Sign In

gene : -

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3396
Name WN66_03350
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03350
Note YJL206C~Uncharacterized
description Putative protein of unknown function; similar to transcriptional regulators from the Zn[2]-Cys[6] binuclear cluster protein family; mRNA is weakly cell cycle regulated, peaking in S phase; induced rapidly upon MMS treatment
Dbxref SGD:S000003741
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 53544
End Position 55820

Sequence: 2277bp

Add 1kb Flanking
ATGACGCCGA AAGAATCTGG AAAGCCTATT TCGTGTGCAA TGAAGAAGTT GAAAGGCAAG AGATCTAAGA TTTTGGTTTT ATCTAGAGAT GCGGGCACCA
ACGAATTGAA GCCAACGAAA GGAAGAGCAC ATCGAGCTTG CATAGCTTGC AGAAAGAGGA AAGTACGGTG TAGTGGTAAT ATACCATGTA GACTTTGCCA
GACTAATAGT TACGAATGCA AATATGATCG CCCCCCACGG AACTCATCGG TATTTGATAG GGAAGTAAGC GATGATAGTT CCTTATATGC ACAGAGAGCT
TCCCACGAAC GGGAAGATAG CAAGGGCCCT ATAAGTTCCA TTGATTACAA AAAGGTTGTA GAGACGATCT TTCCACCTGA AACACTCCGT CAAATACTTG
CTTCTTCTTC TTTTAACAGC CAGAATTTTT TGGATACTAT TAAAACGTGT CTACTTCAAG GACAATTAAA TGTTAATCAG GTAATACGTC AAAGTCTACC
AAAAGATACG CCTTGGCACA TGCAAACAAG TGTTCCATTA CCACCCAGAG AGATTGCCTT GAAATTTATT CAAAAGACTT GGGATTGTGC CTGTGTGCTA
TTTAGGTTCT ATCACAGACC TACTATCATT TCTATCTTGG ACTCGATATA CGAAGCAGAA AAACATGGCA AGCAATATAC TCCAGAACAA GTGAAAACAC
AACCTTTAAT TTATTCTGTT TTAGCAGTCG GAGCCCTTTT TTCTAAGGAA GATCTCAGCA AGGATAGTAA AGCAACTAGG GAATTTTACA CTGATGAAGG
CTACAGATAC TTTTTAGAGG CCAAAAACTC TTTGGACTTT TCTAATATTA CTGACATCTA TTCCATTCAA GCTATATTTA TGATGACGAT CTTTTTGCAA
TGTTCAGCAA ACTTGAAGGC TTGCTATTCG TTCATTGGTA TCGCTCTGCG TGCTGCGTTA AAGGAAGGTT TACACAGGCG GTCTTCCATA GTTGGTCCTA
CTCCGATTCA GGATGAGACA AAAAAAAGGC TCTTTTGGTC TGTGTACAAA CTAGATCTGT ACATGAATTG TATTCTTGGT TTTCCAAGCG GTATCGACGA
ATCTGATATC GACCAAGAGT TTCCTCTAGA CGTCGACGAT GAAAATATAT CTACTATTGG AATAAAGTTT CAAGATTGGC GAACGATAAG TTCCTGTGGA
ATGAATAATA AGCATACAAA GCTTATTTTA ATCATGTCTC GGATCTACAA GCTAATGTAC TCTTTGAGAA GAAAACCATT AGAAGAGGAT TCTAGGACGC
AGATTGTATC GTTGAACGAT CAATTAGATA ATTGGTATGC CCAATTACCA GATATTTTGA AGGTTGACAC AATACGCTAT CATCAAACGC AACCACCTCT
AACTGTTTCC GCAAATGATA GTAGTTCTCC ATACACTAAA CCTAAGAAAT TATTATATCT GGACTTCCTT CTATCCAAAA TCGTACTCTA TAAACCATTC
TACCACTATA TTTCTATAGA CCCGTTAGAT ATCCCAGAGT TCCAATTTCA AATTCACATG GCGGAAAACT GTATTGAAGT TGCCAAAAAA GTTATTCAAT
TATCTTATGA AATGATTACG CAAAACCTTT TGAGTGGTAG CTACTGGTTT TCCATTCATA CAATCTTTTT TAGTGTTGCT TGCCTCAAAT TTTATGTCTA
CCAAACAGAA AAGGGCCTGA TACGAAATGG GAAGGTTGAT TCGGATATTT ATAACGCTAC GCAGCTTGGC AGTGAAATAT TATCACTTTT GAAGGGTGCT
TCAAATGCGA GTAAACGTAC TTTTGAAGTA TTGAACCAAT TGTTCAAAGA GTTTAACGAG AAGACCTCTG TATTATCTGA ACAACTTTTG AATATAGTTA
AATTGCAACG GCAAGAAAGT AGTGGAGCTT TAGTGCCCCA GTTGCAAACA AATAATAATT TTACGAAGTG CCAAGGAGAA TTACATCATG GACAGCAGCA
TCACCAAACT CCAGCCACGA GTCTTCGTTC CATTCTAAAT CTTCCACAAG GGGAAGCTGA TCTAAAGTTT CAGAATACCA ATAATGAGAG CCATACAACG
ACAGCTGCAC AAGAAGAATA CTTAGATAAA CTTCTAGCAG AATTTGAGGA ATTTGACTAC TCAATTAACA GAGTATTACC TGATGTCATC GATTTTTCAG
CACTAATTGG CCAAGATTCT TCTGCCAACA ATCAAATATT TTCCTCAGAA TTCAGCTCTG ACCCAACAGT AAATTGA