Sign In

gene : -

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3478
Name WN66_03429
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03429
Note YJL132W~Uncharacterized
description Putative protein of unknown function; localizes to the membrane fraction; possible Zap1p-regulated target gene induced by zinc deficiency; YJL132W is a non-essential gene
Dbxref SGD:S000003668
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 193985
End Position 196237

Sequence: 2253bp

Add 1kb Flanking
ATGAGTATAA TTAGTTCTTG GTTACTTGTC TCTATTATTT GCTTAACTAC TTCTATTGTA ACAAAATTGC AAGCTGCTGG AGTTACTACC CATCTATTTT
ATTTAACAAG AGGTGCTCCC TTAAGTTTAA AGGAAAACTA TTATCCTTGG TTGAAAGCTG GTTCTTTCTT TCCGGATGCT TTGTACTCAT GTGCACCTTC
AAATAAGGAT TGGTCTGATT TTGCAGAATT CACTCATTGG CCCAATTTCT TAATGATTGC AGTATCTTAT TGGCAGCAGA AGTATGGTCA GAACTATCGA
CTTCGGGGAT CTCAGGGCTC ACTCGCACTA AAGTCATTTT TAATAGGGGT ATTCACTCAT CAGATAGTTG ATGTTTCCTG GCATTCGTTA GTTACCGATT
ATAGAATGCA CGGGCTACTC CGAGTTCTCA GCGAAACAGA ATTTGATGGA GATATTGAAA CTGCTCATAC GTTTTTAGAC GTTATGGGTG AATTCCTCAC
CTTAAATAAT ATAATCCGTG ACAATAATAA TAACGAAAAT TGGGATTTTT TAACTCGCTC TGATTGGAAA TTGCCCAGAG AAGAGGATTT AATGGAAATT
ATAAGGAAAG CTGGACTTTC AAAGGAAAAG TTGTCCTACG CAGAACTGGA ATTTTGCGTT AAAAGAGGAA TGGCAGCGGC TATTAGTGAA GGGTACCTAT
TCCGCTCTCA AAGAAACCAA TTGTTAACTA ATATTTACTC AACATCCCCC AGGGCTAATG ATCTAATACT GAATCATTGG CTAGGAGGGC AGTCCAATTT
GGTTGCAATG CTCCAAAGAT GCGTGCCTTT CTTCGAGACT TTGTTTCATG AAGAAAATAC TAATGAAGCT CAAGCAGAAG AACTGAGATT ATGTGCTAAT
TTACCGCCGG TATCACAACA ACGGATAAAT GCACGACCTT TGGTCTCTTC ATTAAAAGCA CGTAAGGGAA ATAGCCACAT TGTCGTATCT CCCATGAAAT
CATTTTCCAA TTTTGGCACA AGCTTGACTA TGGGAAAATT TCGAGAAGAC AACAAGGATT ATCTCGCTGT AAGTGCACCA CTTGAAGACA CAGTTGGTGC
AATCTATATA GTTCCATGGG ATATTCTAAC TGTAGCAAGA AAAGAGGATT TTAGCATTTT ACAACCCATC ACTGCCATGT ACGGTTCAAA GGTCGGGACA
TACAAGGCAA GTGATGTTGA CTACCTACTC GTTTCACAGC CTGGTACCTG TACAATCGAC TTTTACTTCA AAGGAGTAAA AATACTGACA ATCAAGGATG
AGACCACCGA AGAAGCACAT CAGTTACAAT TTGCTGTAAC AGGTAATTTT TATGATGATA AGATTCCTGA TTTGGTGGTG TCAAGCCCAA GTTATGGTGC
CAACGAAACT GGAATTGCAA CATTTATCCC AGGATCTTCC ATAATAAGCT ATTTGATCAA TTCAGACAAA TATCAAGTAG TTGATATCTC AACTTTTAAG
GGCATTATCA ACCTTGACGG GTACCCTATG AATATACCAT TTCAGCATTT CGGCGCAACA ATTCAGATAT CTGACACGAC TGACAAACAA AAGCTAATAT
ATATTACATG TCAAAGTCTT GGTACTGTTT TTGTTTATTC GAGTAATGAT TTACACGATT TGTCCATCCC AATATATTAT ATAACGAAAA ATGGCGTCAT
TCCAGCAAAG GACAGTGACC ACGTTGAGTG GCATATAATT CCGTCAAAAG AACATGGTAT GTTCGGTGCA GCCATATATT CTTGGAATTT TGAAGGTATG
AGTTTTGTAG CCGTATCTCA ACCAATGTTT GACACTGTGT TTATATATAT TGAGAAGTCT GGGCAAATAG AGTTTTTCTT AAAACTGGTT CTAAAGATTA
AGACAAAATC AGATTCCATC CCGGATGAGT TTGGTTCATC TTTGCTGTTT AATGACGAAG AAAAGAAATT GTACGTTTCC TCCCCAGGCA GTTTCGATGC
AAGAGGAAGT ATATGGAAAA TTAGTATGGA TGAGCTATTA AAGGTGGGAA ACGATCCGAA GCGCAAAACC CTTTTGATTG ATAATTTAAG GCATCTCATG
CTCATAAATC CTGACAAAAG TAGCAAGGGT GTGTCAAATT TTGGTAATAG CATGATTTTG GGTCCCCAAA ATCACCTTAT AGTAGGCATT CCCCAATATG
GGTATGGAAA TTTTGATCAC ATGCAGCTAA CCGGTAGAAT CTTGGTACTT TAA