Sign In

gene : REC107

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3649
Name WN66_03599
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03599
standard_name REC107
Note YJR021C~REC107,MER2~Verified
description Protein involved in early stages of meiotic recombination; involved in coordination between the initiation of recombination and the first division of meiosis; part of a complex (Rec107p-Mei4p-Rec114p) required for ds break formation
Dbxref SGD:S000003782
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 501376
End Position 502400

Sequence: 1025bp

Add 1kb Flanking
ATGGTCGCTA GAGGTAGAAC AGACGAGATA TCTACAGATG TTTCAGAGGC TAATTCTGAG CACTCGTTGA TGATTACAGA AACATCATCA CCGTTCAGAT
CTATATTCTC CCACAGTGGG AAAGTAACGA ATGCAGGCGC TTTAGAGGAA TCGGACAAGC AGATACTGGA ATGGGCAGGT AAACTGGAAT TGGAGAGTAT
GGAGCTGAGG GAAAACTCTG ACAAGCTAAT AAAAGTTTTA AATGAAAATT CTAAGACATT ATGTAAATCG CTAAACAAGT TTAACCAGCT ACTGGAACAA
GATGCTGCTA CGAACGGTTC GTACCAACAC AGTGCATACC CTCAAGTTTT TTATTCATTT TCTTCCAAAA CACATTTACT AACAACTGTA GTATAGGAAA
CGCGAAAACC TTAATAAAGG ATTTGGCTTC CCAGATTGAA AACCAACTGG ACAAAGTGTC AACAACGATG TTATCGAAAG GCGACGAGAA GAAGACAAAG
TCGGATTCCA GCTACAGGCA GATATTAGTC GAAGAAATAA GCAGGTATAA TTCCAAGATA ACGCGACACG TAACTAACAA GCAGCATGAG ACGGAAAAGT
CGATGAGGTG CACCCAGGAG ATGCTCTTCA ACGTCGGCAG CCAACTGGAG GACGTGCATA AAGTGCTCCT GTCTGTATCC AAAGACATGC ACAGTCTACA
AACCCGCCAG ACTGCTCTAG AGATGGCGTT TCGAGAAAAG GCAGATCACG CCTACGATCG CCCGGATGTG TCTCTGAATG GCACCACACT CCTGCACGAT
ATGGACGAAG CCCACGATAA GCAGCGTAAG AAGTCCGTGC CGCCACCAAG AATGATGGTC ACAAGGTCCA TGAAACGCAG AAGATCCAGC TCCCCAACCT
TATCCACCAG CCAAAACCAC AATAGCGAAG ACAATGATGA CGCTAGCCAT CGGCTGAAGC GTGCGGCCAG GACCATTATT CCCTGGGAGG AACTAAGACC
CGACACTCTG GAATCTGAGC TGTGA