Sign In

gene : ESS1


Annotation Tags

ID gene3645
Name WN66_03595
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03595
standard_name ESS1
Note YJR017C~ESS1,PIN1,PTF1~Verified
description Peptidylprolyl-cis/trans-isomerase (PPIase); specific for phosphorylated S/T residues N-terminal to proline; regulates phosphorylation of RNAPII large subunit (Rpo21p) C-terminal domain (CTD) at Ser7; associates with phospho-Ser5 form of RNAPII in vivo; present along entire coding length of genes; represses initiation of CUTs; required for efficient termination of mRNA transcription, trimethylation of histone H3; human ortholog PIN1 can complement yeast null and ts mutants
Dbxref SGD:S000003778
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 499342
End Position 499854

Sequence: 2513bp with 1000bp flanking sequence

Remove 1kb Flanking
TGTGCAGAAT CTGAGAAACG GTAGAAATTT CATCCATAAG CAGGTTAGTG CTTATCAGCA CGACAAGTTG ATATTTACGT CGATGATCTT ATTTGCCGTG
CAACGGTCCA AGGAGCACGA CTCCTTGCAG CACTGGGAGA CGATTCCAGG CCTGCAAGGT AAGCAGCCAG ACCCTCATCG TTATGAAGAG GCCACTTCGC
TTTTCCAGAA AGAAGTTCTG GACCCACAGA AATTGAGCAG GTATGCCTCA TTGTCCGACA GGTTCCAAGA CGCAACCTCG ATGAGCAAGT ATGTGGATGC
GTTTAAATAC GGAGTCATGG AGTACCAATT CCCCAAGGAC ATGTTCTACT CGGCAAGACA CACCGACGAG CTGGATTATT TCGTCAAAGT GAGACCTCCC
ATCACTACCG TGGAGCACGC GGGCGACGAG TCTTCTTTAC ACAAACATCA TCCGTACAGG ATCCCGAAGA GCATCACTCC TGAGAACGAC GCTCGCTACA
ACTACGTGGC CTTTGCGTAT CTGTCCGATT CCTACCTCCT ACTCACGATC CCGTACTTCC ACAACCTGCC TTTGTACTGC CACAGTTTCA GTGTCTCGCT
CGACCACACG ATTTACTTTC ACCAGTTGCC TCATGTGAAC AATTGGATCT ATCTTAAGAT TTCGAATCCC AGGTCCCACT GGGACAAGCA CCTCGTACAG
GGCAAGTATT TCGACACACA GTCGGGACGC ATCATGGCAA GCGTCTCTCA GGAGGGCTAC GTTGTCTACG GGTCAGAACG AGACATTCGA GCCAAGTTCT
GAGGACAATT CCCTCCCACG TATAAACACA TACATATATA TTCTTATATT ATATAATAAT ATCCTATTTA TTATTACATC ACCTTTCACG AGCGGGTATC
ATACCTTTTT CCCTTCGATC TAAGTAGAAA AAGGACCTGA ATGATCATTG TGGTACTTAT TCCCACGCAT AACCGACTAC GGCACCACAA CGACGCACCA
ATGCCATCTG ACGTAGCATC GAGCACCGGG CTGCCAACCC CGTGGACCGT CAGGTATAGT AAGTCCAAGA AAAGAGAGTA TTTTTTCAAT CCAGAGACGA
AGCACTCGCA ATGGGAGGAG CCTGAGGGCA CCAACAAGGA CCAGCTACAC AAGCACTTAA GAGACCATCC AGTGCGTGTA AGATGCCTGC ACATTCTCAT
CAAGCACAAG GATTCAAGAA GACCCGCATC GCATAGATCC GAGAACATTA CGATATCCAA GCAAGACGCT ACGGACGAAC TGAAAACCTT AATCACGAGG
TTGGATGACG ACTCTAAGAC GAACTCCTTC GAGGCCCTGG CTAAAGAGAG ATCAGATTGC TCTTCATACA AGCGAGGCGG CGACCTCGGC TGGTTCGGGA
GAGGCGAGAT GCAGCCTAGC TTTGAAGACG CTGCCTTCCA GCTCAAGGTC GGCGAGGTAA GCGATATCGT TGAATCAGGA AGCGGTGTTC ATGTGATCAA
GCGGGTAGGT TAGGTTGGCA TTTGCTTCTC CACCTCACCT TTTTATGTTC TTATTCCCTC TTGTATCCAT TCCGTCCTCA CTGAACCCAT GAAAAGAAAA
AAAATTAACT AGTCACATAG TTAAATGGCG CTGTTCTTCG CTGCGAGCGG AACCGGGCCT GAAAAAAAAT TTTCTCTTTT CCTCTCCAGA TGACTCAGTA
ATATAGTAGT ATATTATATA ATGTAACAAA AGAAGAGACT GAAGTTTTAT TATGCATTGT AGCGCCTGTA ATCTTTAGTA ACGGATTCTT GTATTTTTTT
GTAAACAGCC AAGAAAAAAG TAGAGATGGG CTTGTTAACG AAAGTTGCTA CATCTAGACA ATTCTCCACA ACGAGATGCG TTGCAAAGAA GCTCAACAAG
TACTCGTATA TCATCACTGA ACCAAAGGGC CAAGGTGCGT CCCAGGCCAT GCTTTATGCC ACCGGTTTCA AGAAGGAAGA TTTTAAGAAG CCTCAAGTCG
GGGTTGGTTC CTGCTGGTGG TCCGGTAACC CATGTAACAT GCATCTATTG GACTTGAATA ACAGATGTTC TCAATCCATT GAAAAAGCGG GTTTGAAAGC
TATGCAGTTC AACACCATCG GTGTTTCAGA CGGTATCTCT ATGGGTACTA AAGGTATGAG ATACTCGTTA CAAAGTAGAG AAATCATTGC AGACTCCTTT
GAAACCATCA TGATGGCCCA ACACTACGAT GCTAACATTG CCATCCCATC ATGTGACAAA AACATGCCCG GTGTCATGAT GGCCATGGGT AGACATAACA
GACCTTCCAT CATGGTATAT GGTGGTACTA TCTTGCCCGG TCATCCAACA TGTGGTTCTT CGAAGATCTC TAAAAACATC GATATCGTCT CTGCGTTCCA
ATCCTACGGT GAATATATTT CCAAGCAATT CACTGAAGAA GAAAGAGAAG ATGTTGTGGA ACATGCATGC CCAGGTCCTG GTTCTTGTGG TGGTATGTAT
ACTGCCAACA CAA