Sign In

gene : SSC1

Sequence Viewer

Annotation Tags

ID gene3670
Name WN66_03620
gene_biotype protein_coding
locus_tag WN66_03620
standard_name SSC1
Note YJR045C~SSC1,ENS1,mtHSP70~Verified
description Hsp70 family ATPase; constituent of the import motor component of the Translocase of the Inner Mitochondrial membrane (TIM23 complex); involved in protein translocation and folding; subunit of SceI endonuclease; SSC1 has a paralog, ECM10, that arose from the whole genome duplication
Dbxref SGD:S000003806
gbkey Gene

Location(s)

Start Position 540944
End Position 542914

Sequence: 1971bp

Add 1kb Flanking
ATGCTTGCTG CTAAAAACAT ACTAAACAGG TCAAGCTTGT CTAGCTCTTT CCGTATTGCC ACACGTTTGC AGTCAACCAA GGTTCAAGGT TCCGTCATCG
GTATCGATTT GGGTACCACC AACTCTGCGG TTGCCATTAT GGAAGGTAAA GTTCCAAAAA TTATTGAAAA CGCCGAAGGT TCCAGAACTA CTCCTTCTGT
AGTAGCTTTC ACTAAAGAGG GAGAACGTTT GGTTGGTATT CCAGCCAAGC GTCAAGCCGT AGTGAACCCA GAAAACACCC TATTTGCTAC CAAGCGTTTG
ATTGGTCGTC GTTTCGAAGA TGCTGAAGTG CAAAGAGATA TCAAGCAAGT TCCATACAAG ATCGTCAAGC ACTCCAACGG GGATGCTTGG GTTGAGGCCA
GAGGTCAAAC TTACTCACCA GCCCAAATCG GTGGGTTCGT CTTGAACAAG ATGAAGGAAA CAGCCGAGGC CTACTTGGGT AAGCCAGTTA AGAATGCTGT
TGTCACTGTC CCAGCTTATT TCAACGACTC TCAAAGACAA GCTACTAAAG ACGCAGGCCA AATTGTTGGT TTGAACGTTT TACGTGTCGT CAATGAACCA
ACCGCCGCTG CCTTAGCATA CGGTTTGGAA AAATCCGACT CTAAAGTTGT TGCCGTTTTC GATTTGGGTG GTGGTACTTT CGATATCTCC ATCTTAGATA
TTGACAACGG TGTTTTTGAA GTTAAGTCCA CTAACGGTGA CACTCATTTA GGTGGTGAAG ATTTCGACAT CTATTTGTTG AGAGAGATTG TTTCCCGTTT
CAAGACCGAA ACTGGTATTG ATTTGGAAAA TGACCGTATG GCTATCCAAA GAATTAGAGA AGCTGCTGAA AAGGCTAAGA TTGAGCTATC TTCTACCTTT
TCCACTGAAA TCAACCTGCC ATTTATCACT GCTGATGCCT CAGGTCCAAA GCATATCAAC ATGAAGTTCT CCAGGGCTCA ATTCGAGACT TTGACAGCCC
CACTTGTTAA GAGAACTGTC GACCCAGTCA AGAAGGCTTT GAAAGACGCC GGTTTGTCTA CTTCAGACAT ATCTGAAGTC TTATTGGTCG GTGGTATGTC
CAGAATGCCT AAGGTTGTCG AAACCGTTAA ATCTTTGTTT GGTAAGGACC CATCTAAGGC CGTCAACCCA GATGAAGCTG TTGCCATTGG TGCTGCTGTG
CAAGGTGCTG TCTTGTCCGG TGAGGTTACT GACGTCTTAT TATTAGATGT TACCCCATTG TCTCTAGGTA TCGAAACTTT AGGTGGTGTT TTCACAAGAT
TGATTCCAAG AAACACTACT ATTCCAACAA AGAAATCTCA AATCTTCTCC ACTGCCGCTG CTGGTCAAAC TTCTGTTGAA ATCAGAGTTT TCCAAGGTGA
AAGAGAATTG GTTAGAGACA ACAAATTGAT TGGTAACTTC ACTTTAGCCG GTATCCCACC TGCTCCAAAG GGTGTCCCAC AAATCGAAGT CACTTTTGAC
ATCGATGCCG ATGGTATTAT TAACGTTTCT GCTAGAGACA AAGCTACAAA CAAAGATTCT TCTATTACTG TTGCCGGTTC TTCTGGTTTG TCCGAAAACG
AAATTGAACA AATGGTTAAC GACGCTGAAA AATTCAAGTC TCAAGATGAA GCTAGAAAAC AAGCCATCGA AACTGCCAAC AAGGCTGACC AATTGGCCAA
CGATACTGAA AACTCCTTGA AAGAATTTGA AGGTAAGGTT GACAAGGCTG AAGCCCAAAA GGTTAGGGAT CAAATCACTT CCTTGAAGGA GTTGGTTGCT
AGAGTACAAG GTGGCGAAGA GGTTAACGCT GAGGAGTTAA AGACCAAGAC CGAAGAATTG CAAACTTCCT CGATGAAATT GTTTGAACAA TTATACAAGA
ACGACTCTAA CAACAACAAC AACAACAACA ACAACGGCAA CAATGCCGAA TCTGGTGAAA CTAAGCAGTA A