SGD:S000000283
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 401974
End Position 404859

Sequence: 2886bp

Add 1kb Flanking
ATGGCCCCCC CACCATTCCG TCCTGAAAAT GCCATTAAGA GAGCCGATGA ACTTATTTCT GTTGGCGAAA AACAAGCTGC TTTACAATCT TTGCATGATT
TCATAACTGC CAGAAGAATC CGTTGGGCTA CACCTTCAAC TGTTGAGCCA GTCGTGTTTA AATTCTTGGA AATTGGTGTT GAACTAAAGA AAGGTAAGCT
GCTAAAAGAC GGTTTGCACC AGTACAAAAA ATTAATTCAA GGATCTACCG AAGGTTTGGT TTCTGTCGGT GCCGTTGCAC GTAAATTCAT TGATTTAGTC
GAATCTAAAA TCGCTTCTGA ACAAACTAGA GCTGACGAAC TTCAAAAGCA AGAAATCGAT GATGATTTGG AAGGTGGTGT TACCCCAGAA AATTTGCTGA
TTTCTGTTTA CGAGTCAGAT CAATCTGTGG CTGGTTTCAA TGATGAAGCC ATTACTTCAT GGTTAAGATT TACTTGGGAA TCATATCGTG CAGTCTTAGA
TTTATTGAGA AACAACGCTT TGTTGGAAAT TACTTATTCT GGTGTCGTTA AAAAAACTAT GCATTTCTGT TTGAAGTATC AGCGTAAAAA CGAATTCAAG
AGATTAGCTG AAATGTTACG TCAACATTTA GATGCTGCTA ACTACCAACA AAGTAAATCA GGGAACAATT TAGTTGACTT GAGCGATGCT GATACCTTAC
AACGTTATTT AGATCAACGT TTCCAACAAG TCGATGTTTC TGTCAAGTTG GAATTGTGGC ACGAAGCTTA TAGATCCATT GAGGATGTTT TCCACTTAAT
GAAAATATCC AAACGTGCTC CTAAACCATC TACTTTGGCT AATTACTACG AGAATCTCGT AAAGGTCTTC TTTGTTTCCG GTGATCCATT GTTGCACACT
ACTGCCTGGA AGAAGTTTTA TAAGTTATAT TCTACCAATC CAAGAGCCAC GGAAGAAGAA TTCAAAACAT ATTCTTCTAC AATTTTCCTA TCCGCTATTT
CTACCCAACT AGACGAAATT CCATCTATTG GCTACGATCC TCATTTACGT ATGTACCGTT TATTAAACTT GGACGCCAAG CCAACTAGAA AGGAAATGTT
GCAATCCATT ATTGAAGACG AATCCATTTA TGGTAAAGTT GACGAGGAAT TGAAAGAATT GTACGATATC ATTGAAGTTA ACTTTGATGT CGACACAGTG
AAACAACAGC TGGAAAATTT ATTAGTCACA TTGTCTTCTA AAACCTACTT CAGCCAATAC ATCGCACCTT TAAGAGACGT CATTATGAGA AGGGTTTTTG
TTGCTGCCTC CCAAAAATTC ATTACTGTCT CCCAGTCCGA ATTATACAAG CTCGCTACCC TACCTGCTCC GTTAGACTTA TCTGCTTGGG ACATCGAAAA
ATCGCTGTTA CAAGCTGCTG TGGAAGATTA TGTTTCAATT ACCATCGATC ATGAATCTGC TAAGGTTACA TTCGCTAAAG ATCCATTTGA CATTTTCGTA
TCAACTGCTT CTAAAGGAGT CTCTGAAGAA GAAAACACAG AGCCAGAAGT CGAAGAAGAA AAGGAGGAAA CTGACGAAGC TCTTGGGCCA CAAGAAACTG
AAGACGGTGA AGAAAAGGAA GAAGAATCTG ATCCTGTTAT TATCCGCAAT TCTTACATCC ACAACAAGTT GCTTGAATTA TCCAATGTCC TACACGATGT
TGACAGTTTC AACAATGCTT CATACATGGA AAAGGTTAGA ATTGCCCGTG AAACTTTAAT TAAGAAGAAC AAGGATGACC TTGAAAAGAT TTCCAAGATT
GTTGACGAAC GTGTCAAGAG ATCTCAAGAG CAAAAGCAAA AACATATGGA ACATGCTGCC CTACATGCTG AACAGGATGC TGAGGTCAGA CAACAGCGTA
TTTTGGAAGA AAAAGCTGCT ATTGAAGCTA AATTGGAAGA AGAGGCTCAC CGTCGCTTAA TTGAAAAGAA GAAACGTGAA TTTGAAGCTA TCAAAGAAAG
AGAAATCACA AAGATGATTA CTGAGGTGAA TGCTAAGGGA CATGTTTACA TTGACCCTAA CGAAGCTAAA AGCTTAGATC TTGACACCAT TAAACAGGTT
ATTATAGCTG AGGTATCAAA GAACAAGAGT GAATTGGAAA GTCGTATGGA ATATGCTATG AAGAAGTTAG ATCATACGGA AAGAGCTTTG AGAAAGGTCG
AATTGCCATT GCTGCAAAAA GAAGTTGACA AGCTACAAGA AACAGACACA GCAAATTATG AAGCTATGAA GAAAAAAATT GTCGACGCCG CCAAGGCCGA
ATACGAAGCC AGAATGGCTG ATCGTAAGAA CTTGGTCATG GTCTATGATG ATTATTTGAA GTTCAAGGAG CATGTTTCGG GCACTAAGGA AAGCGAATTA
GCTGCCATCC GCAACCAAAA GAAGGCTGAA TTGGAAGCTG CCAAAAAGGC CAGAATTGAA GAAATTCGTA AGCGTCGTTA CGAGGAAGCC ATTGCAAGGC
GTAAGGAAGA AATTGCAAAT GCTGAAAGAC AGAAGCGTGC TCAAGAACTC GCTGAGGCTA CCCGTAAACA AAGAGAAATC GAAGAAGCTG CTGCCAAGAA
ATCAACTCCA TACTCTTTCC GCGCAGGAAA CAGGGAACCT CCAAGTACAC CAAGCACTCT ACCAAAGGCG ACCGTTTCTC CAGATAAAGC TAAATTGGAT
ATGATCGCTC AAAAACAAAG AGAAATGGAA GAAGCCATCG AACAGAGACT AGCCGGTAGA ACAGCTGGTG GGTCCTCCCC AGCTACTCCA GCAACCCCAG
CAACCCCAAC TCCATCTTCT GGTCCAAAGA AAATGACTAT GGCTGAAAAG TTGAGAGCCA AGAGATTGGC CAAGGGGGGC AGGTAA