Sign In

gene : -

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3663
Name WN66_03613
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03613
Note YJR039W~Uncharacterized
description Putative protein of unknown function; the authentic, non-tagged protein is detected in highly purified mitochondria in high-throughput studies
Dbxref SGD:S000003800
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 525255
End Position 528620

Sequence: 3366bp

Add 1kb Flanking
ATGCTAGCAG GGAGGATTCG TATAGCGATG ACTGACAACA TTATAGTAAG TGAGGTTGAT GGTCCCCCGG ATGTAGTTAA ATGTTTTATT AGGGAAGAAG
ATGGACTCGA AGGACAGAGC CGAGAATTGG TGGTCATAGG ACTAGAATAT ATAGATGTGT TTGAAGGGGT AGAACAAGAT GAAGCGCGCA AGAAGTTAAG
ACTTAGGACT GTCGGATATA CAGTGGCAGC CTTTTATTTC AAAGATCATA CTGCACCTAA CCGAAGATTT TATATTCTGT TGAAAGCCAC GGGACGGTTG
GACTTCGTCA ACCTTGATTA CAAAATAGTG AAATCTCTGG AAACAGGAAT TGATCAGGTA AGATCAGAGC CAAAGTTCAT GTTCCAAGAT CCACTACGAA
CAGCTCTGGT TTTTAATTTG TCATGCACTG AAATTTACGA GATTTCTACT GAGGACATTT TTTGTTTGGA AGAAACAGAC GTTAAGCTGA GTTATGTGAC
ATCCTCACCG ATAGTATCCA TAGATGCGTG TATCAATTTC AATGATTTCT TAGATAAGGA TGTCTTTACG TTGTCGATTC TCACACGTGC ACACAATGAG
GTTGCATATA AGTTGGAAGC ATGCGTGTGT GTATTCGAGT CTAAACCAGC CAAAGGAACG AAGTGGCAAA GAACTACCAA TTTAACATTT GTGGAGGAAG
CAACGGTCTC ACAAGTACTT CTCAAATCGG TCACCAATAT TGGTCATTTT GTTTTTACGC CATGGAAAAC TTACTTTATT AAACATGCAT TGTCATCGAA
ACAGACCATT GATGGTAAAA CGGTAGACAA AATATACCAA GGGCCTGGTG CCTTTGGGTC TGATAACATG GAAAGAATCG AACTTTTGCA GCCTATTTTA
GCGGATACCA CATTAAATCA TTTAACCTTT ACATTTATGA CGAGTACTGC AATTCTAATA ACATGCAGAA TGAATGCAAT CCTTAGCAGT TTTGAAGACG
ATACGTATAT CTGGGAAAAG GCCTTGTTTG AGAGGCTTCC CATCAATGGT GGTTCCTCAC ATGATCATTA CCTTGCAGCG TTTTTCAATG AGAAGTGTTG
GATACTGGTA TCCCCAAAGG GCCATCTTAC AGTATATTCA GTCAGAAATG AAGGGCATAA TAATTTTGTT CATCTTGGTT CTTTTCTTTG CAAATCAACC
TTATATTCCG ATTTAATAGG AAACTACGCC AAGTCACATT TATCTTGTGG ATCATTATAC TGTGGGCAGG GATACTTGTG CTTGAAATTT CGATCGTGTG
GGGACATTTT CGCGTCCACT TGCATGAAGC TACTTTTCAA AAGTAAAGAC AGTGTTCCTC GTCAAGTTTA CTCTACAAGA AAAGGTATCT ATTGGGCAGA
TGTGAATAAT AATGTTTACA GAGATAGTGA GCGAATAGAC TTTGAAATAA ATGGCAGTTT TATTGCTACT AAAGATGGAA CTCTATTGAA AGATAACACT
ATCGTTACTT TGGTACCAAT TCAAAGAGAT AATGAGTGTA ATTACGCATA CGTCACAAAA CAAGGTTATC TGAGGTGGAG TTTTTCAAAG GTTTATTACC
GGATTCAAAA CACGGGAGGT GATTTGACTA TAGATAATTG CTTTTTATCT GCTATATCTA GCAAGGGCTC TCTTTTGACT GTACTTGTTC TGAATGATGA
AATAACGGTA TTTGATCATT GCAACCGTTT GAAAAGCCAG AAAGTAGTTT TCCATAGACT TTCTGACTTA GCGTCCATTT TCCTATATGA ATACGAAAGC
ACGGTCTACA TTTTCATGTC TGACACCGAA GGAAACCTTT GCGTTATGAA ATTGGCAACT TTTGAGATCG TAGAAGAGGT TAAAATTTGC AAGAAGAAGT
TACAGTTCTG TGAAGTCCCT AACTCAGATT ATTTTTTTAT ATATACAGCC GATACTATAA TTTTTTTCAA GCCAAGTAAA ATAAAAGGTA GATTTAAAAT
CCAAGAAGTA TATGCACCAT GTCCTATAAG CTGTTTGATG CCTGGAGAAA AAGATGGCTC AGTTGTTATG GTTACTTCTC AAGGTCAATT TTACGACGTA
ATTGTTCCTG GTGATGCCGG AAGGGCTACT CTTTGTTCTA AGTTTGAAAA AGTTTTAAAA ACATGTCTCA AATTTATAAC TTTGGAATCT TCATCAAGAT
ATGTGATTGT AGCGGCCCTG CCAGTAGCAA ATCCATTGCA GGACAAGTAT TCCGAAATTT ATGTGTATGA TATTAAACAG TTCAAAAACA TTTCCGCATT
CAATTTTTCT AACCTCAACA ATGATATCGA GAGTATAAAA TATGAAAACG CCATGATATC AGATATTATT GCCGTACCCA TGCTCAAAAG AACCGAAACA
TTAGGAAAAA GAAAGACTTC TGAGCTGTAT AAGGAAGTGA TTTTCAATTC ATGTATCTTG GTGTCTCTAA ATTTAGACTC AATAGACGAT ATTGATAGTA
AAAATATGAA TAACCTATTA TTGTTTTCAT TTGATGAGGA ATCGGGTTTT ATTGAATTTG TTTTTGGGAT TAACACGGGG TTCTCGATCA GTGGGTTACA
TAACTATTAC AATGGATGTG TTTTGGTTTA TGGGGAGTCT GTGCAAGCTT ATCAACTGAA CTATTCAGTT CATGATAACA AGTTCAGTAT TGAACAGGTT
TCAAATAGGT TGAATATTTC TGGTATTACA ATAACATCAT CTATATTTTT TGATAAAAGG AAGGCAAAGA TGGCTAGGAA GCAGCAAAAT ATAGGTACAT
GGGTTTATTT GGAAGAAATG ATTTTACTTG ATGTACGGAA AGGTGTGATG AGGTTCAATG TCATCCATAC AACAGACGGT AACATAGAAA AGGTTCAATT
GCAGGTACAG CCTCTGAATT TATTTGAGAG GGACCTCATC AATAGCATTA CCGACACCGG GAAAATGCTT ACCGGTGCAG CCGCTATAAC TTTCAAGAAT
ATTAGGTATC TACTAATTTC GTACGGTGAT CAAAAGCTCA CGTTATTTAG TTTAAAACTT GATGGTGAGG AAGAAATAGA CGAAAGAGTG TACCATGTTG
CTGAGCAAGT TACAACCATC AACTCTGTAA GAACTACTGA TTCCAGAATG AGCACGTTTT TAGGCGAATC TACATTTATG CCCTTATTCT TAGTAAGTAC
CTTGTCTAAC GGTTGTTATG TGATCGGAAT CCTGCATGAA GAGTCAGATA TCTCATTACA TATCTTATCA GAAAAGAAAG CTGTCTTCGC AAAGCGGTCG
GTTCAAAAGT TCCTGGGCTT CCTCGATCCT CAAATGGATG ATCACACTGT AATATCTGAA ATTTAG