Sign In

gene : SPT7

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene347
Name WN66_00342
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_00342
standard_name SPT7
Note YBR081C~SPT7,GIT2~Verified
description Subunit of the SAGA transcriptional regulatory complex; involved in proper assembly of the complex; also present as a C-terminally truncated form in the SLIK/SALSA transcriptional regulatory complex
Dbxref SGD:S000000285
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 407835
End Position 411833

Sequence: 3999bp

Add 1kb Flanking
ATGACTGAAA GAATACCAAT AAAGAATTAT CAAAGAACAA ATGCCAAAGC TTTACTTAAA TTGACTGAAA AACTTTTTAA CAAGAACTTT TTTGATCTCT
ATTTAACCTC TCAGCAATTG GTCGTTCTTG AATACCTGCT GTCGATTTCA AGTGAAGAAG ACAAACTGAA AACATGGGAC TATTTCTTAA AGGGAAACAT
AGCATTAAAT GTCGAAAAAT CATTTCCATT AACCCAAGAA GAAGAACATC ACGGAGCGGT CTCTCCTGCC GTTGACACAC GATCAGATGA TGTATCATCA
CAAACAATTA AGGACAATAA CAATACTAAT ACCAACACCA GTATCAGCAA TGAAAATCAT GTTGAAAATG AAATTGAAGA TAAAGGCGAT AACGCAATAG
CAAATGAAGA TAATTTTGTG AATAATGACG AAAGTGATAA TGTTGAAGAA GACTTATTCA AATTAGATCT AGAGGACTTG AAGCAGCAAA TAAGCGGAAC
AAGGTTTATT GGAAACTTAT CCTTGAAAAT CAGATACGTC TTGTGGCAGT GCGCCATAGA TTATATATAC TGTGATCGTA ATGAGTTTGG TGATGAAAAT
GATACAGAAT ACACCCTATT AGATGTTGAA GAGAAGGAGG AAGAGGAAAT TGGTAAAAAT GAGAAGCCAC AAAACAAAGA AGGTATTTCG AAGTTCGCCG
AGGATGAAGA TTACGACGAT GAAGACGAGA ACTATGATGA AGACAGTACA GACGTAAAAA ATGTCGATGA TCCTCCAAAA AATGTCGATT CTATTTGCTC
TTCTAATATC GAAATTGACG ATGAACGACG CTTGGTGCTA AATATCTCAA TATCAAAAGA AACACTGTCA AAGTTAAAAA CAAATAATGT AGAAGAAATT
ATGGGAAATT GGAACAAAAT TTACCACAGT TTTGAATACG ATAAAGAAAC TATGATAAAG CGATTAAAAC TTGAAGAAAG CGATAAAATG ATAGAGAAAG
GAAAGAAGAA ACGAAGTCGA AGTGATTTAG AAGCAGCTAC CGATGAACAA GATCGCGAAA ATACAAATGA TGAGCCAGAT ACTAATCAAA AATTGCCCAC
TCCTGAAGGT TCAACATTCA GCGATACTGG GAACAAGCGC CCCAAACAAA ATAATTTAGA TTTAACAGTC AATCTAGGCA TCGAAAATTT ATCATTAAAG
CACCTTCTAT CATCTATCCA GCAAAAAAAA TCCCAATTAG GAATATCTGA TTACGAATTA AAACATCTGA TTATGGATGT CAGAAAAAAT CGGTCAAAAT
GGACATCAGA TGAAAGAATT GGGCAAGAGG AATTATACGA AGCCTGTGAA AAGGTTGTTT TGGAACTTAG AAACTACACT GAGCATTCTA CACCATTTCT
GAATAAAGTG AGCAAAAGAG AAGCCCCCAA TTATCATCAA ATCATCAAAA AGTCCATGGA CCTGAATACT GTTTTAAAAA AACTGAAAAG CTTTCAATAT
GACTCCAAAC AAGAATTTGT AGACGATATT ATGCTAATAT GGAAAAATTG TTTGACCTAT AATTCAGATC CTTCACATTT TTTGAGAGGG CATGCTATTG
CTATGCAGAA GAAATCTCTT CAGTTGATTC CCATGATTCC AAATATCACA ATCCGAAACA GGGCTGATTT AGAAAAGGAA ATTGAAGATA TGGAAAAAGA
CAAAGACTAC GAATTAGATG AGGAAGAGGA AGTTGCTGGT TCTGGAAGAA AAGGATTGAA TATGGGAGCT CATATGTTGG CCAAAGAGAA TGGCAAGGTG
TCAGAAAAAG ATAGCTCTAA AACCGTCAAG GATGAAGCAC CAACCAATGA TGACAAACTA ACTTCTGTCA TCCCTGAGGG GGAAAAAGAG AAAGATAAAA
CTGCTTCATC TACTGTAACG GTACACGGAA ATGTAAATAA GAACGAAATA AAAGAAAATG GGAAAAATGA GGAGCAAGAT ATGGTTGAGG AAAGTAGTAA
GACTGAGGAT GCATCAAAAG ATGCTGATGC TGCCAAAAAG GATACGGAAG ACGGACTACA AGATAAAACT GCAGAAAATA AGGAGGCTGG GGAAAATAAT
GAAGAGGAAG AGGATGATGA TGACGAAGAT GAAGACGAAG ACATGGTCGA CTCCCAATCT TATTTACTTG AAAAGGATGA CGATAGAGAC GATTTGGAAA
TATCCGTGTG GAAAACTGTA ACTGCCAAAG TTCGTGCGGA AATTTGCTTA AAAAGAACTG AATATTTTAA AAATGGAAAA TTAAATAGTG ATTCAGAGGC
GTTTTTGAAA AACCCACAAA GAATGAAAAG GTTCGACCAG CTTTTTCTTG AATATAAAGA GCAGAAAGCT TTAGAATCAT ATCGTGAAAA AATAGAGCAA
AATTCCATTA TGAAAAATGG CTTTGGAACA GTACTAAAAC AGGAAGACGA TGACCAATTG CAGTTTCATA ATGATCACTC TTTAAATGGA AATGAAGCTT
TTGAAAAGCA ACCCAATGAT ATTGAGTTAG ATGATACCAG ATTCCTACAG GAATATGATA TTAGTAACGC CATTCCTGAC ATAGTATACG AGGGAGTAAA
TACTAAAACA TTAGACAAGA TGGAAGACGC TTCCGTGGAC CGCATGCTTC AAAATGGTAT CAACAAACAA AGCAGATTTC TGGCTAACAA GGATTTAGGA
CTAACACCTA AAATGAACCA AAATATCACA CTGATTCAGC AAATTAGGCA CATATGCCAT AAAATATCCC TGATCAGAAT GTTACAGAGC CCTTTATCGG
CTCAAAACTC CAGAAGCAAT CCCAACGCTT TCCTTAACAA CCACATTTAT AATTACACTA TTATTGATGA CTCACTCGAT ATTGATCCGG TGTCACAGCT
TCCAACGCAT GATTACAAAA ACAACAGGGA GCTGATATGG AAATTCATGC ATAAGAACAT ATCTAAGGTT ACTATGGCCA ATGGGTTTGA AACTGCCCAT
CCATCAGCAA TAAACATGCT TACTGAAATC GCCGGGGATT ACCTATCTAA TCTGATAAAG ACTTTGAAGC TTCATCATGA AACTAACTCC TTAAATAGAG
GAACAAATGT GGATATGCTG CAAACAACAC TGTTGGAAAA CGGTATCAAC AGGCCAGACG ATCTATTTTC CTATGTTGAA TCTGAATTTG GTAAAAAAAC
TAAGAAACTT CAGGACATCA AACAGAAACT AGAAAGCTTT TTGAGAGCCT TATTAAGGCC AACTTTGCAG GAGTTGTCCG AGAGAAACTT TGAAGACGAG
AGCCAAAGCT TTTTTACAGG TGACTTTGCC AGCGAATTGA CTGGTGAAGA TTTCTTTGGT TTTAGAGAGC TTGGATTAGA AAAGGAGTTT GGAGTTTTGA
GTTCATCTGT TCCATTACAG TTACTGACCA CTCAGTTTCA AACTGTTGAC GGGGAAACCA AAGTGCAGGC CAAAAAGATC CAACCGGAAG AATCAGACAG
CATTGTGTAT AAGAAAATTA CAAAAGGTAT GCTGGATGCT GGTTCATTCT GGAATACTCT ACTTCCCCTA TTACAAAAAG ATTATGAACG TTCCAAGGCC
TATATAGCAA AGCAAAGCAA GTCATCTGCA AATGATAAAG CCTCAATCAC TTCCACAGAA GACCATTCTT TCGCTTTACT AGAAGAGGAT CAGTTTGTCT
CAAAGAAAAC CGCAACGAAG GCAAGATTAC CTCCTACTGG TAAGATAAGT ACCACATACA AAAAGAAACC GATCGCAAGC GCGTTTATAC TTCCAGAAGA
AGACTTGGAA AACGACGTAA AAGCGGATCC AACAACAATT GTAAACGCCA AAGTGGGTGC AGAAAATGAT GGAGATTCTT CCTTATTTTT GCGAACGCCT
CAACCTTTAG ATCCTTTGGA TATGGATGAT GCTTTTGATG ATACCAATAT GGGCAGCAAT AGTTCATTTA GCTTGAGCCT TCCTCGCCTT AATCAATAA