Sign In

gene : -

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3545
Name WN66_03495
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03495
Note YJL070C~Uncharacterized
description Putative metallo-dependent hydrolase superfamily protein; similar to AMP deaminases but lacks key catalytic residues and does not rescue purine nucleotide metabolic defect of quadruple aah1 ade8 amd1 his1 mutant; may regulate purine nucleotide homeostasis as overexpression in an AMD1 strain grown in adenine results in greatly reduced GDP and GTP intracellular levels; not an essential gene; YJL070C has a paralog, YBR284W, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000003606
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 340604
End Position 343267

Sequence: 2664bp

Add 1kb Flanking
ATGCAGGCGG TAGAGAGAAG GCCCTCGTTA CTCTTTGACG AATATCAAAA TTCTGTTACT AAGCCTAATG AGACGAAGAA TAAAGAAGCC AGGGTCTTGT
CAGAGAATGA CGGTGATGTC TCCCCATCTG TTTTGAAACA GAAGGAAATA TCAGTCGATG ATATGGATAT GATTTCTTTG CCCACGGAAT TTGACAGGCA
AATGGTTTTA GGTTCACCTA TGTTTTTCGA TCTTGAAGAC GAAGAAAACA AAATTGATCC ACTTCCTTCA GTTTCCCATC ATTATGGAAA TGGAGAAAGT
GACAGCTTTG TCTCATCGTA CACGCCCTCA AATCTGAAAA CGGGTGAAGA AACTAAAGAT CTTTTCATTA ATCCGTTTGA ATTGGTTTCT CAAATGAGAA
AAAGATACAT TGCTGCTTCC AAACAAGATG GCATTTCAAA CATAAAAAAT GACACTGAAA AGTGGTTTTT ATACCCAAAA CCGCTGCCAA AGTTTTGGAG
ATTTGAAGAC GATAAACGAT TCCAAGATCC CTCTGACTCT GACTTAAATG ACGATGGAGA CAGTACTGGG ACCGGAGCCG CTACACCGCA CCGCCATGGC
TACTATTACC CAAGTTACTT TACCGATCAC TACTACTACA CAAAATCTGG TTTGAAAGGA AAAGGAAATA TAAAAGTACC ATACACCGGT GAATATTTCG
ATTTAGAGGA TTACAAAAAA CAATACATTT ACCATTTAAG TAATCAGGAA AATACGCAAA ACCCACTTTC ACCTTATTCT AGTAAGGAGG AGTCACTAGA
GGAAGAATTT TTAACAGATG TGCCTACGTT TCAAGAATTT AGGGATGATT TTGCATACAT AATAGAATTA ATCCAATCTC ATAAATTCAA CGAGGTTTCA
CGAAAGCGAT TATCTTATTT ATTAGATAAA TTTGAATTGT TTCAGTACCT AAACTCTAAG AAAGAAATTT TAGCTAATAA AAATGTTCCC TACAGAGATT
TTTATAATTC TCGTAAGGTA GATCGAGACT TGTCTTTAAG TGGTTGTATT TCTCAACGTC AATTGAGTGA ATATATATGG GAGAAAATAA ATTTAGAACC
TGAAAGGATA GTTTATCAAG ACCCGGAAAC GTCAAGGAAA CTCAGTTTGA GAGACATTTT TCAGTTTGGT TGTTCTTCTA ATGACCAACC CATTGCGATT
GGGTTGAAAT TGATTGATGA TGAATTCTTG GATTGGTATA GAAATATTTA CCTAATAGAT TACCATCTAA CTCCTAACAA AGTAGCCAAG TTGGTCGGCA
AAGAAATGAG GTTTTACCTA TTAGCCAAAG TGTTTCTGGA GTTTGATAAT TTCATTGAAG GTGAGTACCT AGCAGAAATT TTCATAAAAT ACGTTATTCA
TATCCTCGAA AAATCAAAGT ACCAATTGGC CCAAGTATCA GTTAATTTTC AATTCTATTC CAGTGGTGAA GACTGGTACA AGAAATTTTC TCAATGGTTG
CTACGATGGA AGCTAGTATC GTATAATATC CGCTGGAATA TACAAATTGC CAGGATTTTT CCCAAACTAT TCAAGGAAAA TGTCGTGTCA AATTTCCAGG
AGTTTTTGGA TCTTATCTTC AATCCTTTAT TCACTCTGGA AAAGGAGCAG TTACCAATAG ATTCATCTGT AAATACTGAT ATCATTGGTC TGCAGTTTTT
TTTATCAAAT GTGTGTTCTA TGGATCTGGT CATTAAAGAG TCGGATGAAT ATTACTGGAA AGAATTTACT GATATGAATT GTAAGCCAAA ATTTTGGACA
GCACAGGGTG ACAATCCAAC TGTTGCGCAT TACATGTATT ATATTTATAA AAGTTTAGCG AAAGTTAATT TTCTGCGGTC ACAAAATCTT CAAAATACAA
TCACCCTGAG AAATTATTGT TCTCCACTAT CCAGCAGAAC TTCCCAATTT GGAGTGGATT TGTATTTTAC AGATCAAGTT GAATCGTTAG TGTGCAACTT
ACTGCTTTGT AATGGTGGTC TGCTACAGGT AGAACCGCTT TGGGATACTG CAACAATGAT TCAATATTTA TTTTATCTCT TTCAAATACC CATTTTAGCT
GCGCCATTAT CATCTGTTTC ATTACTGAAT TCGCAAAAAT CGACCTTTTT GAAGAATAAA AACGTGCTTC TAGAACATGA TTATTTGAAA GACCAGGAAA
CAGCCAAAAT CAATCCTTCT AGAGATATCA CTGTGGGCGA ACAAAGATCA TATGAGACAA ATCCTTTCAT GAAAATGTTT AGGATGGGAC TAAAAATTTC
TTTATCATCA AAATCGATTC TTTACAATAG TTCATACACG CTAGAACCTC TCATTGAAGA ATACAGTGTA GCAGCAAGTA TTTACTTGCT GAACCCAACA
GATTTGTGCG AGTTGTCGCG AACAAGTGTG CTATCTAGTG GCTATGAAGG TTGGTACAAG GCTCATTGGA TTGGCGTTGG AGTTAAAAAG GCGCCTTACT
TTGAGGAGAA CGTGGGTGGG ATAGATAATT GGTACGATAC AGCGAAAGAT ACCTCGATAA AGCACAACGT TCCGATGATT AGAAGAAGAT ATAGAAAGGA
GACATTGGAT CAAGAGTGGA ACTTCGTTCG GGATCACTTT GGAGTAATTA ACTCCATTTG GTAG