Sign In

gene : TAD2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3589
Name WN66_03539
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03539
standard_name TAD2
Note YJL035C~TAD2~Verified
description Subunit of tRNA-specific adenosine-34 deaminase; forms a heterodimer with Tad3p that converts adenosine to inosine at the wobble position of several tRNAs
Dbxref SGD:S000003572
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 412488
End Position 413240

Sequence: 753bp

Add 1kb Flanking
ATGCAGCATA TTAAACATAT GAGGACAGCT GTCCGTTTGG CTAGATACGC TCTTGACCAC GATGAGACAC CGGTAGCTTG CATCTTTGTA CATACGCCAA
CTGGCCAGGT GATGGCTTAT GGCATGAACG ATACGAACAA GTCATTAACT GGAGTAGCAC ATGCTGAGTT CATGGGGATC GATCAGATCA AGGCGATGTT
GGGCTCCCGA GGAGTTGTTG ACGTGTTCAA AGACATTACT CTATATGTTA CTGTAGAACC GTGTATAATG TGTGCATCTG CTCTCAAGCA ATTAGGCATT
GGAAAGGTGG TGTTCGGTTG TGGCAACGAG AGATTTGGAG GCAACGGTAC TGTCTTGTCA GTAAATCATG ATACGTGTAC ATTAGTGCCC AAGAACAATA
GTGCGGCAGG GTACGAGAGT ATACCGGGGA TCTTGAGGAA AGAAGCAATA ATGCTGCTGA GATACTTTTA TGTAAGACAA AATGAAAGGG CGCCAAAGCC
ACGGTCCAAG AGTGACAGAG TGTTGGATAA AAACACGTTT CCGCCTATGG AATGGTCAAA GTATCTTAAT GAAGAAGCAT TCATTGAGAC TTTTGGTGAT
GATTACAGGA CTTGTTTTGC GAATAAAGTT GACTTGTCCA GTAATAGCGT CGATTGGGAT TTGATTGACT CCCACCAAGA TAATATAATC CAAGAACTGG
AAGAACAATG CAAAATGTTT AAGTTTAATG TACATAAGAA ATCTAAGGTT TGA