Sign In

gene : SEC18

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene346
Name WN66_00341
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00341
standard_name SEC18
Note YBR080C~SEC18,ANU4~Verified
description AAA ATPase and SNARE disassembly chaperone; required for vesicular transport between ER and Golgi, the 'priming' step in homotypic vacuole fusion, autophagy, and protein secretion; releases Sec17p from SNAP complexes; has similarity to mammalian N-ethylmaleimide-sensitive factor (NSF)
Dbxref SGD:S000000284
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 405196
End Position 407472

Sequence: 2277bp

Add 1kb Flanking
ATGTTCAAGA TACCTGGTTT TGGAAAAGCT GCTGCAAATC ATACTCCACC AGATATGACA AACGTGGATA CCCGTACACG CCATTTAAAG GTGTCAAACT
GTCCAAATAA CTCCTATGCA CTCGCAAACG TAGCTGCTGT CTCACCAAAT GATTTCCCTA ATAACATTTA TATTATTATC GATAATTTAT TTGTTTTCAC
AACTAGACAC TCCAACGACA TTCCACCGGG AACCATTGGA TTTAACGGTA ACCAGCGTAC CTGGGGTGGT TGGTCCCTAA ATCAAGACGT GCAAGCAAAA
GCATTTGATT TATTCAAGTA TTCCGGTAAG CAATCGTATC TTGGTTCAAT AGATATAGAT ATCTCATTCA GAGCTAGAGG TAAGGCCGTA AGCACGGTAT
TCGATCAAGA TGAGTTAGCC AAACAATTTG TTCGTTGCTA CGAATCTCAA ATATTTTCTC CCACTCAGTA CCTTATCATG GAGTTCCAAG GCCATTTCTT
TGACTTAAAA ATTAGAAATG TCCAAGCAAT CGATTTGGGT GATATTGAAC CAACCTCCGC TGTTGCAACT GGGATAGAGA CAAAGGGAAT TTTGACAAAA
CAAACACAAA TTAATTTTTT CAAAGGAAGA GATGGTTTAG TTAATTTGAA ATCATCAAAT TCATTAAGAC CAAGATCAAA TGCTGTGATC AGACCGGATT
TCAAGTTTGA AGATTTGGGT GTCGGTGGTT TGGATAAAGA GTTTACTAAA ATTTTCAGAA GAGCGTTTGC AAGTCGAATC TTTCCTCCTT CAGTTATAGA
AAAACTGGGT ATTTCTCATG TTAAAGGTTT GCTATTGTAC GGTCCTCCAG GTACTGGTAA GACCTTAATT GCAAGAAAGA TTGGTACAAT GCTGAATGCT
AAAGAGCCCA AAATCGTCAA TGGTCCAGAA ATTTTGAGCA AGTACGTTGG TTCTTCAGAA GAAAACATTC GTAATTTATT TAAGGATGCA GAAGCAGAAT
ATAGGGCCAA GGGTGAGGAA TCTTCCTTAC ATATTATTAT TTTCGATGAG CTGGATTCTG TTTTCAAGCA GAGAGGTTCA AGAGGTGATG GTACTGGTGT
AGGGGACAAT GTAGTTAATC AATTGTTAGC TAAAATGGAT GGTGTTGATC AGTTGAATAA TATTTTGGTT ATTGGTATGA CCAATCGTAA AGATTTAATA
GACGGTGCTC TTTTGCGTCC AGGTAGATTT GAAGTCCAAG TTGAAATTCA TTTACCCGAT GAAAAAGGAA GACTCCAAAT TTTCGACATT CAGACGAAGA
AAATGAGGGA AAATAATATG ATGAGCGACG ATGTTAACTT AGCTGAGTTA GCTGCATTAA CAAAAAACTT CTCTGGTGCT GAGATTGAGG GTTTAGTGAA
GAGTGCAAGT TCTTTTGCAA TCAACAAAAC CGTCAACATC GGGAAAGGTG CCACAAAACT TAACACTAAA GATATAGCAA AACTTAAAGT AACAAGAGAA
GACTTTTTAA ATGCACTCAA CGATGTTACT CCCGCTTTTG GGATTAGTGA AGAAGATTTG AAAACATGTG TGGAAGGTGG AATGATGCTT TATTCCGAAC
GAGTTAACTC AATATTGAAG AACGGAGCCC GTTACGTCCG CCAAGTTCGC GAGAGTGATA AATCCAGGTT AGTATCTCTA TTAATCCACG GCCCTGCAGG
GTCCGGTAAA ACAGCTTTAG CCGCTGAAAT TGCTTTAAAA TCTGGATTCC CATTCATCAG GTTAATTTCT CCCAACGAGT TGTCAGGCAT GTCAGAAAGC
GCAAAAATTG CCTATATTGA TAACACTTTC AGAGATGCGT ATAAATCTCC ACTAAACATT CTTGTTATTG ATTCGTTAGA GACTCTAGTT GATTGGGTAC
CAATTGGTCC AAGATTCTCT AATAACATTT TACAAATGCT AAAGGTTGCA TTGAAGCGTA AACCCCCACA AGACCGTCGT TTATTGATCA TGACTACTAC
ATCAGCTTAT TCGGTACTTC AACAAATGGA TATCTTGAGT TGCTTCGACA ATGAGATAGC AGTTCCAAAT ATGACCAATT TAGATGAATT GAACAACGTC
ATGATAGAAT CAAACTTTCT TGACGATGCT GGTAGAGTTA AAGTTATTAA TGAATTATCA AGGAGCTGTC CTAACTTCAA TGTCGGTATT AAAAAGACCT
TGACCAACAT TGAAACCGCA AGGCACGATG AAGATCCCGT GAACGAGCTT GTTGAGTTGA TGACCCAATC CGCATAA