Sign In

gene : SUI2

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3634
Name WN66_03584
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03584
standard_name SUI2
Note YJR007W~SUI2~Verified
description Alpha subunit of the translation initiation factor eIF2; eIF2 is involved in identification of the start codon; phosphorylation of Ser51 is required for regulation of translation by inhibiting the exchange of GDP for GTP; protein abundance increases in response to DNA replication stress
Dbxref SGD:S000003767
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 483856
End Position 484770

Sequence: 915bp

Add 1kb Flanking
ATGTCCACTT CTCATTGCAG ATTTTATGAA AACAAATACC CAGAAATTGA CGATATCGTC ATGGTTAACG TCCAGCAGAT TGCTGAAATG GGTGCTTATG
TTAAATTGTT AGAATATGAC AACATTGAAG GTATGATTCT ACTAAGTGAA TTGTCCCGTA GACGTATTAG GTCAATCCAA AAATTAATTC GTGTTGGTAA
AAATGATGTC GCCGTTGTTC TTCGTGTCGA CAAAGAAAAA GGTTATATTG ATTTGTCCAA ACGTCGTGTT TCTTCTGAAG ATATCATTAA ATGTGAAGAA
AAATACCAAA AATCTAAGAC TGTTCATTCC ATTTTAAGAT ACTGTGCCGA AAAATTCCAA ATCCCTTTGG AAGAACTATA TAAGACCATT GCTTGGCCAT
TAAGTCGAAA ATTTGGTCAC GCTTACGAAG CTTTCAAACT ATCCATCATT GACGAAACTG TTTGGGAAGG TATTGAACCG CCATCAAAAG ATGTTTTAGA
TGAATTAAAG AACTATATCT CCAAGAGATT AACACCACAA GCTGTAAAGA TTAGAGCCGA TGTTGAAGTG TCTTGTTTTA GTTACGAAGG TATCGATGCC
ATTAAAGACG CATTAAAATC AGCTGAAGAC ATGTCCACAG AACAAATGCA AGTTAAAGTT AAATTAGTCG CCGCCCCATT ATATGTTTTG ACCACCCAAG
CCTTGGATAA GCAAAAAGGT ATTGAACAAC TGGAAAGCGC TATTGAAAAA ATTACAGAGG TTATTACAAA ATACGGCGGT GTTTGCAACA TTACCATGCC
ACCAAAGGCT GTCACTGCTA CTGAAGACGC TGAGTTACAA GCTCTATTAG AAAGCAAAGA ATTAGATAAT AGATCTGACT CTGAAGACGA TGAGGATGAG
TCAGACGACG AGTAA