Sign In

gene : NUP85

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3666
Name WN66_03616
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03616
standard_name NUP85
Note YJR042W~NUP85,RAT9~Verified
description Subunit of the Nup84p subcomplex of the nuclear pore complex (NPC); contributes to nucleocytoplasmic transport and NPC biogenesis and is involved in establishment of a normal nucleocytoplasmic concentration gradient of the GTPase Gsp1p; also plays roles in several processes that may require localization of genes or chromosomes at the nuclear periphery, including double-strand break repair, transcription and chromatin silencing; homologous to human NUP85 aka NUP75
Dbxref SGD:S000003803
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 535374
End Position 537608

Sequence: 2235bp

Add 1kb Flanking
ATGACAATCG ATGATTCAAA TCGATTACTT ATGGACGTCG ATCAATTTGA TTTTTTGGAC GACGGAACGG CGCAACTTAG TAATAACAAG ACCGATGAAG
AAGAACAATT ATATAAAAGG GATCCAGTCA GCGGGGCTAT CCTGGTCCCT ATGACTGTAA ATGATCAACC GATTGAAAAA AATGGCGACA GAATGCCTTT
AAAGTTCAAA CTGGGGCCGC TTTCTTACCA AAATATGGCA TTCATAACTG CAAAAGATAA ATATAAGCTT TATCCTGTTA GAATTCCTAG ATTAGATACC
AGCAAAGAGT TTTCTGCATA CGTATCAGGT TTATTTGAAA TTTACCGTGA TTTAGGTGAT GACAGAGTGT TTAATGTACC AACGATTGGA GTTGTTAATT
CTAATTTCGC AAAGGAGCAT AATGCAACAG TAAATTTGGC CATGGAGGCG ATTCTGAATG AATTGGAAGT GTTTATTGGT AGAGTCAAGG ATCAGGATGG
AAGAATGAAC CGATTTTATG AGTTGGAAGA ATCTTTAACC GTTTTAAACT GTCTGAGGAC AATGTACTTC ATATTAGATG GTCAGGATGT AGAGGAGAAC
AGATCAGAAT TTATTGAGTC ATTGCTAAAC TGGATTAATA GATCAGATGG TGAACCAGAT GAAGAATATA TTGAACAAGT GTTTTCAGTG AAGGATTCTA
CAGCAGGTAA AAAAGTGTTC GAAACACAAT ATTTCTGGAA GCTTTTGAAT CAGCTTGTTT TAAGAGGCCT ACTCTCCCAA GCTATAGGTT GCATTGAAAG
ATCAGATCTT TTACCATATT TGAGTGATAC ATGTGCCGTT TCATTTGATG CAGTAAGTGA CTCCATCGAA CTCCTGAAAC AATATCCAAA AGATTCGTCC
AGTACATTTA GAGAATGGAA AAATTTGGTG CTAAAATTAA GTCAAGCCTT TGGTAGTTCT GCTACTGATA TTTCCGGTGA ATTACGGGAT TACATTGAAG
ATTTCTTGTT AGTAATTGGT GGAAATCAAC GAAAAATTCT GCAGTATTCA AGGACGTGGT ATGAGTCCTT TTGTGGGTTT TTATTATACT ATATCCCCTC
ATTAGAACTA TCAGCAGAAT ATTTACAAAT GTCACTGGAA GCTAACGTCG TAGACATAAC AAATGATTGG GAACAACCAT GCGTCGACAT CATTAGTGGT
AAGATACATT CAATTTTACC GGTAATGGAA TCTTTAGATA GTTGCACAGC AGCATTTACC GCTATGATTT GTGAAGCAAA AGGCTTGATA GAGAATGTTT
TTGAGGGTGA AAAAAATAGC GATGATTATA GTAATGAAGA CAACGAAATG CTTGAAGATC TATTCTCTTA TAGGAATGGT ATGGCATCTT ATATGTTAAA
TAGCTTCGCT TTTGAGTTGT GTTCACTGGG TGATAAGGAA TTATGGCCCG TTGCCATTGG ATTGATAGCC TTATCTGCAA CAGGGACGAG AAGTGCAAAG
AAAATGGTGA TTGCAGAATT ACTTCCACAC TACCCATTTG TTACGAATGA TGACATTGAA TGGATGCTAA GTATATGTGT AGAATGGAGA CTACCAGAAA
TAGCGAAGGA AATATACACC ACGTTGGGTA ATCAAATGTT ATCGGCACAC AACATAATTG AAAGTATCGC AAATTTTAGT AGGGCGGGCA AATATGAACT
GGTAAAGTCA TATTCGTGGC TATTATTTGA AGCTTCGTGC ATGGAGGGCC AGAAGTTGGA CGACCCTGTG TTGAATGCCA TTGTGAGCAA AAACTCTCCT
GCAGAGGATG ACGTTATAAT ACCACAAGAC ATTTTAGATT GTGTAGTGAC GAATTCTATG CGTCAAACTT TAGCGCCATA TGCTGTTCTG TCACAATTCT
ATGAGCTGAG GGACAGAGAA GATTGGAGCC AAGCGCTGCG CCTATTGCTT TTGCTGATTG AATTCCCTTA TTTACCAAAA CATTACTTGG TTTTGCTTGT
GGCGAAATTC CTGTACCCAA TTTTCCTTTT AGATGATAAG AAGCTAATGG ACGAAGATTC AGTGGCGACA GTCATTGAAG TTATAGAAAC TAAATGGGAT
GACGCTGATG AAAAAAGTTC AAACTTATAT GAAACTATTA TTGAAGCAGA TAATAGCTTA CCTAGTAGCA TGGCAACACT TTTGAAAAAT TTAAGAAAGA
AACTAAATTT CAAATTATGT CAAGCGTTCA TGTAA