Sign In

gene : RAD26

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3659
Name WN66_03609
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03609
standard_name RAD26
Note YJR035W~RAD26~Verified
description Protein involved in transcription-coupled nucleotide excision repair; repairs UV-induced DNA lesions; recruitment to DNA lesions is dependent on an elongating RNA polymerase II; homolog of human CSB protein
Dbxref SGD:S000003796
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 518674
End Position 521931

Sequence: 3258bp

Add 1kb Flanking
ATGGAAGATA AAGAGCAGCA AGACAATGCG AAACTTGAAA ACAATGAGTC ACTAAAAGAT CTGGGAGTTA ACGTGCTTTC CCAAAGCAGT TTGGAGGAAA
AAATAGCTAA TGATGTAACT AACTTTAGCA ACCTACAATC GCTGCAGCAA GAAGAGACTC GTCTAGAACG GAGTAAGACC GCTCTGCAAC GTTATGTCAA
TAAGAAGAAT CATCTCACAA GGAAGTTGAA CAATGCCACT AGGATATCTG TTAAGCAGAA TCTCCGAGAC CAGATCAAGA ACTTACAATC AGACGATATT
GAACGAGTTC TGAAGGACAT AGACGATATC CAATCAAGGA TTAAAGAGTT GAAAGAGCAG GTAGATCAAG GTGCTGAAAA TAAAGGTTCC AAAGAGGGGC
TGCAGAGACC CGGTGAAACT GAGAAGGAGT TTTTAATCAG GACTGGTAAG ATCACTGCAT TTGGACACAA GGCTGGTTTC AGCTTGGACA CTGCAAACAG
AGAGTATGCC AAGAATGACG AACAAAAAGA TGAGGATTTT GAAATGGCAA CAGAACAAAT GGTAGAAAAT TTAACGGATG AGGATGACAA TCTCAGCGAT
CAAGACTATC AAATGAGTGG TAAAGAGAGT GAAGATGACG AAGAAGAAGA AAATGACGAT AAAATTCTCA AAGAACTGGA AGACCTGCGG TTCAGAGGCC
AACCTGGTGA GGCGAAGGAT GATGGGGACG AGTTGTATTA TCAAGAAAGG TTAAAAAAAT GGGTGAAACA ACGTTCTTGC GGTAGTCAAA GGTTGTCGGA
CTTGCCAGAA TGGCGAAGAC CTCATCCGAA TATTCCCGAC GCAAAACTTA ATAGCCAGTT CAAAATACCC GGTGAAATAT ACTCGCTGTT ATTTAATTAC
CAAAAGACGT GCGTTCAGTG GCTCTATGAG CTTTACCAGC AGAACTGTGG CGGTATTATT GGTGACGAAA TGGGTCTGGG AAAAACGATT CAAGTTATCG
CATTTATCGC AGCGTTGCAT CATTCAGGTC TATTAACAGG CCCTGTATTA ATTGTCTGTC CTGCAACTGT GATGAAGCAA TGGTGTAATG AGTTCCATCA
TTGGTGGCCT CCATTGAGGA CGGTCATATT GCACTCAATG GGTTCAGGAA TGGCTTCTGA CCAAAAATTT AAGATGGATG AAAACGATCT AGAGAACTTG
ATAATGAATT CAAAGCCAAG TGATTTTTCT TACGAGGATT GGAAGAACTC AACAAGGACA AAGAAGGCAT TGGAATCAAG CTATCATTTA GATAAGTTGA
TAGATAAAGT CATTACTGAT GGGCACATTT TAATTACCAC GTACGTTGGG TTAAGAATAC ATTCAGATAA GCTACTAAAA ATTAAATGGC AGTATGCTGT
TTTAGATGAG GGACATAAGA TTAGAAACCC AGATTCAGAG ATTTCATTGA CCTGCAAAAA ACTGAAGACA CATAATAGGA TCATTCTTTC AGGAACACCG
ATACAGAATA ATTTAACCGA GCTTTGGTCG CTTTTTGATT TCATTTTCCC TGGTAAATTA GGAACTCTAC CTGTGTTTCA ACAACAGTTT GTCATACCTA
TAAATATTGG TGGTTATGCA AACGCAACAA ACATACAAGT TCAGACCGGC TACAAATGTG CTGTTGCATT GCGTGACTTG ATTTCACCGT ACCTGTTACG
TCGTGTGAAA GCTGATGTTG CAAAAGACCT GCCACAAAAG AAAGAAATGG TTCTCTTTTG TAAACTTACG AAATATCAAA GAAGCAAATA TTTGGAGTTT
CTGAATTCTT CAGATTTAAA CCAAATACAA AACGGTAAGA GAAATGTTCT ATTTGGTATC GATATTCTAA GGAAAATATG TAATCACCCC GATTTACTTG
ACAGAGATAC AAAGAGACAT AATCCAGATT ACGGTGATCC TAAAAGATCC GGAAAAATGC AGGTTGTCAA GCAATTATTA TTACTGTGGC ATAAGCAGGG
CTATAAAGCC CTACTCTTCA CTCAATCAAG ACAAATGCTC GATATTCTAG AGGAGTTTAT ATCAACGAAA GATCCCGATT TATCACATTT GAACTACCTA
CGAATGGATG GGACAACTAA TATCAAAGGG AGACAGTCGT TAGTTGACCG GTTTAACAAT GAATCTTTCG ATGTATTCTT ACTAACCACA AGAGTTGGGG
GGCTAGGTGT TAATTTAACC GGTGCTAATA GAATTATCAT TTTTGATCCA GACTGGAACC CATCTACTGA CATGCAAGCT CGAGAAAGGG CATGGAGGAT
TGGGCAGAAA AGAGAGGTAT CAATATATAG GTTGATGGTA GGAGGTTCAA TAGAGGAGAA GATTTATCAT AGACAAATAT TCAAACAATT CTTAACCAAC
AGGATTTTGA CTGATCCTAA GCAGAAACGA TTTTTCAAAA TTCACGAACT CCATGATCTG TTTTCACTGG GGGGTGAAAA TGGTTATTCT ACAGAAGAAT
TGAACGAAGA AGTTCAAAAA CATACCGAAA ATTTAAAAAA TTCCAAATCA GAGGAAAGTG ACGATTTTGA ACAACTGGTC AACCTATCTG GCGTATCTAA
ACTAGAAAGC TTTTATAACG GTAAGGAAAA AAAAGAGAAT AGTAAAACAG AGGATGATAG ATTAATCGAA GGGTTGCTAG GAGGAGAGAG CAATTTAGAA
ACTGTTATGA GTCATGATTC GGTTGTCAAT TCGCACGCGG GCAGTTCTTC TTCGAATATA ATTACAAAAG AGGCTTCCAG AGTAGCGATT GAGGCGGTTA
ATGCACTAAG GAAATCGAGA AAAAAGATCA CTAAGCAGTA TGAAATTGGG ACACCTACTT GGACAGGTAG GTTTGGTAAA GCAGGTAAAA TTAGAAAGAG
AGATCCGTTG AAAAATAAAT TAACTGGATC AGCTGCCATT TTAGGCAATA TTACAAAATC ACAAAAAGAG GCATCCAAGG AAGCTCGCCA AGAAAATTAC
GACGATGATA TAACCTTCGC AAGATCCAAG GAAATCAATT CCAATACCAA AATGCTAGAA AATATTCGGG CATATTTACA GAAACAGAAT AACTTTTTCT
CATCTAGTGT TAGCATACTT AACAGCATTG GCGTCAGTCT TTCTGATAAA GAAGACGTTA TTAAGGTTAG AGCATTATTA AAAACCATAG CACAGTTTGA
TAAAGAGCGT AAAGGGTGGG TGCTTGATGA AGAATTTAGG AATAACAATG CTTCATGA