Sign In

gene : MHP1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3580
Name WN66_03530
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03530
standard_name MHP1
Note YJL042W~MHP1~Verified
description Microtubule-associated protein involved in microtubule organization; involved in assembly and stabilization of microtubules; overproduction results in cell cycle arrest at G2 phase; similar to Drosophila protein MAP and to mammalian MAP4 proteins
Dbxref SGD:S000003578
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 393487
End Position 397683

Sequence: 4197bp

Add 1kb Flanking
ATGGACTCCA AGGACACGCA AAAGTTGCTT AAGGAGCACC GAATCCCCTG CATCGACGTT GGATGGTTGG TCAGGCCCAG TGCCTCCACC ACCAAGAGCT
CCAGACCAGG GAAATCCGAG TCCAAGGCCA ACAGTGTGGC TCCTGACATC CAGATGGACA CTGCTCGCCC GCCCGTTTTC GAAACGTCTG TAGACTCTTC
CAGCAGCATT CTTTCTTCAA ACGATAAGGG ACGCCGTCAC TCCGTAGCTG CGAGCTTGCT AATGGATAAT CAGCGTGCTA ACGCTGGGTC TACATCCGTT
CCCACAAACA TTCCTCCCCC TAGGGGTAGG TCGAAGTCAG TGGTGGAGAC TAACCTGTCT AACGTTGAGG CTGACTCCGG ACATCATCAC CACCACCGCC
ACCACCATCA CACGGAAGAT GCTCCTGCAC CTAAGAAGGT CGGATTCTTT AAGAGTCTGT TTGGCCATAG GAAGAAGGAT CAGGAACAAC AGGAGAAGGA
ACGAGAAAGG AAAGAGCGCT CACCCTCTCC GACTCACGTG GACCGTGGCG CGGCCATAAG AAGAGAAAGA ACGGCTACCA TATCTGCGGA ATCACCACCG
CCTTTGCAGT ACAATGCTCC ACCCTCTTAT AACGATACTG TGGTACCGTT AACAAGATCC AAGACGGAAT CAGAAGTGTA TTACGAAAAT CATCCGCAAA
GCTACTACCA TGGCCGTATG CGCACATACC ACTCACCAGA AGAGGGTAAA GTCGACGGAA CTTCCCCCGC AGACGATCAT AACTATGGCG GCTCTCGACC
TGATCCTAGA TTAATGGATT TCTTGCGCTA CTACAAATCT AAGGATTACA AATTAGCCGC CTTCAAAGAA GGGAACTTTA TTAAGTCATC TGCGTCTCCC
ACAACCAAGA AAAATAGACG CGCTTCGTTC TCATTACATA ACGACAAACC ACAACCTGCC AAATCACTTG CTCACCAGAA ATTTGACGCT AAGGGAAGAC
CCATTCCGCC GCATCCCGAC GCACCCAAAT TGCCTTCCGC CTTCAGGAAG AAGCATCCAA GCAACGCATC GATAGTAGAC ACAGTGGATT CCAATTCGGA
CGTTTCCTCG TCAGCGCAGA ATAATAATCA GACACCTTCT TCTCATAAAT TCGGCGCCTT TTTAAGGAAA GTTACCTCTT ATGGGAACAA CAACAACAAC
AGCACCAATG CCTCCTCCCT TTCTGCAAAC GTCAATAATC CAGACACTTC ATCGACGTCC CTATGGTCTT CTAGTTCAAT GGAGTTCGAC CCTTCAAAGA
TAACCACCGT CCCCGGCCTC GAGAATATAC GGCCCTTGAA ACACGTCTCC TTTGCTACGA ACACCTATTT CAACGATCCT CCACAACAAA TATGCAGTAA
AAACCCTCGT AAAGGTGAAG TGGAAGTGAA GCCTAATGGA TCTGTTGTCA TTCATAGGTT GACTCCGCAA GAACGCAAAA AAATCATGGA ATCGACTAGT
TTGGGTGTTG TCGTTGGGGG GACCGGGCAA TTAAAACTAT TAAATCCCGA GGAAGACGAC GCAAATGCCA AGAGTAAAGA GGAGATGGCC CCTCAAAAGC
AGAACGAAGT GGAGGCACAC GACGAGGAGG ATAACAATTC TCAAAGGAGA AACATCGTTA TGGCCGCTGC AGAAGCTGCT GCAGAGGCCA GAGCCAAAGA
GGCACCTAAC GAATTGAAAC GTATCGTGAC CAACAATGAA GAAGAAGTCA CTGTCAGTAA GACCGCCAGC CATTTGACCA TCGATAAGCC AATGATTTCA
AGAAGGGGTG CTTCCACATC CTCTTTGGCC TCCATGGTGT CCAGTGATAC CAACGGTACG AACGCAGATG ATGAAGGAGA AATTCTTCCC CCACCTTCTT
TGAAGATACC TCACGACATT GTGTATACCC GTTGTTGTCA CTTGCGAGAA ATTCTGCCCA TACCAGCCAC ATTGAAGCAA TTGAAAAAGG GCTCGACGGA
CCCTATCCCC ATCTTACAGT TACGTAACCC AAGACCTTCT ATGGTGGAAA TTTGGTCGTT CAGCGATTTC TTGAGCATTG CTCCCGTTTT ATGTCTTTCG
TTGGACGGTG TACAATTAAC CGTGCAAATG CTTAGAATAA TTTTGAGTTC GCTGGTTTAC AAACAGCATT TCCAAAAACT TTCTCTAAGA AACACCCCCT
TGGATGAAGA AGGATGGAAA GTTCTGTGTT ATTTTGTCTC CAAGGCCAAG TCTCTGCACT CTATTGATTT GACAATGGTC CCTTCCATCA AGACAAATGT
ACAAAAGCCT TCTAAATCTT CTTTGAAGTC AAAAATTCTG AGAATGCAAT GCAACTTGGA AAATAGATCC GACATGAACT GGGACCTTTT GACAGCTTCT
ATTGCCCTCA TGGGCGGTTT GGAGGAAATT GTCATTTCCG GGGCCAAGAT GAATTCTGCA CAATTCAAAA ACTTCATCCT CGTTGCTTGT ATAGCAACCG
AGAGATTGGG CCTCGCGTAT AATGGATTAT CTAAGAGCCA ATGTGATGAT TTGGCCAAGT GGATGGTTCA ATCAAAAGTG ACAGGTCTAG ACGTTGGTTT
TAACGATTTG AATGGCAAAC TTTCCTCTTT CACCGATGCT GTTTTAGGCA AAATACAAAA AGCTAACGAG AAAAACGTCT TCAAATTTTT ATCTCTAAAT
GGGACAAATT TGAGAGTGAA CGAACACGAC ACTTTTGAGA ATAACGAGGT CTTAAAACTG ATAAGCGTTT TATGTTATTC GGAAAATTTA AAATTCTTGG
ATATATCGAA CAATCCTGCC ATCTTCCCCC ACTGTGTTCC GACGCTGATT GATTTTTTAC CTGTTTTTGT TAATCTTGTC CGTCTGCATA TCGACTACAA
TAATTTAAGT TCCACGAGTG TAGTGATGCT GGCCGAAGTA TTACCCATGT GTTCAAGATT GAATTATTTT TCCATGTTAG GAACGGAATT GGATTTGGCA
TCGTCTAAAG CTCTAGCAGA GGCGGTGAGG AAAAGTTCAT CTTTGATGAC TTTGGACGTG GACTATGTGT ATATGCCAGA GAACATTAAG GAAAAAATTT
CATTATATGC TTTAAGAAAT ATTCAAGGGG AGTTGAAAAG GGTTAATAGT GACGATAAAG ATATCAAAGA TAGCCAATTT TCAAGCCTAC AGGACCAACT
ATCACTTTTA TTAACTGAAA AAGCGGATAA TTCCGAACAT TACAACAAAA TGGTTGAGAA TTTCATGGCC AAAATCGCGT TGGCACGTAT CAAGATTAGT
AAAGTGGTTC ATGATCTTTT TGATTTAAAA CTGAATGGAC AATTAAATTT GGAAGGTAAG GAAGCTTTGA TTAGATTATG CTTCATAGAG GCAAGTTTGG
AAAGAGGCTG TGACCTGCTG AAACAAAGAC ATAACAACAC TTTGAAATCA CCAGAGGCCG TCTCAAAAAG TCGGAAAGGG GGAAATCAAG CACAACCCAA
TTCCGAAAGC TGTCAAAGAA TGTTACTAAG CTCATCTATA TTACAAAATT CAGATCATAT TGCGCTTATG CCATTCGGTA GTGCAATAGT CGAAAAGTCA
AGCCCAGATG CAGAAGATGC CGTCGAATTC AGAGAAGGTG ACGACTCCAA CGTAAATCAC GAAGACGTAC CAGCAAATGA TCAACAATTT CGAGATGAAG
TTGATATCAA AAACAAATAC TCTATCATTA AAAGAGAACT AGAACACGAA AAGCTTGTCG GTGGTGGCGA TTTGCCAGTG GACAAAGAAA TCTTAAATCG
TGCCGCACAA TCCTTAGATA GTGACCAGAT AAAGGAATTT CTGTTGAAGA ATGACGTCTC TACTATCCTT GGCGTCATTG ATGAACTGCA TAGCCAAGGG
TACCACTTGC ATCATATTTT CAAAAAACAG GGAAACCAAG AAGAGACCGC GTTCAGAACA AAGGATGAAC AACAGTCCTC CCAATCCAAT GATTCAAGTG
CTAATGCGTC CCCTACCACT GATCCGATAT CCACAGGCTC CAATACTTCT AGAACGAACG ATAATGCTCA TATTCCTCCG ACCGATGCGC CTGGATTTGA
TAAATTTATG AACAATGCAG AGGAAAATGC CATTGACGCT GCTTATGATG ATGTGCTAGA CAAAATCCAG GATGCGCGGA ACAGTAGTAC TAAATAA