Sign In

gene : MHO1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3635
Name WN66_03585
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03585
standard_name MHO1
Note YJR008W~Verified
description Protein of unknown function; inhibits haploid invasive growth when overexpressed; synthetically lethal with phospholipase C (PLC1); expression induced by mild heat-stress on a non-fermentable carbon source, upon entry into stationary phase and upon nitrogen deprivation; repressed by inosine and choline in an Opi1p-dependent manner; highly conserved from bacteria to human; Memo, the human homolog, is an ErbB2 interacting protein with an essential function in cell motility
Dbxref SGD:S000003768
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 485266
End Position 486282

Sequence: 1017bp

Add 1kb Flanking
ATGTCAATAC GTCCAGCAAC ACATGCAGGC TCATGGTATT CCAATAGAGC CCAAGAATTA TCTCAACAAC TGCATACATA CTTGATCAAA AGTACCCTTA
AAGGCCCAAT TCACAACGCC AGAATTATCA TATGTCCTCA TGCCGGTTAC AGGTATTGTG GACCCACTAT GGCCTACTCG TACGCATCGT TGGATTTGAA
CCGTAATGTT AAGAGAATAT TTATCTTGGG GCCGTCGCAT CACATCTATT TCAAAAACCA AATATTAGTT AGTGCATTCA GTGAGCTAGA GACGCCCTTG
GGTAATCTGA AAGTGGATAC AGACTTGTGT AAAACATTAA TACAGAAGGA GTATCCTGAG AACGGAAAGA AGCTGTTTAA GCCAATGGAT CATGACACTG
ATATGGCTGA ACATTCCTTA GAGATGCAGC TCCCCATGTT GGTGGAAACT TTGAAATGGA GAGAAATTTC TTTAGATACG GTGAAGGTAT TTCCTATGAT
GGTTTCTCAT AACAGCGTTG ATGTTGATCG TTGCATTGGT AATATCTTGT CGGAGTACAT TAAGGATCCG AACAATTTAT TCATTGTAAG CAGTGATTTC
TGTCATTGGG GCCGCAGATT CCAATATACT GGGTACGTCG GAAGCAAGGA AGAGTTGAAT GATGCCATTC AAGAGGAAAC AGAAGTGGAA ATGTTAACTG
CTAGGAGTAA ACTTTCACAT CATCAAGTTC CCATTTGGCA ATCCATTGAA ATAATGGACA GATATGCGAT GAAAACGCTA AGTGATACTC CAAATGGTGA
AAGGTACGAT GCTTGGAAAC AATACTTGGA AATCACCGGA AACACCATAT GCGGCGAAAA GCCAATTAGT GTGATACTAA GTGCTTTATC GAAAATCCGT
GATGCCGGTC CTTCAGGCAT CAAATTTCAG TGGCCTAATT ATTCACAGAG TTCTCATGTG ACAAGTATTG ATGATAGTAG TGTCAGTTAT GCTTCAGGTT
ATGTTACTAT AGGATAA