Sign In

gene : -

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3505
Name WN66_03455
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03455
Note YJL107C~Uncharacterized
description Putative protein of unknown function; expression is induced by activation of the HOG1 mitogen-activated signaling pathway and this induction is Hog1p/Pbs2p dependent; YJL107C and adjacent ORF, YJL108C are merged in related fungi
Dbxref SGD:S000003643
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 250178
End Position 252490

Sequence: 2313bp

Add 1kb Flanking
ATGGACGGTA GAAATGAAAA ACCAACCACT CCTGTGTCAG ATTTTCGGGT GGGAAGCTCC GAGCAAAGTC AAGCGGGAGT GAATCTTGAA GATAGTAGTG
ACCATCGCAC TTCCAATTCA GCCGAGAGCA AAAAAGGCAA TTTAAGTGGT AAAAGCATCA GTGATCTAGG TATTTCTAAT AATGATAACA AAAATGTAAG
ATTCACTGCT GATACGGATG CTCTAGAAAA TGATTTGTCT TCAAGATCTA CAGAAACCAG CGATAATTCT AAGGGCACAG ATGGACAAGA TGAACAAGAT
AGGCCTGCTC GCCACAAGAG GAAGCCTAAA GTTTCTTTCA CACATTTAAG GAACAATGGT AAGGATGGAG ACGATGAGAC GTTCATCAAG AAGATAATAA
ATAACCTGAC TGGAAATCAA GGGGGTTTGG TCCCTGGCTT GGCACCAATA CCTTCAGAAA ATGAAAATGG GAAGAATGAT ATAGAAAAAA ATAACCGTAA
TGAAGAAATT CCCTTATCCG ATCTAGCTGA TGCGTCTAAA ATCGTAGACG TTCATGAGGG CGACGATAAA GAAAAACTGG AGGCTCTCAA ATTAGAAGGT
GACGTAAATT GTACGTCGGA TGGCGAAACG TTAGGCTCAA GTTCAAAAAA TTCATTTCTG GCGCCTGCAG TGGATCATTT TGATGATTAT GCGGAAAACA
ATTCATCCGA CGATAACGAA GGGTTTATTG AAACCTCCAC ATACGTACCC CCTCCATCTC AAGTGAAAAG TGGAGTACTA GGGTCATTAT TGAAACTTTA
CCAAAATGAA GATCAAAATT CAAGCTCAAT CTTTTCAGAT TCACAAGCTG TAACAACAGA TGATGAAGGT ATTTCTTCTA CTGCTGGAAA CAAAGACGTA
CCAGTTGCCA AGGGTAGCAG ATTACAAAAT TTAAAAGGCA AGGCTAAAAA AGGCAGAATG CCTAGACTGA AGAAAAGACT AAAAACTGAA GCGAAAATTA
CGGTTCACAT TGCAGACATT TTACAAAGAC ACCGGTTCAT CCTACGCATG TGTAGAGCTC TTATGATGTA TGGTGCTCCG ACGCATAGGC TTGAAGAATA
TATGGTTATG ACTTCTAGAG TCCTTGAAAT AGATGGTCAG TTTTTGTATC TTCCAGGTTG TATGATTGTT TCATTTGGTG ATGCAACAAC AAGAACTTCC
GAAGTTCAAT TGGTTAGGTG TACTCAAGGT CTAAACCTTT GGAAGCTGCA TCAAGTTCAT GCCGTTTACA AAAGAGTTGT CCATGATACC TTAGGTGCCG
ATGAAGGTAA TGCTTTACTC GATCAAATTT TGGCTGACAC GAATCTATAT CCACCTTGGA TGTGTGTTCT TTTATATGCA TTTTGTTCCG CTATGGTCAC
TCCGTATGCC TTTGGTGGCG ATTGGGTAAA CCTGGCAATC TCATTTTTTA TGGGGCTTTG TGTGGGGTCA TTACAATTTA TTCTTTCACA AAAGTCATAC
ATGTATTCAA ACGTCTTCGA AATTTCTGCA TCTATTGTCG TTAGCTTCTG CGGTAGAGCT TTTGGCTCTA TCCCTCGTTC TCACATCTGC TTTGGTGCAG
TTACACAAGG CTCATTGGCA TTAATCCTGC CAGGTTATAT TATTCTGTGT GGTGCACTAG AACTGCAAAG TCGAAGCCTG GTTGCTGGCG CGGTCCGTAT
GTTCTACGCC ATTATTTATT CTTTGTTTTT GGGTTTTGGC ATAACATTGG GCTCAGCTTT GTTTGGATGG ATGTATCACA ATGCCACTAA CGAAATTTCA
TGTCCTCAAT TAATTTCTCC GTGGTTCAGG TTCCTCTTCG TTCCAGCGTT TACCATTAGT ATCTCGTTAT TAAATCAAGC ACACATCTCA CAACTGCCAG
TTATGGTCTT CATTTCTTGC ACCGGTTATG TCGTAACATA TTGGGCCGGT AAGCATTTTG CGAATTCGAC AGAGTTTACT GCCGCCTTAG CTGCATTTGT
CATAGGTGTT CTAGGTAATC TATATTCCAG AATTTGGAAA GGTTTAGCGG TATCAGCTAT GCTTCCCGCA ATCTTCGTTC AAGTGCCATC TGGTATTGCT
TCACAAAATT CGTTGTTGTC TGGGTTGCAA AGTGCAAATA CAATTGTTAA TGCTAATGAA ACCATTACGA CAAGCACCTC CGATCCATCG TCCTCAATGT
CATTTGGTAT GACAATGATT CAAGTTTGTG TCGGTATTTC TGTGGGACTA TTTGCTTCTT CACTCTTTGT CTATCCCTTT GGTAAAAAGA AAACTGGTCT
TTTCAGTTTA TAA