Sign In

gene : GEF1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3664
Name WN66_03614
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03614
standard_name GEF1
Note YJR040W~GEF1,CLC~Verified
description Voltage-gated chloride channel; localized to the golgi, the endosomal system, and plasma membrane; involved in cation homeostasis; highly homologous to vertebrate voltage-gated chloride channels; modulates TBSV model (+) RNA virus replication by regulating copper metabolism
Dbxref SGD:S000003801
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 529065
End Position 531404

Sequence: 2340bp

Add 1kb Flanking
ATGCCAACAA CTTATGTGCC AATAAATCAA CCAATTGGGG ATGGTGAAGA TGTCATTGAC ACCAATCGAT TCACCAATAT TCCAGAAACG CAAAATTTTG
ACCAATTTGT TACAATTGAT AAGATTGCTG AGGAAAATAG ACCACTGTCT GTAGACTCGG ACAGGGAGTT CCTTAATTCA AAATATCGAC ATTACCGAGA
GGTTATATGG GACCGTGCAA AAACATTTAT CACATTAAGC TCTACGGCCA TAGTTATTGG ATGTATTGCT GGTTTCCTAC AAGTCTTCAC GGAAACTCTG
GTTAACTGGA AAACAGGTCA TTGTCAGAGG AACTGGCTAC TTAATAAATC CTTCTGTTGT AACGGCGTGG TTAATGAGGT TACCTCTACA AGCAATTTAC
TACTGAAAAG ACAAGAGTTT GAATGCGAGG CACAAGGGCT TTGGATTGCC TGGAAGGGAC ATGTGTCCCC TTTTATAATT TTCATGCTTT TGTCAGTCTT
ATTTGCTCTA ATTAGTACAC TGTTAGTCAA ATATGTTGCT CCTATGGCTA CTGGTTCAGG AATCTCAGAG ATTAAGGTAT GGGTATCAGG TTTTGAATAC
AATAAGGAAT TTTTGGGTTT CTTAACATTA GTCATTAAAA GTGTTGCCCT TCCTTTGGCT ATTTCTTCGG GATTAAGCGT AGGTAAAGAA GGGCCCTCAG
TTCATTATGC AACCTGTTGT GGGTACTTAC TCACAAAATG GCTACTAAGA GATACTTTGA CGTATTCAAC GCAATATGAG TATCTCACAG CAGCTAGTGG
AGCAGGTGTT GCGGTTGCTT TTGGTGCTCC TATTGGTGGT GTCCTTTTTG GTTTGGAAGA GATTGCTTCT GCGAATAGGT TTAACTCCTC TACCTTATGG
AAATCCTATT ATGTCGCCCT AGTCGCAATA ACTACTCTGA AGTACATTGA TCCATTTAGG AATGGCAGAG TTATTTTATT CAATGTAACA TATGATAGAG
ACTGGAAGGT ACAAGAGATT CCGATCTTTA TAGCCTTAGG AATCTTTGGT GGTTTATATG GAAAATATAT TAGTAAGTGG AACATCAACT TTATTCACTT
TCGCAAAATG TACCTGTCCT CATGGCCAGT TCAAGAAGTG CTTTTTTTGG CGACGCTTAC TGCTTTGATT TCTTACTTCA ATGAGTTCTT GAAATTAGAC
ATGACAGAAA GTATGGGTAT ATTGTTTCAT GAATGTGTCA AGAACGATAA CACCTCAACT TTTAGTCATA GGTTATGTCA GTTGGATGAA AATACGCACG
CTTTTGAGTT CTTAAAAATT TTTACTTCCC TATGCTTTGC CACTGTTATC AGGGCCTTGT TGGTGGTGGT ATCATATGGC GCCAGAGTTC CTGCCGGAAT
CTTTGTTCCT TCAATGGCGG TTGGGGCCAC ATTTGGACGG GCAGTAAGTC TACTGGTAGA GAGATTTATA AGTGGCCCTT CTGTTATTAC TCCTGGTGCC
TACGCCTTCC TGGGAGCAGC CGCTACCTTG AGCGGGATAA CTAACTTGAC TTTAACTGTG GTGGTAATAA TGTTCGAGCT AACAGGCGCC TTCATGTATA
TCATACCCCT TATGATTGTA GTGGCAATAA CAAGGATAAT TTTAAGCACG TCTGGTATTT CTGGCGGTAT TGCTGATCAA ATGATCATGG TTAATGGATT
CCCATATTTG GAAGACGAGC AAGACGAGGA AGAGGAGGAA ACCTTAGAAA AATACACTGC AGAGCAGCTC ATGTCCTCCA AATTAATTAC TATTAATGAA
ACCATTTACC TTTCCGAGCT TGAATCTTTG TTGTACGACT CAGCGTCTGA ATATTCTGTG CATGGTTTTC CAATAACTAA GGATGAGGAT AAGTTTGAGA
AGGAAAAAAG ATGTATTGGC TATGTTTTAA AAAGGCACTT AGCCAGTAAA ATCATGATGC AAAGCGTAAA TAGCACCAAA GCTCAAACGA CACTGGTATA
CTTCAATAAG TCTAACGAAG AGTTGGGACA TCGTGAAAAC TGCATCGGAT TTAAGAATAT TATGAATGAA TCTCCAATCA CGGTGAAGAA GGCGGTGCCA
GTAACATTGT TATTCCGTAT GTTTAAAGAG CTAGGTTGTA AGACTATCAT CGTAGAGGAA AGTGGAATTT TAAAGGGGTT GGTCACTGCT AAAGATATTT
TGAGGTTCAA AAGAATTAAG TATCGAGAAG TTCACGGTGC GAAATTTACA TATAATGAAG CACTTGATAG AAGATGTTGG TCAGTTATCC ATTTCATAAT
CAAAAGGTTT ACCACTAATC GAAATGGTAA CGTTATATGA